คอนกรีต : สัจจะแห่งความงาม เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเมื่อนึกถึงคอนกรีต คุณคงไม่ได้คิดถึงมันในแง่ของวัสดุตกแต่งหรือวัสดุที่ช่วยเพิ่มควางามให้อาคารบ้านเรือนเป็นแน่ เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดเอาว่า คอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร แต่ก็ไม่แปลกอะไร เพราะจากหลักฐานทนโท่ที่ปรากฏอยู่บนสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกหลายต่อหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดที่อียิปต์ หรือโคลอสเซียมแห่งโรม ต่างแสดงหน้าที่ของคอนกรีตในการรับน้ำหนักและเป็นโครงสร้างอาคารแทบทั้งสิ้น
 วิวัฒนาการแห่งคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นผ่านกาลเวลา ทำให้โลกได้รู้จักกับกับคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง ที่ลบข้อจำกัดองระยะห่างระหว่างเสาให้หายไป ทำให้ตัวอาคารมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น หรือ แม้กระทั่งคอนกรีตสำเร็จรูปที่หลอเป็นชิ้นส่วนแล้วนำมาประกอบกันเป็นอาคารจนกระทั่งในปัจจุบัน แม้เทคโนโลยีทางการก่อสร้างก้าวไกลกว่าเดิมหลายเท่า แต่จุดสำคัญที่ทำให้คอนกรีตคงมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย นั่นก็คือ พื้นผิวสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ต่างจากวัสดุอื่น และการเลื่อนไหลตัวเองเพื่อรองรับงานออกแบบอันน่าอัศจรรย์ จนเหล่าสถาปนิกน้อยใหญ่ทั่วโลกต่างหลงใหลและไม่อาจเพิกเฉยได้ ต่อคุณสมบัติเหล่านี้    สำหรับในเมืองไทย งานคอนกรีตเริ่มเข้ามาเฟื่องฟูราวต้นศตวรรษที่ 20 พร้อมๆ กับอิทธิพลทางความคิดแบบตะวันตกและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยกลุ่มสถาปนิกหัวก้าวหน้า (ในเวลานั้น) ไม่ว่าจะเป็นสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา องอาจ สาครพันธุ์ และอีกหลายคนที่เขย่าวงการสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างรุนแรง ด้วยผลงานอย่างโรงแรมอินทรา ประตูน้ำ อาคาร 9 โรงเรียนปานะพันธุ์ หรือศาลาพักผู้โดยสารสถานีรถไฟสามเสนที่มีคอนกรีตเป็นส่วนประกอบหลักแทบทั้งสิ้น
 จนกะทั่งปัจจุบัน แนวคิดการนำคอนกรีตไปใช้งานก้าวไปกลเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ อย่างพาวิเลียนของประเทศอิตาลี ที่จัดแสดงในงาน World Expo ครั้งล่าสุดที่เซี่ยงไฮ้นั้น ไฮไลท์ส่วนหนึ่งนอกจากนิทรรศการภายใน อยู่ที่ผวิผนังของอาคารซึ่งเป็นคอนกรีตโปร่งแสง โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมเคมีภัณฑ์บางชนิดจนทำให้คอนกรีตมีความเหลวพอเหมาะและนำไปผสมกับพลาสติกเรซินที่มีความโปร่งแสงและช่วยกระจายแสงจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาลักษณะพื้นผิวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคอนกรีตไปใช้อย่งแพร่หลาย เช่น การฉาบปูนซีเมนต์ให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายคอนกรีต หรือการใช้ปูนซีเมนต์ขาวมาผสมกับวัสดุตกแต่งเพื่อฉาบแต่งผิวให้เกิดความสวยงามสำหรับงานตกแต่งภายนอกและภายใน
 ทั้งหมดจึงเป็นคำตอบว่าทำไมคอนกรีตจึงยังไม่เสื่อมคลายความนิยม และฝากร่องรอยแห่งความจริงของพื้นผิวมายาวนานถึงปัจจุบัน Tadao Ando สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเคยได้รับรางวัล Pritzker Archltecture Prtze ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของสถาปนิกโดยไม่เคยศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมมาก่อน แต่ใช้วิธีค้นคว้าด้วยตัวเอง รวมทั้งเดินทางไปทั่วโลกเพื่อศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั่วโลก เอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังคือ การสร้างงานสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมผ่านความเรียบง่ายและการนะรรมชาติมาใช้งานสถาปัตยกรรมในเชิงสัญลักษณ์
Board: Space
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

คอนกรีต : สัจจะแห่งความงาม

"เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเมื่อนึกถึงคอนกรีต คุณคงไม่ได้คิดถึงมันในแง่ของวัสดุตกแต่งหรือวัสดุที่ช่วยเพิ่มควางามให้อาคารบ้านเรือนเป็นแน่ เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดเอาว่า คอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร แต่ก็ไม่แปลกอะไร เพราะจากหลักฐานทนโท่ที่ปรากฏอยู่บนสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกหลายต่อหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดที่อียิปต์ หรือโคลอสเซียมแห่งโรม ต่างแสดงหน้าที่ของคอนกรีตในการรับน้ำหนักและเป็นโครงสร้างอาคารแทบทั้งสิ้น"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0