สังกะสีมากหรือน้อยแค่ไหน เอมิลี่ โฮ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำประชากรสูงอายุให้กินวิตามินเสริมตามปริมาณที่ควรจะได้รับในแต่ละวันคือ 11 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับผู้ชายและ 8 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับผู้หญิง ซึ่งสังกะสีมีมากในอาหารทะเลและเนื้อสัตว์
คุณรู้ไหมว่าประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่อเมริกันและ 2 พันล้านคนทั่วโลกประสบปัญหาขาดสังกะสี การศึกษาวิจัยใหม่ได้สรุปเกี่ยวกับกลไกทางชีววิทยาร่างกายว่าเมื่ออายุของเรามากขึ้น โอกาสขาดแร่ธาตุสังกะสีก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
Board: Nutrition
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

สังกะสีมากหรือน้อยแค่ไหน

"เอมิลี่ โฮ ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำประชากรสูงอายุให้กินวิตามินเสริมตามปริมาณที่ควรจะได้รับในแต่ละวันคือ 11 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับผู้ชายและ 8 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับผู้หญิง ซึ่งสังกะสีมีมากในอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ "
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT