สวนโมกข์ สุขสงบใจกลางเมือง ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ใกล้อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่และศูนย์พลังงานแห่งชาติริมถนนวิภาวดีรังสิต มีอาคารปูนเปลือยริมน้ำสวยสง่างาม ร่มรื่นและเงียบสงบ ที่นี่คือหอจดหมายเหตพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์ กรุงเทพฯ สถานที่จัดกิจกรรมทางธรรมและที่พักผ่อนอันสงบร่มรื่นใจกลางกรุงเทพฯ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ ริมสระน้ำกว้างซึ่งภายในมีเกาะเล็กๆ และต้นมะพร้าวตรงกลางซึ่งจำลองมาจากสระนาฬิเกร์ สวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายในห้องนิทรรศการนิพพานชิมลอง ตกแต่งโดยจัดวางไม้ไผ่เป็นกำแพงชั้นที่ 2 สุดเก๋ด้วยหมอนอิงที่มีรูปร่างสีสันเหมือนก้อนหิน ลานหินโค้งเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นสถานที่สำหรับนั่งพักผ่อน นั่งสมาธิ จัดงานเสวนาและจัดงานกิจกรรมต่างๆ เส้นทางสัญจรภายในอาคารที่ผนังปูนเปลือยติดตั้งภาพจิตรกรรมที่เป็นปริศนาธรรม เป็นงานศิลป์สื่อธรรมะที่พบเห็นได้ทั่วบริเวณ ป้ายเขียนเตือนให้นึกถึงความสงบนิ่ง เบาะนั่งสมาธิซึ่งออกแบบให้เหมือนก้อนหินธรรมชาติ สวนปฏิจสมุปทา ลานหินบริเวณชั้น 2 บริเวณนี้ใช้งานได้ยามแดดร่มลมตกเพราะต้นไม้ยังไม่แตกกิ่งใบสาขาให้ร่มรื่นเท่าที่ควร การวางผังอาคารเป็นแบบปูนเปลือยสไตล์โมเดิร์น เรียบง่าย ตรงไปตรงมา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งๆสำหรับใช้งานอย่างอเนกประสงค์
Board: Interior
(1)
Share
HomeDecor
Keep by HomeDecor
2995
FOLLOWER

สวนโมกข์ สุขสงบใจกลางเมือง

"ภายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ใกล้อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่และศูนย์พลังงานแห่งชาติริมถนนวิภาวดีรังสิต มีอาคารปูนเปลือยริมน้ำสวยสง่างาม ร่มรื่นและเงียบสงบ ที่นี่คือหอจดหมายเหตพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์ กรุงเทพฯ สถานที่จัดกิจกรรมทางธรรมและที่พักผ่อนอันสงบร่มรื่นใจกลางกรุงเทพฯ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ ริมสระน้ำกว้างซึ่งภายในมีเกาะเล็กๆ และต้นมะพร้าวตรงกลางซึ่งจำลองมาจากสระนาฬิเกร์ สวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
1 KEEP
HomeDecor
1 LOVES
dejyothin.praty
COMMENT
RELATED ARTICLE
8
1
4
1
1
2
2
11
6
12