มีดีที่ไม่ใช้ยา หลักการคร่าวๆ ของการรักษาโฮมีโอพาธีคือ ใช้ “กฎแห่งความเหมือน” (Law of Similar) โดยเชื่อว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมรักษากันได้ (คล้ายๆ กับหนามยอกเอาหนามบ่ง)
เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันพัฒนามาจนถึงระดับหนึ่ง ผู้คนเริ่มหวาดกลัวกับการใช้ยากันมากขึ้นและหันกลับไปหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติทำให้คนเริ่มหันมาสนใจการรักษาแพทย์ทางเลือกมากขึ้น และหนึ่งในนั้นที่เป็นที่น่าสนใจก็คือ การรักษาแบบโฮมีโอพาธี
Board: Health
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

มีดีที่ไม่ใช้ยา

"หลักการคร่าวๆ ของการรักษาโฮมีโอพาธีคือ ใช้ “กฎแห่งความเหมือน” (Law of Similar) โดยเชื่อว่าสิ่งที่เหมือนกันย่อมรักษากันได้ (คล้ายๆ กับหนามยอกเอาหนามบ่ง)"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT