มาลงจากคานตามกฎของแรงดึงดูดกัน คุณจะสามารถเป็นมิตรและรักตัวเองได้มากขึ้น จากการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเสียใหม่ดังกล่าวแล้ว คู่แท้ คู่ครอง ที่จำเป็นสำหรับคุณก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ ซึ่งคุณได้พบแล้วสามารถพึ่งพาได้ ไว้ใจได้ เอื้ออาทรและมีมาตรฐานดีมากขึ้น
ส่วนคู่ครองตามสมมุติหรือตามสังคมกำหนดนั้น คุณก็มีโอกาสได้พบ ก็รักษากันเอาไว้ให้ดีนะ ถึงแม้จะดีอย่างไรก็ไม่เหมือนหรือคงทนเท่าคู่แท้ของคุณดังกล่าวแล้วหรอก
เอ้า...หนึ่ง...สอง...สาม...ลงจากคานได้แล้ว
คู่ครองรออยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
การขึ้นคาน หมายถึง การที่หญิงสาว (หรือชายหนุ่มก็ได้) ที่อยู่เป็นโสดมานานอยากมีคู่ครองแต่หาไม่ได้ หรือไม่มีสักที

การลงจากคาน คือ การที่เขาสามารถหาคู่ครองที่ถูกใจได้แล้ว

หลายคนอาจหาได้ง่ายๆ แต่มีอีกจำนวนมากที่เป็นคนดีๆ มีความพร้อม แต่หาไม่ได้
ใครอยากรู้วิธีลงจากคานล้อมวงเข้ามาสิครับ ผมจะบอกวิธีให้ คือ 2. เตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อม
ก) การเตรียมใจ ได้แก่ 
• ลดมาตรฐานคู่ครองที่อยากได้ลงบ้าง อย่าให้สูงนัก
• ทำใจให้เบิกบาน รู้จักการมองชีวิตตัวเองในทางบวก 
ข) การเตรียมตัว ได้แก่
• รู้จักทำตัวให้น่ามอง น่าสนใจ แต่งกายทันสมัย 
• รู้จักพฤติกรรมและวิธีพูดเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีๆ ไม่ใช่การพูดเพื่อทำลายมิตรภาพ
• ไม่พูดแบบทำลายมิตรภาพ เช่น ประชด แซว 
• รู้จักสร้างบรรยากาศที่ทำให้ความรักและมิตรภาพงดงามแบบไทยๆ คือ รู้จักเกรงใจ ให้เกียรติ และภูมิใจอีกฝ่ายหนึ่ง
4. การอธิษฐานเพื่อขอคู่ครอง
ให้ถ่อมตัวถ่อมใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ ตั้งจิตมั่นอธิษฐานว่า คุณได้ทำความดีตลอดมา คุณมีความปรารถนาจะได้คู่ครองที่ดีๆ ขอให้บุคคลที่เป็นคนดีและคิดอยากมีคู่ครองแบบเดียวกับคุณ ได้มาพบปะกัน และสืบสานมิตรภาพและรักกันจนเป็นคู่ครองที่ดีด้วยเถิด
ถ้าจะต้องพบคนที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม ขอให้จากกันไปเร็วๆ ด้วย
ด้วยแนวคิดและการอธิษฐานแบบนี้ จะเข้ากฎของแรงดึงดูด คือเมื่อคุณคิดถึงสิ่งดีๆ คนดีๆ ก็จะมีแรงดึงดูดคนดีๆ ที่คิดดีๆ เหมือนคุณเข้ามาใกล้ชิดได้ 6. คุณจะเกิดความสุขมากขึ้น  เพราะคุณมีความหวัง เปิดใจกว้างมากขึ้น มองโลกทางบวก (+) ได้ทำคามดีมากขึ้น เกิดความภูมิใจในความดีและผลตอบแทนจากการทำความดี คิดถึงตัวเองน้อยลง ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ที่เป็นคนดีๆ ที่อาจพัฒนาให้เป็นคู่ครองได้มากขึ้น 8. ส่วนคนที่ต้องการคู่ครองแบบเร็วๆ ทางลัด เช่น ไปหาทางอินเตอร์เน็ต เข้าผับ บาร์ หรือให้บริการหาคู่ บางคนบอกว่าได้ผล แต่ส่วนใหญ่ได้คนไม่ดีมา ก็ต้องเลิกกันไป
ผมเคยแนะนำคนที่อยากมีคู่ครองหลายๆ คน ทั้งหนุ่มสาวหรือเพศที่สาม ที่ได้ผลดีก็มาก แม้บางคนจะยังหาไม่ได้ แต่ส่วนมากจะมีความสุขมากขึ้น พอใจกับชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปแล้ว มีความหวัง แต่ไม่คาดหวังหรือกดดันตัวเองด้วยการที่ยังหาคู่ไม่ได้ มีโอกาสทำความดีและถ่อมตัวได้มากขึ้น
(35)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

มาลงจากคานตามกฎของแรงดึงดูดกัน

"คุณจะสามารถเป็นมิตรและรักตัวเองได้มากขึ้น จากการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเสียใหม่ดังกล่าวแล้ว คู่แท้ คู่ครอง ที่จำเป็นสำหรับคุณก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ ซึ่งคุณได้พบแล้วสามารถพึ่งพาได้ ไว้ใจได้ เอื้ออาทรและมีมาตรฐานดีมากขึ้น
ส่วนคู่ครองตามสมมุติหรือตามสังคมกำหนดนั้น คุณก็มีโอกาสได้พบ ก็รักษากันเอาไว้ให้ดีนะ ถึงแม้จะดีอย่างไรก็ไม่เหมือนหรือคงทนเท่าคู่แท้ของคุณดังกล่าวแล้วหรอก
เอ้า...หนึ่ง...สอง...สาม...ลงจากคานได้แล้ว
คู่ครองรออยู่ตรงหน้าคุณแล้ว"
1 KEEP
Kullastree
35 LOVES+21 More
ningnong.choorat
song.nap
khoonaerng
khinglux
aewwimolmas
tong.hybrid.5
khanittha.aommy
IamOnTheEarth
beautong
yingwonder
COMMENT