HYPERCUBUS ภาพภายนอกจากมุมรอบทิศทางสี่มุม
ออกมาเป็นสี่ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือส่วนของห้องนอน เมื่อเดินเข้าไปในตัวอาคารห้องนอนก็จะอยู่บริเวณชั้นลอยตรงหน้าพอดี ห้องน้ำ อยู่ลึกเข้าไปด้านหลังส่วนล่างโดยต้องเดินผ่านห้องครัวที่อยู่ทางซ้ายมือไปก่อน และพื้นที่สุดท้ายคือห้องนั่งเล่นหรือโซนรับแขกถูกวางอยู่ในส่วนแรกก่อนที่จะก้าวขึ้นห้องนอนหรือก้าวลง
โดยปกติผู้เขียนสนใจในการนำเสนอบทความทางทัศนศิลป์มากกว่าบทความในเชิงการออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรม แต่เนื่องด้วยความบังเอิญสุดแสนพิเศษ ทำให้ท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนนิตยสาร idesign จะได้ลองอ่านบทความพิเศษจากผู้เขียนนอกเหนือจากบทความในคอลัมน์อาร์ทรูมของผู้เขียนเอง บทความพิเศษที่ว่านั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมที่คาบเกี่ยวกับแนวคิดแบบทัศนศิลป์ นั่นก็คือโครงการสถาปัตยกรรมต้นแบบโรงแรมเคลื่อนที่ Hypercubus ที่ออกแบบโดย กลุ่มสถาปนิก WG3 ซึ่งผู้เขียนบังเอิญได้ไปรู้จักเมื่อเข้าพำนักที่รอนโคสตูดิโอ สตูดิโอศิลปะและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกราซ ประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบแห่งยูเนสโก (Graz Unesco City of Design)
โครงการ one2one จุดเริ่มต้นของ Hypercubus
กลุ่ม WG3 เป็นกลุ่มสถาปนิกที่รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมออกแบบตกแต่งภายในและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่มีจุดเชื่อมในการก่อตั้งกลุ่มจากความเป็นเพื่อนที่เรียนสถาปัตย์ด้วยในมหาวิทยาลัยการออกแบบแห่งเมืองกราซ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมดสี่คน คือ Albert Erjavec, Matthias Gumhalter, Christian Reschreiter, Jan Ries ทั้งหมดเกิดและเติบโตที่เมืองกราซนี่เอง กลุ่ม WG3 ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบันผลงานการออกแบบกว่าสิบโครงการได้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะด้วยฝีมือของพวกเขาเหล่านี้ หนึ่งในโครงการสำคัญที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้ก็คือโครงการสถาปัตยกรรมต้นแบบโรงแรมเคลื่อนที่ Hypercubus นั่นเอง โครงการนี้เป็นโครงการที่ตกตะกอนทางความคิดจากโครงการ one2one ซึ่งเป็นหัวข้อโครงการในการสอบการออกแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับคนจองคนบนพื้นที่ที่จำกัด กลุ่มของพวกเขาได้ออกแบบอาคารขนาดเล็กที่เกิดจากกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวลักษณะโปร่งแสงสองกล่องซ้อนกัน เมื่อเปิดไฟทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับตู้ไฟนีออนที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ส่งผลให้พวกเขาประสบความสำเร็จในโครงการดังกล่าว เมื่อเวลาผ่านไปสามปี Matthias และ Christian สองสมาชิกในกลุ่มเกิดความสนใจที่จะนำโครงการ one2one มาต่อยอดทางความคิดในการพัฒนาการออกแบบของพวกเขา โดยแรงบันดาลใจเริ่มต้นยังคงเป็นรูปทรงเรขาคณิต กับความท้าทายของข้อจำกัดของพื้นที่สำหรับคนสองคนเป็นตัวตั้งเช่นเดิม แต่ในครั้งนี้เขาหันมาชักชวนสมาชิกในกลุ่มให้เล่นกับรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือหรูปทรงลูกบาศก์นั่นเอง จากวิธีการซ้อนกันง่าย ๆ ตรงไปตรง
มา เริ่มหาวิธีการตั้งชนกันในแง่มุมต่างๆ การคลี่แผ่
ออกบางส่วนแล้วนํากลับมาชนกันใหม่ จนเกิดเป็นรูป
