ทำอย่างไรดี เมื่อผักไว้ใจไม่ได้ วิธีที่ง่าย คือ ลดปริมาณสารพิษตกค้างในผัก ก่อนนำมาประกอบอาหารด้วยการเลือกซื้อและเลือกกินผักอย่างถูกวิธีดังนี้ค่ะ 
1.ซื้อผักตามฤดูกาล ผักที่ปลูกตามฤดูกาลจะมีความแข็งแรงต่อโรคและแมลงมากกว่า
2. เลือกผักที่มีรอยกัดแทะของหนอนและแมลง เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการสังเกตว่าผักดังกล่าวมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปริมาณต่ำ 
3. กินผักพื้นบ้าน เพราะเป็นผักที่ปลูกง่าย มีแมลงรบกวนน้อย 
4. ล้างผักให้สะอาดก่อนกิน การล้างผักอย่างถูกวิธีสามารถช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
Board: Health
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

ทำอย่างไรดี เมื่อผักไว้ใจไม่ได้

"วิธีที่ง่าย คือ ลดปริมาณสารพิษตกค้างในผัก ก่อนนำมาประกอบอาหารด้วยการเลือกซื้อและเลือกกินผักอย่างถูกวิธีดังนี้ค่ะ
1.ซื้อผักตามฤดูกาล ผักที่ปลูกตามฤดูกาลจะมีความแข็งแรงต่อโรคและแมลงมากกว่า
2. เลือกผักที่มีรอยกัดแทะของหนอนและแมลง เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการสังเกตว่าผักดังกล่าวมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปริมาณต่ำ
3. กินผักพื้นบ้าน เพราะเป็นผักที่ปลูกง่าย มีแมลงรบกวนน้อย
4. ล้างผักให้สะอาดก่อนกิน การล้างผักอย่างถูกวิธีสามารถช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ "
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT