สำรวจระบบปรับอากาศ
สำนักงานในอาคารสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ไม่มีหน้าต่างหรือช่องระบายอากาศ แค่มีเพื่อนร่วมงาน 1 คนจามสนั่นฟลอร์ คุณเองก็ร้อนๆ หนาวๆ ว่าอาจจะป่วยตามกัน 
GM เชื่อว่าคุณยังมีหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับอากาศในสำนักงาน เราจึงรวบรวมหลายคำถามไปปรึกษาแพทย์ผู้ช่วยเชี่ยวชาญด้านโรคปอด และระบบการหายใจ นพ.วีระเดช อธิบายว่าอากาศที่ทำให้เกิดความไม่สบายเป็นหนึ่งใน Sick Building Syndrome หรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานหรืออาคาร สามารถจัดอยู่ใน Work Syndrome หรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงาน แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เจ็บป่วยได้แต่ก็ใช่ว่าควรจะละเลย นพ.วีระเดชแนะนำว่าสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานสำคัญมากสำหรับสุขภาพของคนที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรลงทุนเพื่อการปรับสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะระบบระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพลงลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระยะยาว 1. ควรติดติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทำให้อากาศไม่สะอาด ห่างจากโต๊ะทำงานและต้องเป็นสถานที่โปร่ง
2. หากเป็นอาคารใหม่หรือนำเฟอร์นิเจอร์ใหม่มาใช้ จำเป็นต้องเปิดให้ลมเข้ามีลมผ่านมากๆ โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ 
3. สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ หอบหืด ไม่ควรนั่งบริเวณที่รับอุณหภูมิเย็นจากที่ปรับอากาศมากเกินไป
4. ความชื้นก็มีผลต่อการเกิดมลพิษในอากาศ
5. อย่างเพิ่งโทษอาคารสำนังานอย่างเดียวหากคุณยังไม่เลิกสูบบุหรี่ หรือมักอยู่ร่วมกับวงสูบบุหรี่ ก็ได้รับอันตรายจากปัจจัยนี้โดยตรง
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

สำรวจระบบปรับอากาศ

1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT