เนื้อส่วนไหนย่างอร่อยที่สุด จริงๆ เกือบทุกส่วนของเนื้อวัวนั้นคุณสามารถนำไปย่างได้หมด แต่ขึ้นกับว่าคุณต้องการรสชาติและความสุกขนานไหน เรามีข้อแนะนำง่ายๆ ที่คุณต้องรู้สำหรับการย่างเนื้อให้อร่อยที่สุด
หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงไว้ หมายถึงความสุกของเนื้อโดยประมาณ
100% Chuck
85% Rip
90% Tenderloin 
95% Sirloin 
90% round
80% Bottom Sirloin 
80% Brisket
Board: BRIEF
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

เนื้อส่วนไหนย่างอร่อยที่สุด

"จริงๆ เกือบทุกส่วนของเนื้อวัวนั้นคุณสามารถนำไปย่างได้หมด แต่ขึ้นกับว่าคุณต้องการรสชาติและความสุกขนานไหน เรามีข้อแนะนำง่ายๆ ที่คุณต้องรู้สำหรับการย่างเนื้อให้อร่อยที่สุด
หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงไว้ หมายถึงความสุกของเนื้อโดยประมาณ
100% Chuck
85% Rip
90% Tenderloin
95% Sirloin
90% round
80% Bottom Sirloin
80% Brisket "
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT