คุณรู้จักประเภทของการออกกำลังกายดีแค่ไหน คุณรู้จักประเภทของการออกกำลังกายดีแค่ไหน
	เมื่อพูดถึงประเภทของการออกกำลังกาย เราคงนึกถึงไปแต่เพียงเรื่องราวของประเภทของกีฬา  หรือกิจกรรมที่ทำให้ได้ออกกำลังกายยึดเส้น ยึดสาย เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำ เทนนิส หรือฟุตบอล แต่แท้จริงหากจะแบ่งประเภทของการออกกำลังกายอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ตามรูปแบบของการเคลื่อนไหว การทำงานของกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่รูปแบบการใช้ออกซิเจนได้ดังนี้
*  ไอโซเมตริก (isometic exercise) การออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวมีการยืดหดกล้ามเนื้อ  กล้ามเนื้อมีการเกร็งตึง ในระยะเวลาสั้นๆ โดยข้อและขาไม่มีการเคลื่อนไหว เช่นการออกแรงดันกำแพง การเบ่งกล้าม ออกแรงบีบวัตถุบางอย่าง ซึ่งการออกกำลังกายประเภทนี้หากมีการทำอย่างต่อเนื่องจากช่วยกล้ามเนื้อเจริญเติมโตขึ้น  กล้ามใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจเรียกการออกกำลังประเภทนี้ได้ว่าเป็นการออกกำลังเพื่อรูปร่างเพื่อพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อ  มีความเกี่ยวข้องและระบบหัวใจ และระบบหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือดน้อย ดังนั้นการออกกำลังกายแบบนี้จึงส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมน้อยกว่าประเภทอื่นๆ
สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือผู้ที่เป็นโรคอ้วน ก็คงหนี้ไม่พ้นการมีน้ำหนักที่ลดลง พร้อมกับสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีของแถมที่พิเศษอย่างการมีรูปร่างที่ดี ความกระฉับกระเฉง ซึ่งกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคงไม่ผิดนัก
	แต่อะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอ้วน กุญแจดอกไหนบ้างที่ไขคุณไปสู่อีกด้านของชีวิต
	การควบคุมอาหาร กุญแจดอกสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือการมีรูปร่างที่ผอมลง
	กุญแจที่ชื่อว่าการควบคุมอารมณ์ การคุมปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การรับประทาน อย่างที่เราทราบกันว่า ภาวะอารมณ์คือปัจจัยให้เราอยากอาหาร หรือเบื่ออาหาร
(0)
Share
Slimup
Keep by Slimup
1809
FOLLOWER

คุณรู้จักประเภทของการออกกำลังกายดีแค่ไหน

"คุณรู้จักประเภทของการออกกำลังกายดีแค่ไหน
เมื่อพูดถึงประเภทของการออกกำลังกาย เราคงนึกถึงไปแต่เพียงเรื่องราวของประเภทของกีฬา หรือกิจกรรมที่ทำให้ได้ออกกำลังกายยึดเส้น ยึดสาย เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำ เทนนิส หรือฟุตบอล แต่แท้จริงหากจะแบ่งประเภทของการออกกำลังกายอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ตามรูปแบบของการเคลื่อนไหว การทำงานของกล้ามเนื้อ หรือแม้แต่รูปแบบการใช้ออกซิเจนได้ดังนี้
* ไอโซเมตริก (isometic exercise) การออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวมีการยืดหดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อมีการเกร็งตึง ในระยะเวลาสั้นๆ โดยข้อและขาไม่มีการเคลื่อนไหว เช่นการออกแรงดันกำแพง การเบ่งกล้าม ออกแรงบีบวัตถุบางอย่าง ซึ่งการออกกำลังกายประเภทนี้หากมีการทำอย่างต่อเนื่องจากช่วยกล้ามเนื้อเจริญเติมโตขึ้น กล้ามใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจเรียกการออกกำลังประเภทนี้ได้ว่าเป็นการออกกำลังเพื่อรูปร่างเพื่อพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อ มีความเกี่ยวข้องและระบบหัวใจ และระบบหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือดน้อย ดังนั้นการออกกำลังกายแบบนี้จึงส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมน้อยกว่าประเภทอื่นๆ"
1 KEEP
Slimup
0 LOVES
COMMENT