Run,Divorce Man Runs ผลการวิจัยใหม่ๆ พบว่าผู้ชายเพิ่งหย่า เขาว่ากันว่าฟิตกว่าที่คิด !
 คุณอาจจะพอเดาตอนจบของงานวิจัยนี้ออก แต่ยังไงก็ตาม นี่เป็นการยืนยันถึงกลไกของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่า ลึกๆ แล้ว คนเราไม่อยากอยู่คนเดียว
 มันเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ทางวารสารออนไลน์ที่ชื่อ Pubmed.gov หลังจากที่พวกเขาทำงานวิจัยมาอย่างยาวนานกว่า 24 ปี ในการเก็บข้อมูล และอีก 3 ปีสำหรับวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 8,871 คน นักวิจัยแสนอึดเหล่านี้พบว่า สถานภาพของการแต่งงานมีผลกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้คน
 โดยการเก็บข้อมูลทำขึ้นระหว่างปี 1987-2005 และติดตามผลอีก 3 ปี เพื่อหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการออกกำลังกายกับสถานภาพสมรส พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้หญิงโสดจะยังคงรักษาระดับของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำได้ดีกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว (ซึ่งเข้าใจได้ว่าพวกที่แต่งงานแล้วมีภาระต่างๆ มากขึ้น) ในขณะเดียวกันผู้ชายที่เคยหย่ามาแล้ว จะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากกว่าผู้ชายที่แต่งงานเป็นครั้งที่สอง มากกว่าผู้ชายโสดที่ยังไม่ผ่านการมีชีวิตคู่ และมากกว่าผู้ชายที่ผ่านการแต่งงานแล้ว
 นักวิจัยเชื่อว่าผลกรทดลองที่ออกมาเป็นเช่นนี้ มีหลายปัจจัยด้วยกันทั้งการกลัวอยู่คนเดียว (ซึ่งทำให้ผู้ชายต้องทำตัวเองให้ดูดีขึ้น) กลัวการผิดหวังและเวลาที่เพิ่มมากขึ้น
 อย่างไรก็ดี นักวิจัยมองว่ายังไม่สามารถนำความสัมพันธ์นี้ไปใช้ได้กับเพศหญิง (หมายถึงผู้หญิงที่ผ่านการหย่ามาแล้ว) เพราะพวกเขาพบว่าเงื่อนไขแล้วความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงนั้นแตกต่างจากผู้ชาย
 แต่สำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะกำลังมีความสัมพันธ์แบบไหน โสด แต่งงาน หย่า หรือว่า It’s complicated ขอแนะนำว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นจำเป็น
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

Run,Divorce Man Runs

"ผลการวิจัยใหม่ๆ พบว่าผู้ชายเพิ่งหย่า เขาว่ากันว่าฟิตกว่าที่คิด !
คุณอาจจะพอเดาตอนจบของงานวิจัยนี้ออก แต่ยังไงก็ตาม นี่เป็นการยืนยันถึงกลไกของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่า ลึกๆ แล้ว คนเราไม่อยากอยู่คนเดียว
มันเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ทางวารสารออนไลน์ที่ชื่อ Pubmed.gov หลังจากที่พวกเขาทำงานวิจัยมาอย่างยาวนานกว่า 24 ปี ในการเก็บข้อมูล และอีก 3 ปีสำหรับวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 8,871 คน นักวิจัยแสนอึดเหล่านี้พบว่า สถานภาพของการแต่งงานมีผลกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้คน
โดยการเก็บข้อมูลทำขึ้นระหว่างปี 1987-2005 และติดตามผลอีก 3 ปี เพื่อหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการออกกำลังกายกับสถานภาพสมรส พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้หญิงโสดจะยังคงรักษาระดับของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำได้ดีกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว (ซึ่งเข้าใจได้ว่าพวกที่แต่งงานแล้วมีภาระต่างๆ มากขึ้น) ในขณะเดียวกันผู้ชายที่เคยหย่ามาแล้ว จะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากกว่าผู้ชายที่แต่งงานเป็นครั้งที่สอง มากกว่าผู้ชายโสดที่ยังไม่ผ่านการมีชีวิตคู่ และมากกว่าผู้ชายที่ผ่านการแต่งงานแล้ว
นักวิจัยเชื่อว่าผลกรทดลองที่ออกมาเป็นเช่นนี้ มีหลายปัจจัยด้วยกันทั้งการกลัวอยู่คนเดียว (ซึ่งทำให้ผู้ชายต้องทำตัวเองให้ดูดีขึ้น) กลัวการผิดหวังและเวลาที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ดี นักวิจัยมองว่ายังไม่สามารถนำความสัมพันธ์นี้ไปใช้ได้กับเพศหญิง (หมายถึงผู้หญิงที่ผ่านการหย่ามาแล้ว) เพราะพวกเขาพบว่าเงื่อนไขแล้วความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงนั้นแตกต่างจากผู้ชาย
แต่สำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะกำลังมีความสัมพันธ์แบบไหน โสด แต่งงาน หย่า หรือว่า It’s complicated ขอแนะนำว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นจำเป็น"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT