1.ความมั่นใจตัวเองตามความเป็นจริง คุณจะมีวิธีแสดงออกอย่างมั่นใจ มั่นคงทั้งทางคำพูดและการกระทำ ทำให้เกิดลักษณะสง่างาม คล่องตัว กระฉับกระเฉง ตัดสินใจได้ดี บางอย่างคิดแล้วไม่ทำก็มั่นใจว่าไม่ควรทำ

คุณรู้ไหม? คนส่วนใหญ่ไม่ ค่อยมั่นใจตัวเอง เมื่อเขาพบหรือสัมผัสคนมั่นใจตัวเองได้ เขาจะทึ่งและชอบ...(แต่ก็ต้องมีลักษณะข้อ 2 ตามมากำกับด้วยนะ)
คนส่วนใหญ่อยากมีเสน่ห์ แต่ไม่รู้ว่าเสน่ห์สร้างได้มักไปหลงเชื่อว่าเสน่ห์สั่งทำได้จึงไปให้หมอผีทำเสน่ห์ด้วยวิธีไสยศาสตร์ (ที่เรียกว่าทำเสน่ห์ยาแฝด) หวังจะให้คนรักหรือใครๆ มาหลง – มาชอบ ซึ่งก็ไม่ได้ผลจริง หลายคนเสียเงิน เสียเวลา เสียรู้หรือเสียตัวก็มี

เสน่ห์ เป็นลักษณะที่ชวนให้คนรอบตัวมาชอบ มารัก ถ้าเป็นคู่ ครองหรือคนรักกันก็เข้าข่ายเสน่ห์ จะทำให้ เขาคิดถึงคะนึงหาด้วยจิตพิศวาสทีเดียว

เสน่ห์ จึงใช้ได้กับคนทั่วไปและกับคนรัก–คู่ครอง วันนี้เอาแค่เสน่ห์ที่จะทำให้คนทั่วไป อยากเข้าใกล้ และนิยมชมชอบ เพราะเขารูสึกอบอุ่น เป็นมิตร สดชื่น ชวนให้อยากอยู่ใกล้ชิด...นานๆ

