อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การสูบบุหรี่ ความเครียด การไม่ออกกำลังกาย การไม่กินผัก ผลไม้ โรคอ้วนลงพุงและกรรมพันธุ์ 

ใครที่มีโอกาสเกิดโรคนี้ 
เป็นธรรมชาติของคนเมื่ออายุมากก็มีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ ผนังหลือดเลือดก็เช่นกัน จะมีการเสื่อมตามอายุ ดังนั้นคนสูงอายุจะมีความเสี่ยงทุกคน แต่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรค จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดตีบได้เร็วกว่าคนปกติ โดยแบ่งปัจจัย เสี่ยงได้ดังนี้คือ 

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เช่น เพศ ผู้ชายจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่า ผู้หญิง แต่เมื่อเพศหญิงเข้าสู่วัยทอง โอกาสเกิดเส้นเลือดตีบของผู้หญิง จะเพิ่มขึ้น กรรมพันธุ์ หากคุณมีปู่ ย่า ตา ทวด พ่อ แม่ พี่น้องเป็นโรค หลอดเลือดหัวใจตีบ 

2. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เป็นปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมนั่นเอง ได้แก่ สูบบุหรี่ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน ขาดการอออกกำลังกาย เบาหวาน ไขมันสูง การรับประทานผักและผลไม้น้อย ความเครียด ดื่มสุรา 

สำหรับท่านที่มีโรคซึ่งเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และเป็น โรคหัวใจขาดเลือดอยู่ ท่านอาจจะสังเกตว่า หากท่านทำงานถึงระดับหนึ่ง จะมีอาการแน่นหน้าอก พักสักครู่ก็หาย หรืออาการดีขึ้น แต่หากพักแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ท่านต้องรีบไปพบแพทย์ครับ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน 
โรคหัวใจเป็นโรคใกล้ตัว ท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเป็น โรคหัวใจได้ หากท่านตั้งอยู่บนความประมาท 

โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นโรคที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เนื่องจากมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย อาจจะเกิดหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดปกติ โดยที่หลอดเลือดค่อยๆ ตีบ และมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด แต่ไม่ถึงกับตัน ยังพอมีเลือดไหลไปเลี้ยง กล้ามเนื้อ ส่วนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากลิ่มเลือด อุดหลอดเลือด ทำให้กล้ามเนื้อตาย 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ของประเทศไทยและทั่วโลก ในประเทศไทยพบว่าประมาณ 45% ของการ เสียชีวิตเฉียบพลัน เป็นจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จากสถิติของต่างประเทศ พบว่า 80% มีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 15% มีสาเหตุจากโรค กล้ามเนื้อหัวใจพิการและหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่กำเนิดและ 5% ไม่รู้สาเหตุ หลังจากเกิดอาการของโรคหัวใจ เช่น อาการแน่นหน้าอก หอบ เหนื่อย ใจสั่น ประมาณครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน พบในผู้สูงวัย มากกว่าและในรายที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของ ผู้ที่เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ ไม่เคยมีอาการมาก่อน สำหรับผู้ป่วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจะมีอัตราตายเฉียบพลันสูงกว่าผู้อื่น ประมาณ 4-6 เท่า 

มีอาการอย่างไรที่บ่งชี้บ้างไหม 
ส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการแน่นอกที่รุนแรง มีเหงื่อออก ใจสั่น ปวดร้าวไปกราม สะบักหลัง แขนซ้าย จุกคอหอย บางรายมาด้วย จุกใต้ลิ้นปี่คล้ายโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน ถ้าท่านมีอาการดังกล่าว ขอให้ท่านไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน 
เมื่อมาพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคดังนี้ 
-ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ต้องทำในเวลาที่รวดเร็วจะนำไปสู่การ วินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว 

-การขยายหลอดเลือดด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือวิธี บอลลูน ต้องทำภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังมีอาการ การเปิด หลอดเลือดได้สำเร็จนั้นได้ผลดีมากถ้าให้ยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลา ไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังมีอาการ หรือการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและ ตามด้วยการใส่ขดลวดค้ำยัน ภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังมีอาการ จะได้ผลการรักษาที่ดีมาก
Board: Health
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

"ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การสูบบุหรี่ ความเครียด การไม่ออกกำลังกาย การไม่กินผัก ผลไม้ โรคอ้วนลงพุงและกรรมพันธุ์
ใครที่มีโอกาสเกิดโรคนี้
เป็นธรรมชาติของคนเมื่ออายุมากก็มีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ ผนังหลือดเลือดก็เช่นกัน จะมีการเสื่อมตามอายุ ดังนั้นคนสูงอายุจะมีความเสี่ยงทุกคน แต่คนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรค จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดตีบได้เร็วกว่าคนปกติ โดยแบ่งปัจจัย เสี่ยงได้ดังนี้คือ
1. ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เช่น เพศ ผู้ชายจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่า ผู้หญิง แต่เมื่อเพศหญิงเข้าสู่วัยทอง โอกาสเกิดเส้นเลือดตีบของผู้หญิง จะเพิ่มขึ้น กรรมพันธุ์ หากคุณมีปู่ ย่า ตา ทวด พ่อ แม่ พี่น้องเป็นโรค หลอดเลือดหัวใจตีบ
2. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เป็นปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมนั่นเอง ได้แก่ สูบบุหรี่ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน ขาดการอออกกำลังกาย เบาหวาน ไขมันสูง การรับประทานผักและผลไม้น้อย ความเครียด ดื่มสุรา
สำหรับท่านที่มีโรคซึ่งเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และเป็น โรคหัวใจขาดเลือดอยู่ ท่านอาจจะสังเกตว่า หากท่านทำงานถึงระดับหนึ่ง จะมีอาการแน่นหน้าอก พักสักครู่ก็หาย หรืออาการดีขึ้น แต่หากพักแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ท่านต้องรีบไปพบแพทย์ครับ"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT