ปริมาณน้ำตาลในเลือดคือ 99 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (10 เดซิลิตรเท่ากับ 1 ลิตร)
คนบางคนใส่ใจกับตัวเลขในบัญชีมากกว่าจะสนใจตัวเลขที่อยู่บนตาชั่ง แต่บางครั้งความสำเร็จในชีวิตทำที่ให้คุณได้มาซึ่งจำนวนเลขศูนย์ที่นับไม่ถ้วนในบัญชีเงินฝากอาจสูญเปล่าหากคุณหลงลืมตัวเลขที่เป็นเคล็ดลับของสุขภาพที่ดีเพื่อใช้เงินเหล่านั้นของคุณ ตัวเลขอื่นๆ ที่คุณน่าจะต้องรู้ไว้เพื่อเตือนตัวเองสำหรับการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ
Board: Health
(0)
Share
GM
Keep by GM
2468
FOLLOWER

ปริมาณน้ำตาลในเลือดคือ 99 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (10 เดซิลิตรเท่ากับ 1 ลิตร)

1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT