โปรตีนปราบไขมัน ในที่สุดนักวิจัยศูนย์โรคเบาหวานซานฟรานซิสโกของสหรัฐก็ทำเอาสาวๆ เริ่มหันมาเลิฟโปรตีนกันเป็นแถว จากการคค้นพบต้นตอของโปรตีน PRDM16 ซึ่งเป็นโปรตีนที่จะช่วยแปลงไขมันสีขาวให้กลายเป็นไขมันสีน้ำตาลได้ เนื่องจากไขมันสีขาวถือเป็นแหล่งสะสมพลังงาน แต่ไขมันสีน้ำตาลทำหน้าที่สร้างความร้อนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นผ่านกระบวนการเผาผลาญไขมัน
บิงโก!! ถ้าเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลได้แสดงว่าจะทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ทีมวิจัยของสถาบันเมตาบอลิก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ ยังพบโปรตีน BMP8B มีบทบาทในการกระต้นระบบเมตาบอลิกพิเศษในสมองและเนื้อเยื่อ ทำให้เซลล์ไขมันตอบสนองการเผาผลาญได้ดีขึ้น อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่า แล้ว PRDM16 และ BMP8B คืออะไร อันนั้นเป็นศัพท์ของนักวิจัยเขา ส่วนเราๆ ก็สนใจแค่ว่าจะเลือกบริโภคแหล่งโปรตีนอย่างเนื้อสัตว นม ไข่ ถั่วเหลือง กันอย่างไร ให้ได้ครบถ้วนทุกวันก็พอ
(0)
Share
womanPlus
Keep by womanPlus
2079
FOLLOWER

โปรตีนปราบไขมัน

"ในที่สุดนักวิจัยศูนย์โรคเบาหวานซานฟรานซิสโกของสหรัฐก็ทำเอาสาวๆ เริ่มหันมาเลิฟโปรตีนกันเป็นแถว จากการคค้นพบต้นตอของโปรตีน PRDM16 ซึ่งเป็นโปรตีนที่จะช่วยแปลงไขมันสีขาวให้กลายเป็นไขมันสีน้ำตาลได้ เนื่องจากไขมันสีขาวถือเป็นแหล่งสะสมพลังงาน แต่ไขมันสีน้ำตาลทำหน้าที่สร้างความร้อนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นผ่านกระบวนการเผาผลาญไขมัน
บิงโก!! ถ้าเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลได้แสดงว่าจะทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ทีมวิจัยของสถาบันเมตาบอลิก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ ยังพบโปรตีน BMP8B มีบทบาทในการกระต้นระบบเมตาบอลิกพิเศษในสมองและเนื้อเยื่อ ทำให้เซลล์ไขมันตอบสนองการเผาผลาญได้ดีขึ้น อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่า แล้ว PRDM16 และ BMP8B คืออะไร อันนั้นเป็นศัพท์ของนักวิจัยเขา ส่วนเราๆ ก็สนใจแค่ว่าจะเลือกบริโภคแหล่งโปรตีนอย่างเนื้อสัตว นม ไข่ ถั่วเหลือง กันอย่างไร ให้ได้ครบถ้วนทุกวันก็พอ"
1 KEEP
womanPlus
0 LOVES
COMMENT