ความในใจ...บทความธรรมะดีๆ จาก Secret มนุษย์ทุกคนมีความในใจ มีเรื่องภายในใจที่เป็นความลับเฉพาะ 

เริ่มตั้งแต่ลับเฉพาะกลุ่ม ลับเฉพาะเพื่อน ลับเฉพาะเพศ ลับเฉพาะสามีภรรยา ลับเฉพาะคนสองคน และลับเฉพาะตัวเราคนเดียว เป็นเรื่องที่คนอื่นจะล่วงรู้ไม่ได้

บางเรื่องเป็นผลประโยชน์ บางเรื่องเป็นอารมณ์ บางเรื่องเป็นพฤติกรรมส่วนตัวส่วนมากความในใจของคนมักจะมีคนอยากรู้อยากเห็น อยากล่วงรู้ความลับ อยากเอาออกมาตีแผ่ บางทีเมื่อเจ้าตัวตายไปแล้วความลับก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไป จะมีคนนำออกมาตีแผ่ เผยแพร่ให้สังคมรู้ ส่วนมากมักเป็นเรื่องไม่ดี แม้เป็นเรื่องไม่ดีเลย แต่มีคนสนใจใคร่รู้

ความลับที่เป็นความในใจระหว่างบุคคลท่านว่าเป็นสนิมใจ คิดถึงทีไรอาจทำให้เราสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ยิ้มบ้าง ร้องไห้บ้าง แต่เมื่อทำลงไปแล้ว ก็ต้องปิดไว้ให้ตายไปกับตัว

ลองถามใจท่านเองว่า ท่านมีเรื่องราวที่เป็นความลับในใจมากน้อยเพียงไร ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมีความลับในใจ มีเรื่องที่อยากพูดแต่พูดไม่ได้ มีเรื่องเฉพาะระหว่างคนสองคน หรือเรื่องลับเฉพาะส่วนตัว รู้ได้คนเดียว

ข้าพเจ้าเห็นว่า ความสุขหรือความทุกข์ของมนุษย์มักอยู่ที่เรื่องในใจนี่เอง มิใช่เรื่องอื่น ถ้าเป็นเรื่องการงาน การเงิน สังคมก็ยังพอเขี่ยอารมณ์นั้นออกจากใจได้ ให้กาลเวลาช่วยเยียวยาบ้าง แต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ปรึกษาหารือกับใครก็ไม่ได้ เราจำเป็นต้องหาวิธีชำระล้างสนิมในใจด้วยตัวเราเอง

ในบางศาสนาอาจมีพิธีล้างบาป ก็คือล้างสนิมในใจนั่นเอง ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ล้างแล้วบาปหมดไป อาจเป็นได้ที่ล้างความรู้สึกออกไป คือให้มีคนซึ่งสมมุติตนเป็นตัวแทนเบื้องบนมารับรู้ ให้ระบายความในใจนั้นออกมาจนหมด พอสบายใจแล้วก็หยุด ก็เป็นหลักจิตวิทยาง่าย ๆ ที่สามารถทำให้คนสบายใจได้ระดับหนึ่ง

ในพระพุทธศาสนา ท่านสอนให้ละเว้นชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องใส ความชั่วที่ยังไม่ทำพอหยุดยั้งไว้ได้ แต่ความชั่วที่ทำไปแล้วจะทำอย่างไรให้ใจผ่องใส นี่คือจุดสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจถึงสภาวะของจิต

ท่านสอนเราว่า ให้พิจารณาทุกอย่างเริ่มแต่ตัวตนของเราทุกอณูของชีวิตผลิตผลมาจากดิน น้ำ ลม ไฟ และวิญญาณ และทุกอย่างในชีวิตก็ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้

คิดดูให้ดี มีเพียงเท่านี้จริง ๆ เพื่อสลายอารมณ์ในใจของเราให้หมดไป ทำใจให้ผ่องใสและผ่อนคลาย บางเบา ไม่ไปเพิ่มกำลังของกิเลสตัวไหนอีกต่อไป ใจก็จะสงบเย็น เห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่า นี่คือวิธีชำระความในใจด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ทำพิธีอะไรให้สิ้นเปลือง

