Dry Stone Walls  กำแพงแห่งศิลปะ และธรรมชาติ ประโยชน์สำหรับกำแพงที่พบเห็นกันได้ทั่วๆไป คือสิ่งที่ใช้เพื่อแบ่งเขตพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งออกจากกัน และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบริเวณหลังรั้วหรือกำแพงนั้นๆ แต่สำหรับกำแพงแบบดรายสโตนที่Mariana Cook ศิลปินและช่างภาพสาวชาวอเมริกันไปตระเวนถ่ายมานั้น มันคือทั้ง ‘ศิลปะ  และ ‘ธรรมชาติ ‘ด้วยความหลงใหลในความงดงามและความประณีตอดทนในการสร้างกำแพงที่ไม่เคยต้องฉาบปูนเหล่านี้ชนิดตกหลุมรัก Cook จึงใช้เวลาถึง 8 ปี ตั้งแต่ปี 2002-2010 ในการตระเวนไปยังฟาร์ม เมือง และวัดในเคนทักกี นิวอิงแลนด์ เปรู ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เมดิเตอร์เรเนียน เพื่อถ่ายภาพกำแพงหินที่จัดเรียงเป็นชั้นๆ และจากความอดทนเหล่านี้ตามสถานที่ต่างๆ ผลงานของเธอถูกจัดทำออกมาเป็นหนังสือรวมภาพถ่ายขาว-ดำ ที่มีชื่อ Stone Walls: Personal Boundaries ซึ่งจะตีพิมพ์ออกมาในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ 
การจัดวางองค์ประกอบของกำแพงในพื้นที่ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคแต่ละพื้นที่ ผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนชิ้นหนึ่งของเธอ คือภาพกำแพงดรายสโตนที่ Hagar Qim Temple ประเทศมอลตา กำแพงดรายสโตนที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราว 3,600-3,200 ปีก่อนคริสต์- ศักราช ความโดดเด่นของกำแพงที่นี่อยู่ตรงที่การแกะสลักและจัดเรียงหินที่มีความหนักถึง 50 ตันให้เรียงอยู่ในลักษณะที่สวยงาม
เพื่ออนุรักษ์กำแพงดรายสโตนให้คงอยู่ Cook ยังตั้งใจจะมอบกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหนังสือรวมภาพถ่ายของเธอเล่มนี้ให้กับองค์กรอิสระที่อนุรักษ์ดรายสโตนในรัฐเคนทักกีอีกด้วย 


NOTE
การเรียงดรายสโตนวิธีการสร้างกำแพงดรายสโตนนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดที่ต้องการสร้าง และหินที่มีอยู่ในบริเวณนั้นๆ สำหรับวิธีที่นิยมที่สุดในสมัยก่อน คือการนำหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะกลมมนมาจัดเรียงกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ หากบริเวณใดมีช่องว่างก็จะนำหินขนาดเล็กหรือทรายเข้ามาอุดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ 
ตัวกำแพง ปัจจุบันนิยมใช้หินที่มีความเหลี่ยมมากขึ้น อย่างไรก็ดี หินแต่ละก้อนที่ถูกจัดเรียงในกำแพงจะมีผลต่ออายุความคงทนและยืนยาวของกำแพงนั้นๆ ด้วย ซึ่งในเวลานี้เหลือคนที่มีความสามารถในการเรียงดราย-
สโตนเพียงไม่มากนัก
Board: BRIEF
(0)
Share
GM
Keep by GM
2467
FOLLOWER

Dry Stone Walls กำแพงแห่งศิลปะ และธรรมชาติ

"ประโยชน์สำหรับกำแพงที่พบเห็นกันได้ทั่วๆไป คือสิ่งที่ใช้เพื่อแบ่งเขตพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งออกจากกัน และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบริเวณหลังรั้วหรือกำแพงนั้นๆ แต่สำหรับกำแพงแบบดรายสโตนที่Mariana Cook ศิลปินและช่างภาพสาวชาวอเมริกันไปตระเวนถ่ายมานั้น มันคือทั้ง ‘ศิลปะ และ ‘ธรรมชาติ ‘ด้วยความหลงใหลในความงดงามและความประณีตอดทนในการสร้างกำแพงที่ไม่เคยต้องฉาบปูนเหล่านี้ชนิดตกหลุมรัก Cook จึงใช้เวลาถึง 8 ปี ตั้งแต่ปี 2002-2010 ในการตระเวนไปยังฟาร์ม เมือง และวัดในเคนทักกี นิวอิงแลนด์ เปรู ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เมดิเตอร์เรเนียน เพื่อถ่ายภาพกำแพงหินที่จัดเรียงเป็นชั้นๆ และจากความอดทนเหล่านี้ตามสถานที่ต่างๆ ผลงานของเธอถูกจัดทำออกมาเป็นหนังสือรวมภาพถ่ายขาว-ดำ ที่มีชื่อ Stone Walls: Personal Boundaries ซึ่งจะตีพิมพ์ออกมาในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
การจัดวางองค์ประกอบของกำแพงในพื้นที่ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละยุคแต่ละพื้นที่ ผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนชิ้นหนึ่งของเธอ คือภาพกำแพงดรายสโตนที่ Hagar Qim Temple ประเทศมอลตา กำแพงดรายสโตนที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราว 3,600-3,200 ปีก่อนคริสต์- ศักราช ความโดดเด่นของกำแพงที่นี่อยู่ตรงที่การแกะสลักและจัดเรียงหินที่มีความหนักถึง 50 ตันให้เรียงอยู่ในลักษณะที่สวยงาม
เพื่ออนุรักษ์กำแพงดรายสโตนให้คงอยู่ Cook ยังตั้งใจจะมอบกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหนังสือรวมภาพถ่ายของเธอเล่มนี้ให้กับองค์กรอิสระที่อนุรักษ์ดรายสโตนในรัฐเคนทักกีอีกด้วย
NOTE
การเรียงดรายสโตนวิธีการสร้างกำแพงดรายสโตนนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดที่ต้องการสร้าง และหินที่มีอยู่ในบริเวณนั้นๆ สำหรับวิธีที่นิยมที่สุดในสมัยก่อน คือการนำหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะกลมมนมาจัดเรียงกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ หากบริเวณใดมีช่องว่างก็จะนำหินขนาดเล็กหรือทรายเข้ามาอุดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
ตัวกำแพง ปัจจุบันนิยมใช้หินที่มีความเหลี่ยมมากขึ้น อย่างไรก็ดี หินแต่ละก้อนที่ถูกจัดเรียงในกำแพงจะมีผลต่ออายุความคงทนและยืนยาวของกำแพงนั้นๆ ด้วย ซึ่งในเวลานี้เหลือคนที่มีความสามารถในการเรียงดราย-
สโตนเพียงไม่มากนัก "
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT