จ้างคุณยาย โปรโมทชุดชั้นใน Oxfarm จ้างคุณยายวัย 83 โปรโมทโครงการชุดชั้นใน
  องค์กรพัฒนาเอกชนสากลของประเทศอังกฤษ จัดตั้งโครงการ Big Bra Hunt กระตุ้นให้ชาวอังกฤษช่วยกันบริจารชุดชั้นใน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในต่างประเทศ โดยจ้างคุณยายนางแบบวัย 83 Daphine Selfe ที่ไม่เคยผ่านการทำศัลยกรรม หรือพูดง่ายๆ ว่าสวยตามวัยมาตลอด มาถ่ายโปสเตอร์โปรโมทโครงการฯ ในชุดเดียวกับที่ มาดอนน่า เคยใส่ขึ้นคอนเสิร์ตในปี 1990 ซึ่งจะช่วยสร้างความสนใจให้คนที่พบเห็นสามารถจดจำโครงการนี้อย่างขึ้นใจและแสดงให้เห็นว่า ชุดชั้นในเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกวัย
(0)
Share
womanPlus
Keep by womanPlus
2079
FOLLOWER

จ้างคุณยาย โปรโมทชุดชั้นใน

"Oxfarm จ้างคุณยายวัย 83 โปรโมทโครงการชุดชั้นใน
องค์กรพัฒนาเอกชนสากลของประเทศอังกฤษ จัดตั้งโครงการ Big Bra Hunt กระตุ้นให้ชาวอังกฤษช่วยกันบริจารชุดชั้นใน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในต่างประเทศ โดยจ้างคุณยายนางแบบวัย 83 Daphine Selfe ที่ไม่เคยผ่านการทำศัลยกรรม หรือพูดง่ายๆ ว่าสวยตามวัยมาตลอด มาถ่ายโปสเตอร์โปรโมทโครงการฯ ในชุดเดียวกับที่ มาดอนน่า เคยใส่ขึ้นคอนเสิร์ตในปี 1990 ซึ่งจะช่วยสร้างความสนใจให้คนที่พบเห็นสามารถจดจำโครงการนี้อย่างขึ้นใจและแสดงให้เห็นว่า ชุดชั้นในเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกวัย"
1 KEEP
womanPlus
0 LOVES
COMMENT