เรื่องเกิดที่ใจ ต้องกลับมาชำระใจ
(1)
Share
Secret
Keep by Secret
2807
FOLLOWER

ความในใจ...บทความธรรมะดีๆ จาก Secret

"มนุษย์ทุกคนมีความในใจ มีเรื่องภายในใจที่เป็นความลับเฉพาะ
เริ่มตั้งแต่ลับเฉพาะกลุ่ม ลับเฉพาะเพื่อน ลับเฉพาะเพศ ลับเฉพาะสามีภรรยา ลับเฉพาะคนสองคน และลับเฉพาะตัวเราคนเดียว เป็นเรื่องที่คนอื่นจะล่วงรู้ไม่ได้
บางเรื่องเป็นผลประโยชน์ บางเรื่องเป็นอารมณ์ บางเรื่องเป็นพฤติกรรมส่วนตัวส่วนมากความในใจของคนมักจะมีคนอยากรู้อยากเห็น อยากล่วงรู้ความลับ อยากเอาออกมาตีแผ่ บางทีเมื่อเจ้าตัวตายไปแล้วความลับก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไป จะมีคนนำออกมาตีแผ่ เผยแพร่ให้สังคมรู้ ส่วนมากมักเป็นเรื่องไม่ดี แม้เป็นเรื่องไม่ดีเลย แต่มีคนสนใจใคร่รู้
ความลับที่เป็นความในใจระหว่างบุคคลท่านว่าเป็นสนิมใจ คิดถึงทีไรอาจทำให้เราสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ยิ้มบ้าง ร้องไห้บ้าง แต่เมื่อทำลงไปแล้ว ก็ต้องปิดไว้ให้ตายไปกับตัว
ลองถามใจท่านเองว่า ท่านมีเรื่องราวที่เป็นความลับในใจมากน้อยเพียงไร ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมีความลับในใจ มีเรื่องที่อยากพูดแต่พูดไม่ได้ มีเรื่องเฉพาะระหว่างคนสองคน หรือเรื่องลับเฉพาะส่วนตัว รู้ได้คนเดียว
ข้าพเจ้าเห็นว่า ความสุขหรือความทุกข์ของมนุษย์มักอยู่ที่เรื่องในใจนี่เอง มิใช่เรื่องอื่น ถ้าเป็นเรื่องการงาน การเงิน สังคมก็ยังพอเขี่ยอารมณ์นั้นออกจากใจได้ ให้กาลเวลาช่วยเยียวยาบ้าง แต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ปรึกษาหารือกับใครก็ไม่ได้ เราจำเป็นต้องหาวิธีชำระล้างสนิมในใจด้วยตัวเราเอง
ในบางศาสนาอาจมีพิธีล้างบาป ก็คือล้างสนิมในใจนั่นเอง ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ล้างแล้วบาปหมดไป อาจเป็นได้ที่ล้างความรู้สึกออกไป คือให้มีคนซึ่งสมมุติตนเป็นตัวแทนเบื้องบนมารับรู้ ให้ระบายความในใจนั้นออกมาจนหมด พอสบายใจแล้วก็หยุด ก็เป็นหลักจิตวิทยาง่าย ๆ ที่สามารถทำให้คนสบายใจได้ระดับหนึ่ง
ในพระพุทธศาสนา ท่านสอนให้ละเว้นชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องใส ความชั่วที่ยังไม่ทำพอหยุดยั้งไว้ได้ แต่ความชั่วที่ทำไปแล้วจะทำอย่างไรให้ใจผ่องใส นี่คือจุดสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจถึงสภาวะของจิต
ท่านสอนเราว่า ให้พิจารณาทุกอย่างเริ่มแต่ตัวตนของเราทุกอณูของชีวิตผลิตผลมาจากดิน น้ำ ลม ไฟ และวิญญาณ และทุกอย่างในชีวิตก็ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้
คิดดูให้ดี มีเพียงเท่านี้จริง ๆ เพื่อสลายอารมณ์ในใจของเราให้หมดไป ทำใจให้ผ่องใสและผ่อนคลาย บางเบา ไม่ไปเพิ่มกำลังของกิเลสตัวไหนอีกต่อไป ใจก็จะสงบเย็น เห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่า นี่คือวิธีชำระความในใจด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ทำพิธีอะไรให้สิ้นเปลือง
เรื่องเกิดที่ใจ ต้องกลับมาชำระใจ"
1 KEEP
Secret
1 LOVES
mittrapa.boonnam
COMMENT
SQUARE