แย่แล้ว!!! ถ้าอ้วนควรทำอย่างไรดีนะ ปัจจุบันนี้คนที่น้ำหนักเกินในโลกเราดูจะมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยเราเองคนที่น้ำหนักเกินก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในสมัยก่อนคนไทยเราทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เอวบางร่างน้อยแต่ปัจจุบันมีจำนวนคนที่น้ำหนักเกินมากขึ้นเรื่อยๆ เด็กตามโรงเรียนก็เช่นกันครับ บางห้องเรียนมีเด็กที่น้ำหนักเกินกว่าครึ่งห้อง

ความอ้วน เกิดจากการกินอาหารมากกว่าใช้พลังงาน ทำให้มีไขมันสะสมในเนื้อเยื่อร่างกายมากกว่าปกติ จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคเบาหวาน ได้ง่าย

ชนิดความอ้วนมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

1. อ้วนทั้งตัว กลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่างกายกว่าปกติโดยไขมันที่เพิ่มมิได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง
2. อ้วนลงพุง กลุ่มนี้จะมีไขมันในอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่าปกติ
3. อ้วนลงพุงร่วมกับอ้วนทั้งตัว มีไขมันมากทั้งตัวและอวัยวะภายในช่องท้อง
สาเหตุของความอ้วนที่เกิดจาก

• รับประทานอาหารให้พลังงานสูงเป็นประจำ เช่น ในอาหารจานด่วนรับประทานอาหารที่มีน้ำตาล เช่น น้ำหวาน เครื่องดื่ม ไวน์ เบียร์
• ภาวะที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานน้อย
• โรคต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ
• จากการกินยาบางชนิดก็ส่งผลกระทบให้อ้วน ทำให้ความอยากอาหารเพิ่ม เช่น ยาคุมกำเนิด ยาแก้โรคซึมเศร้า ความผิดปกติทางจิตใจ เช่น บางคนเศร้า เครียด แล้วรับประทานอาหารเก่ง
• กรรมพันธุ์
• วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างสบายมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย และขาดการออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ได้แก่การลดปริมาณอาหารและการเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอายุ 20-29 ปีทำงานนั่งโต๊ะจะต้องการพลังงานวันละประมาณ 1,800 กิโลแคลอรีหากรับประทานมากกว่านี้ก็จะเหลือสะสมไว้ในร่างกายปรับพฤติกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงนิสัยส่วนตัวบางอย่าง ได้แก่ การพิจารณาเลือกรับประทานอาหารเช่น ขณะลดน้ำหนักควรรับประทานอาหารประเภทที่ให้พลังงานต่ำ

การออกกำลังกายที่เหมาะสมมี 3 ขั้นตอน
• เริ่มด้วยการอุ่นเครื่องเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อม 3 นาที
• เร่งเป็นระยะที่ออกกำลังกายตามความสามารถที่จะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นถึงระดับที่มีอัตราชีพจร = 200-อายุ (ปี) ระยะนี้อย่างน้อย 20 นาที
• ชะลอก่อนหยุดควรที่จะชะลอโดยทำให้ช้าลงใช้เวลา 3 นาที

มีหลายโรครุมเร้า ถ้าหากท่านสามารถลดความอ้วนได้ ร่างกายก็จะมีโอกาสกลับมาแข็งแรงได้ดังเดิม จากการศึกษาพบว่า น้ำหนักที่ลดลงแต่ละ 1 กิโลกรัมความดันโลหิตตัวบนจะลดลง 1.1 มิลลิเมตรปรอท นอกจากผลดีต่อความดันโลหิตแล้ว การลดน้ำหนักจะมีผลดีต่อระดับไขมันในเลือดด้วย ซึ่งก็นับว่าเป็นผลดีต่อหัวใจครับ
Board: Health
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

แย่แล้ว!!! ถ้าอ้วนควรทำอย่างไรดีนะ

"ปัจจุบันนี้คนที่น้ำหนักเกินในโลกเราดูจะมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยเราเองคนที่น้ำหนักเกินก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในสมัยก่อนคนไทยเราทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เอวบางร่างน้อยแต่ปัจจุบันมีจำนวนคนที่น้ำหนักเกินมากขึ้นเรื่อยๆ เด็กตามโรงเรียนก็เช่นกันครับ บางห้องเรียนมีเด็กที่น้ำหนักเกินกว่าครึ่งห้อง
ความอ้วน เกิดจากการกินอาหารมากกว่าใช้พลังงาน ทำให้มีไขมันสะสมในเนื้อเยื่อร่างกายมากกว่าปกติ จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคเบาหวาน ได้ง่าย
ชนิดความอ้วนมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
1. อ้วนทั้งตัว กลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่างกายกว่าปกติโดยไขมันที่เพิ่มมิได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง
2. อ้วนลงพุง กลุ่มนี้จะมีไขมันในอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่าปกติ
3. อ้วนลงพุงร่วมกับอ้วนทั้งตัว มีไขมันมากทั้งตัวและอวัยวะภายในช่องท้อง"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT