นิยายดาว เรื่องเล่าแห่งดวงดาวและความรัก เมื่อโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้ว ท้องฟ้าและดวงดาว หรือสรวงสวรรค์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และคำตอบของมนุษย์ฟากฝั่งกรีกและโรมันก็มีคำตอบของตนเองต่อไป
Zeus ขึ้นครองฟ้า ณ เทือกเขาโอลิมปัส จากนั้น Zeus ก็ใช้อำนาจประสิทธิ์ประสาทให้บรรดาเหล่าญาติพี่น้องขึ้นทำหน้าที่ดูแลสรรพสิ่งทั้งปวง  เทพแห่งความรัก คือ Eros ในภาษากรีก หรือ Cupid ในภาษาโรมัน จึงบังเกิดขึ้นเป็นเทพรุ่นแรกในความคิดคำนึง จากนั้นผืนแผ่นดิน เทพและเทพีอีกมากมายที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งต่างๆประจำการบนฟากฟ้าดูแลช่วยเหลือให้สรวงสวรรค์ โลกมนุษย์ ท้องทะเลและโลกบาดาล ให้อยู่กันอย่างปรกติสุข
(2)
Share
osotho
Keep by osotho
3132
FOLLOWER

นิยายดาว เรื่องเล่าแห่งดวงดาวและความรัก

"เมื่อโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้ว ท้องฟ้าและดวงดาว หรือสรวงสวรรค์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และคำตอบของมนุษย์ฟากฝั่งกรีกและโรมันก็มีคำตอบของตนเองต่อไป"
1 KEEP
osotho
2 LOVES
Juicer
ae.sakon.7
COMMENT
ae.sakon.7
ae.sakon.7:ชอบคอลัมน์นี้
9 พฤษภาคม 2556 17:44