นอนกรน โรคร้ายใกล้ตัว การที่เรานอนกรนเสียงดัง บางท่านนึกว่าเป็นเรื่องปกติที่พบได้บ่อย ซึ่งไม่น่าจะมีผลร้ายอะไร นอกจากก่อให้เกิดความรำคาญแก่แฟนหรือเพื่อนที่บังเอิญต้องไปพักห้องเดียวกัน แต่ความจริงแล้วโรคนอนกรนที่เกิดจากทางเดินหายใจอุดตัน ขณะนอนหลับยังเกิดอันตรายได้มากมาย เช่น มีการหยุดหายใจเป็นระยะๆ ซึ่งถ้ามีการหยุดหายใจเกินกว่า 20 ครั้ง/ชั่วโมง จะมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าคนปกติ บางครั้งง่วงง่ายจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้บ่อยๆ หรือสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนอนกรนมีหลายอย่าง ดังนั้น นอนกรนจึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสุงขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อต่างๆ ไม่ตึงเหมือนตอนหนุ่มสาว โดยเฉพาะลิ้นไก่ที่ยาวและเพดานอ่อนห้อยต่ำลง ตลอดจนกล้ามเนื้อที่ช่วยขยายช่องทางเดินหายใจบริเวณลำคอหย่อยยาน จนลิ้นตกไปปิดบังทางเดินหายใจ โรคนี้พบมากในผู้ชาย เพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิงถึง 7 เท่า หรือร้อยละ 87 ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นเมื่อวัยหมดประจำเดือน การที่เรามีร่างกายอ้วน โดยเฉพาะมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานไปร้อยละ 20 หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 28 กก/ตารางเมตร จะทำให้เกินภาวะนอนกรนได้ และมีโอกาสหยุดหายใจขณะหลับได้มากกว่าคนปกติ บางครั้งพอกที่บริเวณลำคอ ทำให้เกิดการกดทับทางเดินหายใจเวลานอน หน้าท้องที่อุดมด้วยก้อนไขมันจะทำให้กระบังลมขยับไม่ได้ดี ความจุปอดลดลง จึงทำให้เกิดการหยุดหายใจตามมา การดื่มสุราหรือทานยานอนหลับอาจทำให้กดการทำงานของสมอง สมองจะตอบสนองภาวะขาดออกซิเจนได้ช้า ส่งผลเสียต่อหัวใจและสมองได้ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ก็ส่งผลให้เกิดภาวะนอนกรนได้ ในบางรายถ้าบว่ามีประวัติครอบครัว แม้จะไม่อ้วนก็มีโอกาสหยุดหายใจขณะหลับได้มากกว่าคนปกติได้ถึง 1.5 เท่า
Board: Health
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2581
FOLLOWER

นอนกรน โรคร้ายใกล้ตัว

"การที่เรานอนกรนเสียงดัง บางท่านนึกว่าเป็นเรื่องปกติที่พบได้บ่อย ซึ่งไม่น่าจะมีผลร้ายอะไร นอกจากก่อให้เกิดความรำคาญแก่แฟนหรือเพื่อนที่บังเอิญต้องไปพักห้องเดียวกัน แต่ความจริงแล้วโรคนอนกรนที่เกิดจากทางเดินหายใจอุดตัน ขณะนอนหลับยังเกิดอันตรายได้มากมาย เช่น มีการหยุดหายใจเป็นระยะๆ ซึ่งถ้ามีการหยุดหายใจเกินกว่า 20 ครั้ง/ชั่วโมง จะมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าคนปกติ บางครั้งง่วงง่ายจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้บ่อยๆ หรือสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนอนกรนมีหลายอย่าง ดังนั้น นอนกรนจึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสุงขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อต่างๆ ไม่ตึงเหมือนตอนหนุ่มสาว โดยเฉพาะลิ้นไก่ที่ยาวและเพดานอ่อนห้อยต่ำลง ตลอดจนกล้ามเนื้อที่ช่วยขยายช่องทางเดินหายใจบริเวณลำคอหย่อยยาน จนลิ้นตกไปปิดบังทางเดินหายใจ โรคนี้พบมากในผู้ชาย เพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิงถึง 7 เท่า หรือร้อยละ 87 ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นเมื่อวัยหมดประจำเดือน การที่เรามีร่างกายอ้วน โดยเฉพาะมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานไปร้อยละ 20 หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 28 กก/ตารางเมตร จะทำให้เกินภาวะนอนกรนได้ และมีโอกาสหยุดหายใจขณะหลับได้มากกว่าคนปกติ บางครั้งพอกที่บริเวณลำคอ ทำให้เกิดการกดทับทางเดินหายใจเวลานอน หน้าท้องที่อุดมด้วยก้อนไขมันจะทำให้กระบังลมขยับไม่ได้ดี ความจุปอดลดลง จึงทำให้เกิดการหยุดหายใจตามมา การดื่มสุราหรือทานยานอนหลับอาจทำให้กดการทำงานของสมอง สมองจะตอบสนองภาวะขาดออกซิเจนได้ช้า ส่งผลเสียต่อหัวใจและสมองได้ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ก็ส่งผลให้เกิดภาวะนอนกรนได้ ในบางรายถ้าบว่ามีประวัติครอบครัว แม้จะไม่อ้วนก็มีโอกาสหยุดหายใจขณะหลับได้มากกว่าคนปกติได้ถึง 1.5 เท่า"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT