EARHERO หูฟังช่วยชีวิต 5 คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี*

1. ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้ว ก็ต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย และแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน
2. ผู้นำที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการนำแผนงานที่กำหนดไว้นั้น มากระจายสู่พนักงานและทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง เพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ตามที่ถนัด
3. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนทำงานให้สำเร็จจากทีมงานเป็นผู้นำก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนในทีม
4. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จได้
5. ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอมีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานมากขึ้น ผู้นำที่ดีจะไม่ด่าพนักงานว่า “ทำไมโง่จัง แค่นี้ยังทำไม่ได้”  อีเชี่ย  5  คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ไม่เห็นเจ้านายกูมีสักข้อ เรียกประชุมทีไรแม่งตกเป็นทาสอารมณ์ของมันเป็นประจำเลยกู ด่ารัวอย่างกับปืนกลไม่ใช่กระโถนรองรับอารมณ์มึงนะอีห่าน เจอฮอร์โมนวัยทองเล่นงานขนาดนี้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานเถอะป้า กูจะบ้าตายแต่เสียดายเพื่อนร่วมงานที่ดี เสียดายเนื้องานที่เราชอบ
ใจเย็นนะครับลองชั่งน้ำหนักให้ดีว่านอกเหนือจากนี้ชีวิตเรามีความสุขดีหรือไม่ถ้าใช่ก็แนะนำให้ทนๆ ไป เรามีหูฟังที่เจ้านายไม่สามารถสังเกตได้มานำเสนอหูฟังตัวนี้มีชื่อว่า earHero ตัววัสดุหลักทำมาจากพลาสติกใสที่ใช้เกี่ยวกับใบหูโดยตรง มันมีลำโพงขนาดเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าคุณเสียบหูฟังอยู่ยิ่งแก่ๆ หูฝ้าตาฟางแล้วด้วยละก็ดีเลย เวลาอยู่ในที่ประชุมก็เปิดโมสาร์ทบำบัดจิตใจกันไปให้สบายๆ ป้าแกฉุนเฉียวบ่อยขนาดนี้เดี๋ยวก็ความดันขึ้นตายไปเอง
www.redferret.net
*อ้างอิง prakaLwordpress.com 	

โคตร DAMN เลยหว่ะ
(0)
Share
damn
Keep by damn
1106
FOLLOWER

EARHERO หูฟังช่วยชีวิต

"5 คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี*
1. ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้ว ก็ต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย และแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน
2. ผู้นำที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการนำแผนงานที่กำหนดไว้นั้น มากระจายสู่พนักงานและทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง เพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ตามที่ถนัด
3. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนทำงานให้สำเร็จจากทีมงานเป็นผู้นำก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนในทีม
4. ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จได้
5. ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอมีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานมากขึ้น ผู้นำที่ดีจะไม่ด่าพนักงานว่า “ทำไมโง่จัง แค่นี้ยังทำไม่ได้” อีเชี่ย 5 คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ไม่เห็นเจ้านายกูมีสักข้อ เรียกประชุมทีไรแม่งตกเป็นทาสอารมณ์ของมันเป็นประจำเลยกู ด่ารัวอย่างกับปืนกลไม่ใช่กระโถนรองรับอารมณ์มึงนะอีห่าน เจอฮอร์โมนวัยทองเล่นงานขนาดนี้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานเถอะป้า กูจะบ้าตายแต่เสียดายเพื่อนร่วมงานที่ดี เสียดายเนื้องานที่เราชอบ
ใจเย็นนะครับลองชั่งน้ำหนักให้ดีว่านอกเหนือจากนี้ชีวิตเรามีความสุขดีหรือไม่ถ้าใช่ก็แนะนำให้ทนๆ ไป เรามีหูฟังที่เจ้านายไม่สามารถสังเกตได้มานำเสนอหูฟังตัวนี้มีชื่อว่า earHero ตัววัสดุหลักทำมาจากพลาสติกใสที่ใช้เกี่ยวกับใบหูโดยตรง มันมีลำโพงขนาดเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าคุณเสียบหูฟังอยู่ยิ่งแก่ๆ หูฝ้าตาฟางแล้วด้วยละก็ดีเลย เวลาอยู่ในที่ประชุมก็เปิดโมสาร์ทบำบัดจิตใจกันไปให้สบายๆ ป้าแกฉุนเฉียวบ่อยขนาดนี้เดี๋ยวก็ความดันขึ้นตายไปเอง
www.redferret.net
*อ้างอิง prakaLwordpress.com
โคตร DAMN เลยหว่ะ
"
1 KEEP
damn
0 LOVES
COMMENT