ทรงใหม่ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเมืองไทยที่มีรูปแบบใน
การเล่นกับลูกบาศก์ที่น่าสนใจก็คืออาคารเพชร 
ของมหาวิทยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิตให้ผู้อ่านลอง
จินตนาการตามประกอบกันไปสนุกๆ นะครับ
Hypercubus เริม่การก่อสร้างอย่างจริงจังเมื่อต้น
ปี ค.ศ. 2010 ในเดือนมกราคม แล้วเสร็จปลายเดือน
เมษายนปีเดียวกันและนำเสนอออกสู่สายตาประชาชน
ในเดือนพฤษภาคม ที่เมือง Eisenstatd Burgenland 
ไม่น่าเชื่อว่าโครงการสถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่มีพื้นที่
ใช้สอยไม่เกินสามสิบหกตารางเมตรนี้จะกินเวลาใน
การสร้างเกือบสี่เดือน เหตุเพราะกลุ่มนักออกแบบกลุ่ม
นี้ลงมือสร้าง Hypercubus ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ซึ่ง
คล้ายกับศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกด้วยมือ
ของตัวเอง โดยพวกเขาได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
หลกัสำคญัจากสีบ่ริษัทคือ Mayr Melnhof Holz ผู้ผลิต
ไม้ประกอบผนังและหลังคา Kern Metalltechnik และก็
ตัวโครงอาคาร และบันได Kapo ผู้ผลิตหน้าต่าง และ
ประตู และบริษัท Sika สําหรับพลาสติกไวนลิติดไม้
เพื่อทําสีตัวอาคาร วัสดุทั้งหมดถูกประกอบกันขึ้นมา
เป็นรูปร่างอย่างที่เห็นในภาพ หลายท่านอาจจะสงสัย
ว่าแล้วอยู่ได้จริงหรือไม่ ผู้เขยีนก็ได้หาคำตอบมาแล้วว่า
อยู่ได้จริง พวกเขาได้นําระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า 
และประปาที่ใช้กันในเรือเดินทะเลมาย่อส่วนปรับใช้
ในการออกแบบของพวกเขา และได้แบ่งพื้นที่ภายใน
ภายในของ Hypercubus
มาห้องน้ำและห้องครัว สี่ส่วนนี้ก็ครบสูตร อยู่ได้สบาย ๆ แบบพอเพียงกันแล้ว
ในขณะที่ผู้เขียนเร่งเขียนบทความนี้อยู่ เจ้า Hypercubus ก็กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านมาให้ผู้เขียนและผู้อ่านที่สนใจจะมายลโฉมตัวเป็น ๆ ของมันในโครงการ Design Month Graz ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2554 นี้รวมเวลาทั้งสิ้นหนึ่งเดือนเต็มพอดี โดย Design Month Graz ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สามแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จะมีการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษที่เมืองกราซเพิ่งได้รับรางวัล Unesco City of Design เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก หากมีโอกาสผู้เขียนคงจะได้นำเรื่องราวบรรยากาศในโอกาสพิเศษนี้มาเล่าให้ฟังในบทความพิเศษครั้งต่อไปอย่างแน่นอน สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมบรรยากาศเทศกาลแห่งการออกแบบ ณ เมืองกราซด้วยตัวเอง สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.cis.at./en
ภาพมุมมองจากห้องนอนมองเห็นทิวทัศน์ด้านนอก
ภาพโมเดลของ Hypercubus, ภาพแสดงโซนพื้นที่ใช้สอยทั้งสี่โซน
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2838
FOLLOWER

HYPERCUBUS

"ภาพภายนอกจากมุมรอบทิศทางสี่มุม
ออกมาเป็นสี่ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือส่วนของห้องนอน เมื่อเดินเข้าไปในตัวอาคารห้องนอนก็จะอยู่บริเวณชั้นลอยตรงหน้าพอดี ห้องน้ำ อยู่ลึกเข้าไปด้านหลังส่วนล่างโดยต้องเดินผ่านห้องครัวที่อยู่ทางซ้ายมือไปก่อน และพื้นที่สุดท้ายคือห้องนั่งเล่นหรือโซนรับแขกถูกวางอยู่ในส่วนแรกก่อนที่จะก้าวขึ้นห้องนอนหรือก้าวลง"
2 KEEP
idesign
100007274984553
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
8
5
4
1
2
2
15
11
6
12
SQUARE