ปัญหาภาวะต่อมหมวกไตล้า  อาจจะยังเป็นคำที่เรายังไม่รู้จักกันมากนัก เพราะจริงๆ แล้ว ภาวะนี้เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดจากต่อมหมวกไตทำงานลดลง เป็นภาวะก่อนที่จะเป็นโรค ยังไม่ถึงกับแสดงอาการเป็นโรค แต่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ (Optimal Health) เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเรื้อรัง ไม่ค่อยมีแรง และทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 จากสภาพการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและการแข่งขันในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดกับคนทั่วไปได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากครอบครัว, เพื่อนร่วมงาน หรือสังคมต่างๆ ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้ตัว แต่เกิดซ้ำๆ กันเป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะความเครียดสะสม และส่งผลทำให้การทำงานของต่อมหมวกไตลดลง หรือที่เรียกกันว่า ภาวะต่อมหมวกไตล้า
(2)
Share
womanPlus
Keep by womanPlus
2081
FOLLOWER

ปัญหาภาวะต่อมหมวกไตล้า

" อาจจะยังเป็นคำที่เรายังไม่รู้จักกันมากนัก เพราะจริงๆ แล้ว ภาวะนี้เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดจากต่อมหมวกไตทำงานลดลง เป็นภาวะก่อนที่จะเป็นโรค ยังไม่ถึงกับแสดงอาการเป็นโรค แต่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ (Optimal Health) เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเรื้อรัง ไม่ค่อยมีแรง และทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร "
1 KEEP
womanPlus
2 LOVES
Beautee
Panidadechawong
COMMENT