passion in design  หลายปีมานี้ คุณแก่น-อภิรัฐ บุญเรืองถาวร ผู้ก่อตั้ง Apirat Boonrungthaworn Studio นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลมากมาย เขาเพิ่งได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี 2554 สาขางานออกแบบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2
(0)
Share
Daybeds
Keep by Daybeds
1204
FOLLOWER

passion in design

"หลายปีมานี้ คุณแก่น-อภิรัฐ บุญเรืองถาวร ผู้ก่อตั้ง Apirat Boonrungthaworn Studio นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลมากมาย เขาเพิ่งได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี 2554 สาขางานออกแบบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 "
1 KEEP
Daybeds
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
1
5
1
2
2
2
15
11
6
12