เสน่ห์ เป็นบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยพิเศษที่สามารถสร้างขึ้นได้ การสร้างเสน่ห์ก็คือการสร้างนิสัยที่ดีๆ ขึ้นใหม่ โดยเริ่มจากการมีทัศนคติหรือความเชื่อว่าเสน่ห์ สามารถสร้างขึ้นได้  เชื่อตามคำแนะนำทำตามคำแนะนำ จนการกระทำและความคิดนั้นกลายเป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของคุณที่ชวนให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้ อยากรัก อยากชอบ ลักษณะที่ทำให้เกิดเสน่ห์ ได้แก่... คุณรู้สึกมั่นใจเข้าไว้นั่นดีแล้ว แต่คุณต้องถ่อมตัวกับคนอื่นๆ นะ เหมือนคุณให้แต้มต่อคนอื่นเวลาวิ่งแข่งหรือเล่นกีฬานั่นแหละ เขาจึงจะชอบ จงรับฟังความคิดคนอื่น รู้จักพูดถึงความเก่ง+ดีของคนอื่น (อย่าพูดถึงความเก่ง+ดีของตัวเอง) มีทีท่าเป็นมิตรพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ คุณจะเป็นเหมือนนักเรียนรุ่นพี่ที่พร้อมจะช่วยนักเรียนรุ่นน้องด้วยความเต็มใจและปรารถนาดี (ถ้าคุณไม่ถ่อมตัว คุณจะเหมือนนักเรียนรุ่นพี่ที่ชอบรังแกรุ่นน้อง!) ใครๆ ก็ชอบคนพูดเพราะ ที่ มีน้ำเสียงอ่อนโยน สุภาพ ยิ่งมีลักษณะ ความเป็นมิตรร่วมด้วยยิ่งชอบมากขึ้น เช่น ยิ้มแย้ม รู้สึกชื่นชมและอาสาช่วยเหลือผู้อื่นได้ ยิ่งชอบมากขึ้น เช่น เวลาอารมณ์ เสียหรอ ผิดหวัง โดยคุณต้องมีความคิดทางบวก(+)และสติเอาไว้ เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณจะผ่านพ้นวิกฤติด้วยรอยยิ้มและการมีสติ ความฉลาด ทำให้มีไหวพริบ มีความรู้รอบตัวดี พูดคุย โต้ ตอบได้ ดี ส่วนความสามารถบริการผู้อื่นนั้น เป็นเสน่ห์เฉพาะกิจที่ใครอยู่ใกล้ ก็จะชอบ เช่น ทำอาหารเก่ง (เสน่ห์ปลายจวักไง!) ร้องเพลงเพราะ เล่นดนตรีได้ดี จัดดอกไม้สวย ชอบงานศิลปะ เมื่อแสดงออกมาและบริการคนอื่นได้ เขาก็จะทึ่ง และชอบ ข้อนี้สำคัญมากทำยากด้วยต้องฉลาด พอที่จะรู้ว่าอะไรควรพูด ควรทำในสถานที่ เวลา และบุคคลที่แตกต่างกันก็ต้องแสดงออก ให้เหมาะสมรู้จักกาลเทศะ รู้จักทำตัวโง่ ได้บ้างไม่อวดเก่งวิเคราะห์และตัดสินคนอื่นตลอดเวลา(แม้จะเก่งจริงก็ตาม)ทุกข้อที่กล่าวมาแล้วจะล้มเหลวหมดถ้าแสดงออกไม่เหมาะสมเพราะขาด Common Sense เสน่ห์กับจริต เป็นของคู่กัน คนที่ไม่ มีจริตเลยจะแลดูจืดชืด ทื่อๆหรือที่เรียกว่าซื่อบื้อ ไม่น่าสนใจแม้จะเป็นคนดีหรือสวย–หล่อก็ตาม แต่ ถ้ามีจริตมากไปจะเข้าข่าย “ดัดจริต” ก็น่าหมั่นไส ชวนให้น่ารังเกียจมากกวามีเกียรติ จึงควรมีจริตพอดีๆสำหรับคนส่วนมากชอบได้ ซึ่งก็ทำยากอีกเช่นกัน จริตที่ดีต้องไม่แสดงความ “อยาก” ออกมามากและมองเห็นชัด เช่น อยากสวย อยากรวย อยากเก่ง อยากหล่อ อยากดี ฯลฯ จริตหมายถึงกิริยาที่แสดงออกสื่อถึงความมี เยื่อใยและอยากมีสัมพันธภาพที่ดีต่อไปผู้ชายก็ควรมีจริตแบบชายที่แฝงความ อ่อนโยนบ้างอย่าให้แข็งกระด้างจนแลดูเป็นคน ก้าวร้าวหรืออ่อนไหวมากแบบผู้หญิง ผู้หญิงก็ควรมีจริตแบบหญิงแต่อย่าให้ อ่อนแอแบบผู้แพ้ทั้้งชาติหรือแข็งกร้าวแบบผู้ชาย คุณสมบัติข้อ 6 และ 7 นี่แหละ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ คุณเป็นคนมีเสน่ห์ได้ 
มากน้อยแค่ไหน? แต่ก็ขอเอาใจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างนิสัยให้เป็นคนมีเสน่ห์ที่จะทำให้ใครๆ อยากเข้าใกล้  อยากรัก อยากชอบ รวมทั้งตัวคุณเองก็จะพลอยรักและชอบตัวเองได้ นานๆ อีกด้วย เพราะหลงเสน่ห์ ตัวเองไง! ลองทำดูนะครับ
(4)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

1.ความมั่นใจตัวเองตามความเป็นจริง

"คุณจะมีวิธีแสดงออกอย่างมั่นใจ มั่นคงทั้งทางคำพูดและการกระทำ ทำให้เกิดลักษณะสง่างาม คล่องตัว กระฉับกระเฉง ตัดสินใจได้ดี บางอย่างคิดแล้วไม่ทำก็มั่นใจว่าไม่ควรทำ
คุณรู้ไหม? คนส่วนใหญ่ไม่ ค่อยมั่นใจตัวเอง เมื่อเขาพบหรือสัมผัสคนมั่นใจตัวเองได้ เขาจะทึ่งและชอบ...(แต่ก็ต้องมีลักษณะข้อ 2 ตามมากำกับด้วยนะ)"
1 KEEP
Kullastree
4 LOVES
ladawan.srisuk.5
kitparpart
kikinly
ziva449
COMMENT