ต้องทานอาหารอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะ? 	ต้องเข้าใจกันก่อนว่าอาหารไม่ได้ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร  แต่ที่แพทย์แนะนำให้ระวังอาหารบางประเภทเพราะอาหารบางประเภทจะกระตุ้นให้เกิดอาการไม่สบายท้องหลังรับประทานอาหาร  อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ อาหารรสจัด โดยเฉพาะรสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด ของมัน น้ำอัดลม เป็นต้น  และควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ผู้ป่วยบางรายมักมีความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแข็งอย่างข้าวสวยโดยให้รับประทานข้าวต้มแทน  ซึ่งอันที่จริงแล้วข้าวสวยหรือข้าวต้มไม่ได้ทำให้มีอาการปวดท้องมากขึ้น
(1)
Share
Slimup
Keep by Slimup
1809
FOLLOWER

ต้องทานอาหารอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะ?

" ต้องเข้าใจกันก่อนว่าอาหารไม่ได้ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร แต่ที่แพทย์แนะนำให้ระวังอาหารบางประเภทเพราะอาหารบางประเภทจะกระตุ้นให้เกิดอาการไม่สบายท้องหลังรับประทานอาหาร อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ อาหารรสจัด โดยเฉพาะรสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด ของมัน น้ำอัดลม เป็นต้น และควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ผู้ป่วยบางรายมักมีความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแข็งอย่างข้าวสวยโดยให้รับประทานข้าวต้มแทน ซึ่งอันที่จริงแล้วข้าวสวยหรือข้าวต้มไม่ได้ทำให้มีอาการปวดท้องมากขึ้น"
1 KEEP
Slimup
1 LOVES
Slimup
COMMENT