อย่าให้คำพูด เป็นเพียงแค่ลมปาก.. คติธรรมดีๆ จาก พระราชญาณกวี คนจะรักหรือทะเลาะกันอยู่ที่คำพูด จุดสำคัญของคำพูดคือหางเสียง 80 เปอร์เซ็นต์ของคนจะรักหรือจะชังกันอยู่ที่หางเสียง แม้ตอนต้นจะพูดดีเพียงใดแต่ถ้าหางเสียงไม่ปลอดภัย ก็อันตราย

หางเสียงจึงสำคัญมากสำหรับการพูดคุยเวลาจะคุยกับใคร ขอให้ระมัดระวังคำพูดสุดท้ายของแต่ละประโยค ลงให้นุ่มๆ ลงให้อ่อนโยน

คนไทยเราชอบความอ่อนโยน ถ้าพูดจาดี ก็มีภาษีในการเจรจาต่อรองมิตรภาพก็จะเกิดขึ้นง่าย ในทางตรงกันข้ามแม้เราจะมีเหตุผล ข้อมูลดีเพียงใด ถ้าพูดจาไม่ดี พูดไม่มีหางเสียง มิตรภาพก็ไม่เกิด และจะทำให้เสียผลประโยชน์หลายอย่าง

ในการวินิจฉัยคน ท่านบอกว่าปากเป็นเอก เลขเป็นโท หมายความว่า คำพดูนี้แหละคือประตูที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว จะเห็นได้ว่าบางคนไม่ได้เล่าเรียนวิชาความรู้อะไรมากมาย แต่เพราะเจรจาพาทีเก่ง ฉลาดในการพูดอะไรควรไม่ควรพูดเวลาไหน พูดเข้าใจง่ายและฟังคนอื่นพูดแล้วเข้าใจเร็ว เรียกว่ามีจิตวิทยาในการพูดและการฟัง เสน่ห์ของคนนั้นจะเกิดขึ้นทันที

บางคนพูดจาสนุกสนาน เป็นที่ถูกใจของคน ในขณะที่บางคนพูดไม่เก่ง บุคลิกของคนก็ต่างกันออกไป ฉะนั้น การพูดจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องศึกษาให้ดี หัดสังเกตนักเจรจา นักพูด สังเกตให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน แล้วเก็บเอาสิ่งดีๆ มาใส่ตัว

บางคนพูดเป็นเงินเป็นทอง พูดแล้วคนฟังเชื่อถือและทำตาม คำพูดจะอธิบายความรู้และความคิด การอ่านหนังสือที่คนๆ นั้นเขียนอาจแตกต่างจากการฟังเขาพูดโดยตรง

หากวันนี้ท่านผู้อ่านมีโอกาสจะพูดกับใคร จะต้องมั่นใจว่าเราเตรียมพร้อมคำพูดสำคัญคืออะไร สิ่งที่เราจะชื่นชมจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหน เรื่องสาระกับเรื่องไร้สาระแต่สนุกสนาน มีพร้อมแล้วหรือยัง

เมื่อเตรียมคำพูดพร้อม ลมปากก็หอมหวน
(0)
Share
Secret
Keep by Secret
2807
FOLLOWER

อย่าให้คำพูด เป็นเพียงแค่ลมปาก.. คติธรรมดีๆ จาก พระราชญาณกวี

"คนจะรักหรือทะเลาะกันอยู่ที่คำพูด จุดสำคัญของคำพูดคือหางเสียง 80 เปอร์เซ็นต์ของคนจะรักหรือจะชังกันอยู่ที่หางเสียง แม้ตอนต้นจะพูดดีเพียงใดแต่ถ้าหางเสียงไม่ปลอดภัย ก็อันตราย
หางเสียงจึงสำคัญมากสำหรับการพูดคุยเวลาจะคุยกับใคร ขอให้ระมัดระวังคำพูดสุดท้ายของแต่ละประโยค ลงให้นุ่มๆ ลงให้อ่อนโยน
คนไทยเราชอบความอ่อนโยน ถ้าพูดจาดี ก็มีภาษีในการเจรจาต่อรองมิตรภาพก็จะเกิดขึ้นง่าย ในทางตรงกันข้ามแม้เราจะมีเหตุผล ข้อมูลดีเพียงใด ถ้าพูดจาไม่ดี พูดไม่มีหางเสียง มิตรภาพก็ไม่เกิด และจะทำให้เสียผลประโยชน์หลายอย่าง
ในการวินิจฉัยคน ท่านบอกว่าปากเป็นเอก เลขเป็นโท หมายความว่า คำพดูนี้แหละคือประตูที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว จะเห็นได้ว่าบางคนไม่ได้เล่าเรียนวิชาความรู้อะไรมากมาย แต่เพราะเจรจาพาทีเก่ง ฉลาดในการพูดอะไรควรไม่ควรพูดเวลาไหน พูดเข้าใจง่ายและฟังคนอื่นพูดแล้วเข้าใจเร็ว เรียกว่ามีจิตวิทยาในการพูดและการฟัง เสน่ห์ของคนนั้นจะเกิดขึ้นทันที
บางคนพูดจาสนุกสนาน เป็นที่ถูกใจของคน ในขณะที่บางคนพูดไม่เก่ง บุคลิกของคนก็ต่างกันออกไป ฉะนั้น การพูดจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องศึกษาให้ดี หัดสังเกตนักเจรจา นักพูด สังเกตให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน แล้วเก็บเอาสิ่งดีๆ มาใส่ตัว
บางคนพูดเป็นเงินเป็นทอง พูดแล้วคนฟังเชื่อถือและทำตาม คำพูดจะอธิบายความรู้และความคิด การอ่านหนังสือที่คนๆ นั้นเขียนอาจแตกต่างจากการฟังเขาพูดโดยตรง
หากวันนี้ท่านผู้อ่านมีโอกาสจะพูดกับใคร จะต้องมั่นใจว่าเราเตรียมพร้อมคำพูดสำคัญคืออะไร สิ่งที่เราจะชื่นชมจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหน เรื่องสาระกับเรื่องไร้สาระแต่สนุกสนาน มีพร้อมแล้วหรือยัง
เมื่อเตรียมคำพูดพร้อม ลมปากก็หอมหวน"
1 KEEP
Secret
0 LOVES
COMMENT
SQUARE