ตะเกียบไม้ใช้สารฟอกขาวเป็นจำนวนมากจึงไม่ควรนำมาใช้ บางครั้งอาหารที่ดูน่ารับประทาน ดูสวยงามอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีกับร่ายกายเสมอไปก็ได้ ยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลย คือเรื่องของผักที่เคยรับรู้กับมาคือ ผักที่มีรอยกัดของหนอนนั้นบางคนก็รู้สึกไม่สวยงามเลยไม่น่าท่าน แต่นั้นเป็นเครื่องการันตีที่ดีอย่างหนึ่งว่าผักชนิดนั้นไม่ได้โดนยาฆ่าแมลงมาแน่นอน แต่ในทางกลับกันผักที่ดูสวยงามไม่มีรอยตำหนิใดๆ คุณแน่ใจแค่ไหนว่าไม่มียาฆ่าแมลเจือปน หรือไม่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างย่อมมี 2 ด้านเสมอ ซึ่งประโยชน์ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีเช่นกัน
อาหารที่ดูมีสีสันสดใสน่ารักประทานที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ ผ่านกรรมวิธีหลายอยางกว่าจะมาถึงมือผู้บริโภคอย่างเราๆ แน่นอนว่าส่วนผสมคงต้องมีบ้างในบางชนิดที่รู้จัก แต่ยังมีอีกกี่ชนิดละที่เอ่ยชื่อมาแล้วคงต้องตั้งข้อสงสัยกันแน่ๆ ว่านี่ใช่ส่วนผสมของอาหารแน่หรือ 	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรืออีกหนึ่งชื่อคือโซเดียมซัลไฟต์ เป็นสารฟอกขาวชนิดหนึ่ที่นำมาใช้ในการทำอาหารและนำมาใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยจะไปลดค่าแรงตึงของระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่ออาหารหรือในเครื่องดื่มให้อยู่ในระดับต่ำสุดของความต้องการ ให้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต และเมื่อซัลเฟอร์ใดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำก็จะเกิดเป็นกรดซัลฟูริก กรดจะซึมผ่านผนังเซลล์ของจุลินทรีย์และเข้าไปรบกวนการทำงานของเซลล์ดังกล่าว ปัจจุบันสารชนิด นี้มักเจือปนอยู่ในอาหารที่รับประทานกันอยู่หลายชนิด แต่การใช้วัตถุเจือปนในอาหารนั้นมีอยู่หลายแบบหลายวัตถุประสงค์ เช่น
	วัตถุกันหืน เป็นสารที่ใช้เพื่อชะลอการเสียของอาหารอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน มีความสำคัญต่ออาหารประเภทน้ำมัน ไขมัน เนย เนยเทียม อาหารที่ปรุงสุกด้วยการทอดน้ำมัน
	สีผลมอาหาร ใช้เพื่อแต่งสีให้อาหารมีลักษณะคล้ายธรรมชาติ สีที่ใช้ผสมอาหารมี 2 จำพวก ได้แก่ สีธรรมชาติ (ที่ได้จากพืชผัก) และสีสังเคราะห์
	วัตถุเจือปนที่ใช้ปรับสภาพความเป็นกรด – ด่างของอาหาร ใช้เพื่อให้อาหารมีความคงตัว เช่น แยมหรือเยลลี่ชนิดต่างๆ หรือแม้แต่ผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้ว เพื่อให้ยังคงสีสันที่น่ารักประทานอยู่
	วัตถุเจือปนเพื่อช่วยคงสภาพอาหาร  ใช้เพื่อรักษาสภาพอาหารที่มีการผ่านกระบวนการแปรรูปให้ยังคงสภาพเดิมมากที่สุด เช่น ผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้ดอง หรือเเม้แต่การทำให้อาหารมีความกรอบ ซึ่งวัตถุที่ใช้ก็คือเกลือแคลเซียมคลอไรด์ โปแทสเซียมคลอไรด์
	วัตถุกันเสีย ได้แก่กลุ่มกรดและเกลือของกรดชนิดต่างๆ เช่น กรดน้ำส้ม กรดเบนโซอิค กรดซอร์บิค และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 	ดอกไม้จีน และเห็ดหูหนู ก่อนนำไปปรุงอาหารให้นำดอกไม้จีนมาล้างน้ำจะลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากกว่าการแช่น้ำ โดยลดได้มากกว่าร้อยละ 90 สำหรับเห็ดหูหนูควรนำมาล้างน้ำและลวกในน้ำเดือด 2 นาที ก่อนนำไปปรุงอาหาร จะทำให้สามารถลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ 90 เช่นกัน
บริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ส่วนในอาหารที่ไม่ต้องแสดงฉลากควรสังเกตลักษณะปรากฎขออาหารนั้นว่าโดยธรรมชาติของอาหารควรเป็นอย่างไร เช่น ผักหรือผลไม้ที่ปอกเปลือก เมื่อวางทิ้งไว้จะมีสีคล้ำขึ้น
(0)
Share
Slimup
Keep by Slimup
1809
FOLLOWER

ตะเกียบไม้ใช้สารฟอกขาวเป็นจำนวนมากจึงไม่ควรนำมาใช้

"บางครั้งอาหารที่ดูน่ารับประทาน ดูสวยงามอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีกับร่ายกายเสมอไปก็ได้ ยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลย คือเรื่องของผักที่เคยรับรู้กับมาคือ ผักที่มีรอยกัดของหนอนนั้นบางคนก็รู้สึกไม่สวยงามเลยไม่น่าท่าน แต่นั้นเป็นเครื่องการันตีที่ดีอย่างหนึ่งว่าผักชนิดนั้นไม่ได้โดนยาฆ่าแมลงมาแน่นอน แต่ในทางกลับกันผักที่ดูสวยงามไม่มีรอยตำหนิใดๆ คุณแน่ใจแค่ไหนว่าไม่มียาฆ่าแมลเจือปน หรือไม่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างย่อมมี 2 ด้านเสมอ ซึ่งประโยชน์ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีเช่นกัน"
1 KEEP
Slimup
0 LOVES
COMMENT