โกรธ.....คติธรรมดีๆ จาก พระราชญาณกวี ความโกรธเป็นรังของโรค โกรธคือทำโทษตัวเอง โกรธจะชวนเพื่อนชื่อเกลียด เคียดแค้น ชิงชังและพยาบาท มารุมทำร้ายเรา

คนชอบโกรธมักขาดเสน่ห์ คนชอบโกรธจะอายุสั้น ผิวพรรณหยาบกร้านขาดสติ ในประวัติศาสตร์ความโกรธเคยทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติมาแล้วมากมาย แม้ในหมู่ญาติราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ก็จารึกเอาไว้ทุกมุมโลกว่า ความโกรธเกลียดนี้ได้ทำให้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้อย่างง่ายดาย

ลองถามตัวเองดูว่า เราจะโกรธเขาทำไม โกรธแล้วเราได้อะไร เขาได้อะไรโกรธดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ แต่ความจริงคือพินาศ โกรธคือเสียสติ ไม่มีใครที่เสียสติแล้วจะทำอะไรได้สำเร็จ

โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความโกรธสื่อต่างๆ ล้วนส่งเสริมให้คนโกรธกัน แทบจะไม่มีมุมใดเหลือไว้ให้โลกร่มเย็นเห็นภัยของความโกรธ

ข้าพเจ้ารู้สึกตลอดเวลาว่า เมื่อใดหนอมนุษย์จะตาสว่าง ดับไฟโกรธที่กำลังลุกเป็นเปลวเพลิงเผาผลาญจิตใจของคนในขณะนี้ ต้องแสดงความโกรธให้มากเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวา ให้ความโกรธเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ ต้องแสดงออกให้รุนแรงแข็งกร้าวจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำมวลชน หรือพวกเขาชอบเสพติดอารมณ์โกรธไปเสียแล้ว

ทุกครั้งที่เห็นคนด่ากัน เราจะคล้อยตามได้ง่าย เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีโลภะ - ความโลภ มีโทสะ -ความโกรธ มีโมหะ - ความหลง เป็นพื้นฐานของใจ

ฉะนั้น เมื่อเห็นเหตุการณ์ใดที่เชื่อมโยงอารมณ์ทั้งสามนี้ เราจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมทันที เมื่อเข้าไปใกล้ชิดมากก็จะเริ่มหลง และสุดท้ายก็ติดอยู่ในวังวนอารมณ์นั้นอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เหมือนคนเสพยาบ้า ค้าอำนาจ

โปรดอย่าเป็นคนโกรธง่าย แม้จะหายเร็วก็ตาม อย่าให้ความโกรธขับเคลื่อนชีวิตท่าน เพราะท่านจะกลายเป็นทาสที่ไม่มีวันเลิกจากการเป็นทาสได้

โปรดอย่าให้โอกาสความโกรธ อย่าริเป็นคู่กรณีความโกรธกับใคร อย่าหูเบาโกรธง่าย เพียงเพราะได้ยินใครเขาว่าเพียงเพราะอ่าน เพียงเพราะมองเห็น

อย่าคิดว่าความโกรธเป็นกำไรของชีวิต ทุกครั้งที่โกรธให้ถือว่าเรากำลังขาดทุน
(2)
Share
Secret
Keep by Secret
2807
FOLLOWER

โกรธ.....คติธรรมดีๆ จาก พระราชญาณกวี

"ความโกรธเป็นรังของโรค โกรธคือทำโทษตัวเอง โกรธจะชวนเพื่อนชื่อเกลียด เคียดแค้น ชิงชังและพยาบาท มารุมทำร้ายเรา
คนชอบโกรธมักขาดเสน่ห์ คนชอบโกรธจะอายุสั้น ผิวพรรณหยาบกร้านขาดสติ ในประวัติศาสตร์ความโกรธเคยทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษยชาติมาแล้วมากมาย แม้ในหมู่ญาติราชวงศ์ ประวัติศาสตร์ก็จารึกเอาไว้ทุกมุมโลกว่า ความโกรธเกลียดนี้ได้ทำให้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้อย่างง่ายดาย
ลองถามตัวเองดูว่า เราจะโกรธเขาทำไม โกรธแล้วเราได้อะไร เขาได้อะไรโกรธดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ แต่ความจริงคือพินาศ โกรธคือเสียสติ ไม่มีใครที่เสียสติแล้วจะทำอะไรได้สำเร็จ
โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความโกรธสื่อต่างๆ ล้วนส่งเสริมให้คนโกรธกัน แทบจะไม่มีมุมใดเหลือไว้ให้โลกร่มเย็นเห็นภัยของความโกรธ
ข้าพเจ้ารู้สึกตลอดเวลาว่า เมื่อใดหนอมนุษย์จะตาสว่าง ดับไฟโกรธที่กำลังลุกเป็นเปลวเพลิงเผาผลาญจิตใจของคนในขณะนี้ ต้องแสดงความโกรธให้มากเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวา ให้ความโกรธเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ ต้องแสดงออกให้รุนแรงแข็งกร้าวจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำมวลชน หรือพวกเขาชอบเสพติดอารมณ์โกรธไปเสียแล้ว
ทุกครั้งที่เห็นคนด่ากัน เราจะคล้อยตามได้ง่าย เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีโลภะ - ความโลภ มีโทสะ -ความโกรธ มีโมหะ - ความหลง เป็นพื้นฐานของใจ
ฉะนั้น เมื่อเห็นเหตุการณ์ใดที่เชื่อมโยงอารมณ์ทั้งสามนี้ เราจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมทันที เมื่อเข้าไปใกล้ชิดมากก็จะเริ่มหลง และสุดท้ายก็ติดอยู่ในวังวนอารมณ์นั้นอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เหมือนคนเสพยาบ้า ค้าอำนาจ
โปรดอย่าเป็นคนโกรธง่าย แม้จะหายเร็วก็ตาม อย่าให้ความโกรธขับเคลื่อนชีวิตท่าน เพราะท่านจะกลายเป็นทาสที่ไม่มีวันเลิกจากการเป็นทาสได้
โปรดอย่าให้โอกาสความโกรธ อย่าริเป็นคู่กรณีความโกรธกับใคร อย่าหูเบาโกรธง่าย เพียงเพราะได้ยินใครเขาว่าเพียงเพราะอ่าน เพียงเพราะมองเห็น
อย่าคิดว่าความโกรธเป็นกำไรของชีวิต ทุกครั้งที่โกรธให้ถือว่าเรากำลังขาดทุน"
2 KEEP
Secret
title.limprasert
2 LOVES
poommarin
100006470677972
COMMENT
SQUARE