ภาพวาดแสดงหมู่ดาวต่างๆในนิยายดาว กรีก โรมัน เทพและเทพีอีกมากมายที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆประจำการบนฟากฟ้าดูแลช่วยเหลือให้สรวงสวรรค์ โลกมนุษย์ ท้องทะเลและโลกบาดาล ให้อยู่กันอย่างปรกติสุข
เมื่อโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้ว ท้องฟ้าและดวงดาว หรือสรวงสวรรค์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และคำตอบของมนุษย์ฟากฝั่งกรีกและโรมันก็มีคำตอบของตนเองต่อไป Zeus ขึ้นครองฟ้า ณ เทือกเขาโอลิมปัส จากนั้น Zeus ก็ใช้อำนาจประสิทธิ์ประสาทให้บรรดาเหล่าญาติพี่น้องขึ้นทำหน้าที่ดูแลสรรพสิ่งทั้งปวง  เทพแห่งความรัก คือ Eros ในภาษากรีก หรือ Cupid ในภาษาโรมัน จึงบังเกิดขึ้นเป็นเทพรุ่นแรกในความคิดคำนึง จากนั้นผืนแผ่นดิน
(0)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

ภาพวาดแสดงหมู่ดาวต่างๆในนิยายดาว กรีก โรมัน

"เทพและเทพีอีกมากมายที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆประจำการบนฟากฟ้าดูแลช่วยเหลือให้สรวงสวรรค์ โลกมนุษย์ ท้องทะเลและโลกบาดาล ให้อยู่กันอย่างปรกติสุข "
1 KEEP
osotho
0 LOVES
COMMENT