หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนอีกหนึ่งภัยร้ายของสาววัยทำงาน
  สำหรับคนในวัยทำงาน เครื่องแต่งกายนอกจากจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเราแล้ว ในส่วนของงานที่ต้องออกไปพบปะผู้คนอยู่เสมอ การแต่งกายยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่องานของเราอีกด้วย บางครั้งงานชิ้นหนึ่งจะไปได้สวยหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ห่อหุ้มร่ายกายของเราอยู่ในขณะนั้น เสื้อผ้า หน้า ผม ต้องดูดี สะอาด สะอ้าน และสำหรับสุภาพสตรีวัยทำงาน อุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกให้แก่ตนเองก็คือ “รองเท้าสันสูง”
Board: Health
(0)
Share
Slimup
Keep by Slimup
1809
FOLLOWER

หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนอีกหนึ่งภัยร้ายของสาววัยทำงาน

"สำหรับคนในวัยทำงาน เครื่องแต่งกายนอกจากจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเราแล้ว ในส่วนของงานที่ต้องออกไปพบปะผู้คนอยู่เสมอ การแต่งกายยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่องานของเราอีกด้วย บางครั้งงานชิ้นหนึ่งจะไปได้สวยหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ห่อหุ้มร่ายกายของเราอยู่ในขณะนั้น เสื้อผ้า หน้า ผม ต้องดูดี สะอาด สะอ้าน และสำหรับสุภาพสตรีวัยทำงาน อุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกให้แก่ตนเองก็คือ “รองเท้าสันสูง” "
1 KEEP
Slimup
0 LOVES
COMMENT