การเสริมสารฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก จำเป็นหรือไม่? พูดถึงเรื่องการดูแลฟันในเด็ก จะมีอีกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ยินตามมาคือ การเสริมสารฟลูออไรด์ ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะฟลูออไรด์ที่มากเกินไปในร่างกาย จะทำให้เนื้อฟันเปลี่ยนสีและฟันสึกเป็นรูเล็กๆ ฟลูออไรด์ในธรรมชาติพบได้ในแหล่งน้ำ ส่วนในอาหารและนมแม่มีปริมาณเล็กน้อย

เริ่มมีคำแนะนำให้เสริมฟลูออไรด์แก่เด็กในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เพราะมีการสังเกตพบว่า ผู้คนที่อยู่ในบริเวณที่แหล่งน้ำดื่มมีฟลูออไรด์เพียงพอ มีปัญหาฟันผุน้อยกว่าบริเวณที่ไม่มีฟลูออไรด์ ดังนั้นคุณแม่สามารถทราบขนาดฟลูออไรด์ที่จะเสริมให้ลูกในปริมาณที่เหมาะสมได้ โดยดูว่าน้ำที่ใช้บริโภคมีปริมาณฟลูออไรด์อยู่เท่าไร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานประปาท้องถิ่น

สำหรับในกรุงเทพฯ มีฟลูออไรด์ในน้ำประปาน้อยกว่า 0.3 ส่วนในล้าน (ppm) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ให้กินฟลูออไรด์เสริม 0.25 มิลลิกรัม (มก.) ต่อวัน อายุ 3 - 6 ปี ให้กิน 0.5 มก.ต่อวัน

บริเวณที่น้ำประปามีฟลูออไรด์ 0.3 - 0.5 ppm เด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ไม่ต้องเสริมฟลูออไรด์ อายุ 3 - 6 ปี เสริมเพียง 0.25 มก.ต่อวัน หากในน้ำประปามีฟลูออไรด์มากกว่า 0.5 ppm ไม่ต้องเสริมในทุกช่วงอายุ

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีการเสริมฟลูออไรด์ในยาสีฟันทุกชนิด ดังนั้น ในเด็กที่บ้วนปากเป็นแล้ว และไม่มีนิสัยชอบกลืนยาสีฟัน หากได้รับการแปรงฟันอย่างถูกต้องและนานพอที่ฟลูออไรด์ได้สัมผัสกับฟันแล้ว หรือได้รับการเคลือบฟลูออไรด์จากทันตแพทย์ทุก 6 เดือน อาจไม่มีความจำเป็นต้องเสริมฟลูออไรด์เม็ดโดยการกินเพิ่มเติม เพราะการวิจัยในระยะหลังพบว่า การป้องกันฟันผุของฟลูออไรด์เกิดจากการที่ได้สัมผัสกับฟัน ไม่ใช่ขึ้นกับระดับของฟลูออไรด์ในร่างกาย
แปรงฟันให้เบบี๋

Q : ตอนนี้เห็นฟันลูกเริ่มขึ้นมานิดๆ แล้วค่ะ เขาอายุ 6 เดือน จึงอยากถามคุณหมอว่าควรแปรงฟันไหมคะ และถ้าแปรงจะใช้แปรงสีฟันแบบไหน ยาสีฟันประเภทไหนถึงจะเหมาะสม

A : เด็กก่อนสองขวบครึ่งถึงสามขวบส่วนใหญ่ยังบ้วนปากไม่เป็น จึงยังไม่ควรใช้ยาสีฟัน เพราะลูกจะกลืนยาสีฟันเข้าไป ฟลูออไรด์ในยาสีฟันที่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อฟันได้ ส่วนยาสีฟันที่ใช้ได้ในเด็กเล็กที่ยังบ้วนปากไม่เป็นราคาค่อนข้างสูง ไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้น และมีนมวัวเป็นส่วนประกอบด้วย จึงห้ามใช้ในเด็กที่แพ้นมวัวค่ะ

ส่วนแปรงสีฟัน แนะนำให้แปรงฟันด้วยแปรงขนอ่อนๆ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน โดยจุ่มกับน้ำกินได้ เพราะลูกจะกลืนน้ำนั้นเข้าไปด้วย วิธีแปรงฟันก็คล้ายกับการแปรงฟันในเด็กโต และอย่าลืมแปรงลิ้นเบาๆ ด้วย เพื่อกำจัดเศษอาหารออกให้หมด
(0)
Share
RealParenting
858
FOLLOWER

การเสริมสารฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก จำเป็นหรือไม่?

"พูดถึงเรื่องการดูแลฟันในเด็ก จะมีอีกเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ยินตามมาคือ การเสริมสารฟลูออไรด์ ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะฟลูออไรด์ที่มากเกินไปในร่างกาย จะทำให้เนื้อฟันเปลี่ยนสีและฟันสึกเป็นรูเล็กๆ ฟลูออไรด์ในธรรมชาติพบได้ในแหล่งน้ำ ส่วนในอาหารและนมแม่มีปริมาณเล็กน้อย
เริ่มมีคำแนะนำให้เสริมฟลูออไรด์แก่เด็กในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เพราะมีการสังเกตพบว่า ผู้คนที่อยู่ในบริเวณที่แหล่งน้ำดื่มมีฟลูออไรด์เพียงพอ มีปัญหาฟันผุน้อยกว่าบริเวณที่ไม่มีฟลูออไรด์ ดังนั้นคุณแม่สามารถทราบขนาดฟลูออไรด์ที่จะเสริมให้ลูกในปริมาณที่เหมาะสมได้ โดยดูว่าน้ำที่ใช้บริโภคมีปริมาณฟลูออไรด์อยู่เท่าไร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานประปาท้องถิ่น
สำหรับในกรุงเทพฯ มีฟลูออไรด์ในน้ำประปาน้อยกว่า 0.3 ส่วนในล้าน (ppm) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ให้กินฟลูออไรด์เสริม 0.25 มิลลิกรัม (มก.) ต่อวัน อายุ 3 - 6 ปี ให้กิน 0.5 มก.ต่อวัน
บริเวณที่น้ำประปามีฟลูออไรด์ 0.3 - 0.5 ppm เด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ไม่ต้องเสริมฟลูออไรด์ อายุ 3 - 6 ปี เสริมเพียง 0.25 มก.ต่อวัน หากในน้ำประปามีฟลูออไรด์มากกว่า 0.5 ppm ไม่ต้องเสริมในทุกช่วงอายุ
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีการเสริมฟลูออไรด์ในยาสีฟันทุกชนิด ดังนั้น ในเด็กที่บ้วนปากเป็นแล้ว และไม่มีนิสัยชอบกลืนยาสีฟัน หากได้รับการแปรงฟันอย่างถูกต้องและนานพอที่ฟลูออไรด์ได้สัมผัสกับฟันแล้ว หรือได้รับการเคลือบฟลูออไรด์จากทันตแพทย์ทุก 6 เดือน อาจไม่มีความจำเป็นต้องเสริมฟลูออไรด์เม็ดโดยการกินเพิ่มเติม เพราะการวิจัยในระยะหลังพบว่า การป้องกันฟันผุของฟลูออไรด์เกิดจากการที่ได้สัมผัสกับฟัน ไม่ใช่ขึ้นกับระดับของฟลูออไรด์ในร่างกาย"
1 KEEP
RealParenting
0 LOVES
COMMENT