ป้องกันไม่ให้ ‘เสื่อม’ ได้อย่างไร  1.การลดปัจจัยความเสื่ยง หมายความว่า เราต้องดูแลลักษณะท่าทางของเราให้ดี โดยท่านั่ง ท่ายืน ท่าเดินของเรา ควรอยู่ในลักษณะโครงสร้างหรือสรีระที่ถูกต้อง ไม่อยู่ในท่าก้มเงย หรือบิดจนเกินไป 
2.หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ต้องไม่ใช่การออกกำลังกายแบบขอไปที แต่ควรจะมีวินัย และใช้การออกกำลังกายเฉพาะท่าพัฒนากล้ามเนื้อชั้นใน โดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยพยุงโครงสร้างของกระดูกสันหลังของเรา
คุณรู้ไหมว่า ’20 ปี’ คือตัวเลขบอกอายุที่ร่างกายของคนเดิมโตสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนที่ คพ.ดร.มนต์ทณัฐ โรจนาศรีรัตน์ แพทย์ไคโรแพรคติก ยกตัวอย่างให้เราฟังว่าหากสังเกตสถิตินักกีฬาที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงสุด พวกเขาเหล่านี้จะมีช่วงอายุอยู่ที่ 20 ปี แต่หลังจากนี้ ร่างกายจะเสื่อมถอยลงทุกวันรวมถึงหมอนรองกระดูกสันหลังซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของร่างกาย นอกจากนี้ คพ.ดร.มนต์ทณัฐ ยังบอกด้วยว่า พฤติกรรมของเราเองก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสื่ยงต่ออาการหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมอย่างไม่น่าไว้วางใจดังนั้น เราน่าจะเสียเวลาสักนิด ไปลองทำความเข้าใจกับอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม พร้อมทั้งกลับไปดูพฤติกรรมในแต่ล่ะวันของคุณเอง เราต้องมาทำความเจ้าใจเป็นอันดับแรกว่าหมอนรองกระดูกเป็นอวัยวะส่วนใด ซึ่งสามารถอธิบายโดยง่ายว่าเป็นส่วนที่เชื่อมต่อของตัวกระดูกสันหลัง เป็นขิ้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างข้อ 2 ข้อ 
จากนั้นจึงทำความเข้าใจเรื่องของหมอนรองกระดูกด้วยความรู้เชิงชีวกลศาสตร์ หรือ ไอโอเมคานิกส์ (Biomechanics) คือ 
1.หมอนรองกระดูกจะทำหน้าที่เชื่อมยึดระหว่างตัวข้อให้เชื่อมกัน และยังเป็นตัวกันกระแทกชั้นดี 
2.ด้วยคุณสมบัติของหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นของเหลวจะมีคุณสมบัติยืดหยุ่น ซึ่งถ้าเราไม่มีตัวเชื่อมยึดที่เป็นของเหลวดังกล่าว การเคลื่อนของตัวข้อก็จะเกิดขึ้นได้ลำบาก เพราะการขยับของตัวข้อนั้นเกิดจากการขยับของข้อด้านหลังของกระดูกสันหลัง ต้องอาศัยความยืดหยุ่นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ มาดูเรื่องของพฤติกรรม ว่าคุณทำกับหมอนรองกระดูกตัวเองอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น การนั่งทำงานในท่าทางซ้ำๆของพนักงานออฟฟิศ การใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 80 จะมีปัญหาเรื่องอาการผิดปกติของโครงสร้างส่วนบนของร่างกาย (Upper Cross Syndrome) มีอาการปวดช่วงคอ บ่า ไหล่ จากที่นั่งก้มหลังเป็นเวลานาน แต่ละคนจะมีอาการมากหรือน้อยต่างกันไป นอกจากนี้ พฤติกรรมและท่าทางซ้ำๆของคนที่ปฏิบัติงานในอาชีพอื่นๆ เช่น พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ขับเครื่องบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน เป็นต้น ก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่อาการหมอนรองกระดูกเสื่อมได้โดยไม่รู้ตัว 75 หน่วย ในท่านอน 
100 หน่วย ท่ายืน 
150 หน่วย ในท่ายืนก้มผิดท่า 
185 หน่วย ในท่านั่งผิดท่า 
220 หน่วย ในท่ายืนก้มยกของ 
300 หน่วย ในการยกน้ำหนัก ปวดแบบไหน เสี่ยงสูง 
นอกจากอาการปวดหลังจะมีอาการอื่นที่รุนแรงร่วมด้วย ซึ่งได้แก่อาการปวดเส้นประสาท ตามด้วยอาการปวดลงมาที่หลัง สะโพก ลงมาที่ขา มีอาการชาภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง การสั่งการของภาวะกล้ามเนื้อผิดปกติ ถ้าเป็นถึงขั้นรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณกระดูกสันหลังที่ช่วงเอว หากไปกดทับเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ช่วงเอว หากไปกดทับเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบขับถ่าย จะทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ นำไปสู่อาการขั้นรุนแรงซึ่งอาจต้องผ่าตัดทันที
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

ป้องกันไม่ให้ ‘เสื่อม’ ได้อย่างไร

"1.การลดปัจจัยความเสื่ยง หมายความว่า เราต้องดูแลลักษณะท่าทางของเราให้ดี โดยท่านั่ง ท่ายืน ท่าเดินของเรา ควรอยู่ในลักษณะโครงสร้างหรือสรีระที่ถูกต้อง ไม่อยู่ในท่าก้มเงย หรือบิดจนเกินไป
2.หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ต้องไม่ใช่การออกกำลังกายแบบขอไปที แต่ควรจะมีวินัย และใช้การออกกำลังกายเฉพาะท่าพัฒนากล้ามเนื้อชั้นใน โดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยพยุงโครงสร้างของกระดูกสันหลังของเรา"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT