นาฬิกาชีวิตของหนุ่มสาวออฟฟิคที่อยากอายุยืน แต่ละวัน มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ถูกดูดพลังงานทั้งร่างกาย จิตใจ และความคิด ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากเสียจนเราลืมชดเชยพลังงานที่ขาดให้ไปให้เต็มปริ่มอยู่เสมอ ทำให้บางครั้งอาจเกิดอาการอ่อนเปลี้ย เพลียงแรง จิตใจหดหู่ ความคิดถดถอย WP แนะนำให้คุณลองใช้ “นาฬิกาชีวิต” เรือนนี้ดู นาฬิกาเรือนที่ว่านี้ ไม่ต้องใช้เงินซื้อ เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของกลไกอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เพราะในแต่ละช่วงเวลาร่างกายก็ต้องการ “ถ่านชีวิต” ที่ไม่เหมือนกัน ดังตารางต่อไปนี้
(0)
Share
womanPlus
Keep by womanPlus
2079
FOLLOWER

นาฬิกาชีวิตของหนุ่มสาวออฟฟิคที่อยากอายุยืน

"แต่ละวัน มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ท่านๆ ถูกดูดพลังงานทั้งร่างกาย จิตใจ และความคิด ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากเสียจนเราลืมชดเชยพลังงานที่ขาดให้ไปให้เต็มปริ่มอยู่เสมอ ทำให้บางครั้งอาจเกิดอาการอ่อนเปลี้ย เพลียงแรง จิตใจหดหู่ ความคิดถดถอย WP แนะนำให้คุณลองใช้ “นาฬิกาชีวิต” เรือนนี้ดู นาฬิกาเรือนที่ว่านี้ ไม่ต้องใช้เงินซื้อ เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของกลไกอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เพราะในแต่ละช่วงเวลาร่างกายก็ต้องการ “ถ่านชีวิต” ที่ไม่เหมือนกัน ดังตารางต่อไปนี้"
1 KEEP
womanPlus
0 LOVES
COMMENT