จนทุกวันนี้ ทุกคนก็ยังถกเถียงกันอยู่ใช่ไหม ว่าจะเอาประโยชน์ตัวเอง หรือจะเอาประโยชน์ผู้อื่น  จะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นไปด้วย และให้ดูแลตัวเองไปได้ด้วย
Board: Interview
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

จนทุกวันนี้ ทุกคนก็ยังถกเถียงกันอยู่ใช่ไหม ว่าจะเอาประโยชน์ตัวเอง หรือจะเอาประโยชน์ผู้อื่น จะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นไปด้วย และให้ดูแลตัวเองไปได้ด้วย

1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT