ถ้าไม่อยากอ้วนช็อปตอนอิ่ม ดีกว่าหิวแล้วไปช็อปนะสาวๆ การซื้ออาหารเข้าบ้านมีส่วนสำคัญในการควบคุมน้ำหนักไม่น้อย เพราะหากไม่ซื้อมาเก็บไว้ก็จะไม่กิน

วิธีช่วยไม่ให้ซื้ออาหารที่ไม่ควรจะซื้อ คือให้ซื้ออาหารสดอาหารแห้งตอนรู้สึกอิ่ม เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ช็อปปิ้งขณะรู้สึกหิวมีแนวโน้มว่าจะเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวแคลอรีสูงเพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่รู้สึกอิ่มมาก่อนช็อปปิ้ง นอกจากนั้นยังพบว่า การซื้ออาหารช่วงบ่าย มักทำให้เลือกอาหารแคลอรีสูงมากกว่าอีกด้วย

นักวิจัยแนะนำให้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นเวลาที่มีสติคิดถึงอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดของวัน
(3)
Share
Praew
Keep by Praew
5345
FOLLOWER

ถ้าไม่อยากอ้วนช็อปตอนอิ่ม ดีกว่าหิวแล้วไปช็อปนะสาวๆ

"การซื้ออาหารเข้าบ้านมีส่วนสำคัญในการควบคุมน้ำหนักไม่น้อย เพราะหากไม่ซื้อมาเก็บไว้ก็จะไม่กิน
วิธีช่วยไม่ให้ซื้ออาหารที่ไม่ควรจะซื้อ คือให้ซื้ออาหารสดอาหารแห้งตอนรู้สึกอิ่ม เพราะผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ช็อปปิ้งขณะรู้สึกหิวมีแนวโน้มว่าจะเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวแคลอรีสูงเพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่รู้สึกอิ่มมาก่อนช็อปปิ้ง นอกจากนั้นยังพบว่า การซื้ออาหารช่วงบ่าย มักทำให้เลือกอาหารแคลอรีสูงมากกว่าอีกด้วย
นักวิจัยแนะนำให้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เพราะเป็นเวลาที่มีสติคิดถึงอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดของวัน"
1 KEEP
Praew
3 LOVES
pratengthip.jahmah
adulaya
charinee89
COMMENT