การหายใจด้วยรูจมูกข้างเดียว 1.นั่งขัดสมาธิในท่าที่สบายหรือนั่งทับส้นเท้าแบบคนญี่ปุ่น ถ้าไม่สบายจริงๆ ให้นั่งบนเก้าอี้ ข้อสำคัญคือ ต้องให้กระดูกสันหลัง คอ และศีรษะตั้งตรงเป็นแนวเดียวกัน
2.วางมือซ้ายบนเข่าซ้ายสบายๆ แล้วยกนิ้วหัวแม่มือขวาปิดปีกจมูกขวาโดยปิดลงมาเบาๆ ให้สนิท
3.หายใจเข้าผ่านรูจมูกซ้ายอย่างช้าๆ นับค้างไว้ประมาณ 4 - 5 วินาที
4.เมื่อสุดลมหายใจเข้าให้หายใจออกทางรูจมูกซ้ายด้วยเช่นเดียวกัน นับค้างไว้ 8-10 วินาที โดยมีหลักการว่า การหายใจออกต้องให้ลมหายใจยาวเป็น 2 เท่าของลมหายใจเข้า เช่น หายใจเข้า 4 วินาที หายใจออก 8 วินาที หรือหายใจเข้า 5 วินาที หายใจออกต้องเป็น 10 วินาที หายใจเข้าและออกนับเป็น 1 ครั้ง ทำประมาณ 15-20 ครั้ง
5.เมื่อครบแล้วให้ใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขวาปิดปีกจมูกซ้ายลงมาเบาๆ ให้สนิท แล้วยกนิ้วหัวแม่มือออกเพื่อเปิดรูจมูกขวา แล้วเริ่มต้นหายใจเหมือนเดิม คือ หายใจเข้าแล้วออก โดยให้ลมหายใจออกยาวเป็น 2 เท่าของลมหายใจเข้า
	
โดยหายใจผ่านรูจมูกซ้าย - ขวาข้างต้นด้วยจำนวนรอบที่เท่ากัน
ควรฝึกหายใจเช่นนี้ทุกวัน เป็นเวลา 15 วัน แล้ว จึงเพิ่มอัตราส่วนในการหายใจเข้า 6 วินาที ออก 12 วินาที
ลองทำตามกันนะคะ
ปักษ์นี้ขอเสนอการออกกำลังกายโดยการหายใจ งงใช่ไหมคะ ศาสตร์โยคะเรียกวิธีการหายใจแบบต่างๆ นี้ว่า “ปราณยามะ” หรือปราณ คือการฝึกควบคุมลมหายใจ
	
เราไม่ค่อยได้สังเกตการหายใจของตัวเองสักเท่าไร ลองฝึกสังเกตนะคะ แล้วก็ลองสังเกตสัตว์ที่หายใจช้า เช่น เต่า ช้าง งู มักจะมีอายุยืนกว่าสัตว์ที่หายใจเร็ว เช่น หนู กระต่าย สุนัข เพราะการหายใจ สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจโดยตรง การหายใจช้า ทำให้หัวใจทำงานเบาลง จึงช่วยถนอมหัวใจไม่ให้เสื่อมเร็ว ทำให้อายุยืน
	
ลมหายใจที่ผ่านออกรูจมูกขวาเป็น “พลังร้อน” ก่อให้เกิดความร้อนภายในร่างกาย ส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายและเร่งอวัยวะของร่างกายให้ทำงานได้อย่างเต็มที่
	
ลมหายใจที่ผ่านออกรูจมูกซ้ายเป็น “พลังเย็น” ทำหน้าที่ตรงข้ามกับพลังร้อน คือพาเลือดกลับมายังหัวใจและควบคุมไม่ให้อวัยวะต่างๆ ทำงานเร็วเกินไป
	
ลองมาดูวิธีออกกำลังกายด้วยการหายใจกันค่ะ
(0)
Share
Cheewajit
Keep by Cheewajit
4319
FOLLOWER

การหายใจด้วยรูจมูกข้างเดียว

"1.นั่งขัดสมาธิในท่าที่สบายหรือนั่งทับส้นเท้าแบบคนญี่ปุ่น ถ้าไม่สบายจริงๆ ให้นั่งบนเก้าอี้ ข้อสำคัญคือ ต้องให้กระดูกสันหลัง คอ และศีรษะตั้งตรงเป็นแนวเดียวกัน
2.วางมือซ้ายบนเข่าซ้ายสบายๆ แล้วยกนิ้วหัวแม่มือขวาปิดปีกจมูกขวาโดยปิดลงมาเบาๆ ให้สนิท
3.หายใจเข้าผ่านรูจมูกซ้ายอย่างช้าๆ นับค้างไว้ประมาณ 4 - 5 วินาที
4.เมื่อสุดลมหายใจเข้าให้หายใจออกทางรูจมูกซ้ายด้วยเช่นเดียวกัน นับค้างไว้ 8-10 วินาที โดยมีหลักการว่า การหายใจออกต้องให้ลมหายใจยาวเป็น 2 เท่าของลมหายใจเข้า เช่น หายใจเข้า 4 วินาที หายใจออก 8 วินาที หรือหายใจเข้า 5 วินาที หายใจออกต้องเป็น 10 วินาที หายใจเข้าและออกนับเป็น 1 ครั้ง ทำประมาณ 15-20 ครั้ง
5.เมื่อครบแล้วให้ใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อยขวาปิดปีกจมูกซ้ายลงมาเบาๆ ให้สนิท แล้วยกนิ้วหัวแม่มือออกเพื่อเปิดรูจมูกขวา แล้วเริ่มต้นหายใจเหมือนเดิม คือ หายใจเข้าแล้วออก โดยให้ลมหายใจออกยาวเป็น 2 เท่าของลมหายใจเข้า

โดยหายใจผ่านรูจมูกซ้าย - ขวาข้างต้นด้วยจำนวนรอบที่เท่ากัน
ควรฝึกหายใจเช่นนี้ทุกวัน เป็นเวลา 15 วัน แล้ว จึงเพิ่มอัตราส่วนในการหายใจเข้า 6 วินาที ออก 12 วินาที
ลองทำตามกันนะคะ"
1 KEEP
Cheewajit
0 LOVES
COMMENT