Decorating in the Baroque Style ขอบคุณสถานที่ ร้าน Subvara Furniture ถนนพระราม 9 เลขที่ 48 ซอย ศูนย์วิจัย 8 แยก 4 

NOTE: -โต๊ะอาหารทรงกลม ราคาสอบถามที่ Subvara Furniture
-ดอกกุหลาบประดิษฐ์ ราคา 395 บาท จาก แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-พานวางเค้ก ราคา 395 บาท จาก แผนก 
Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-กาน้ำชา Pink Rose ราคาสอบถามที่แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-ชั้นวางเค้ก 2 ชั้น ราคา 5,990 บาท จาก แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-ขนม Macaron หลากสี ราคาสอบถามที่ Centara Hotel & Resort
-โถแก้วใสทรงสูง ราคาสอบถามที่แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-หนังสือ Kyoto Fashion ราคา 500 บาท จาก Hard Cover The Art Book Shop
-แว่นตากรอบขาว ราคา 16,500 บาท จาก Moo Eyewear
-ขนมเค้ก French Pastry 
ราคาสอบถามที่ Centara Hotel & Resort
-ผ้าเช็ดปากสีชมพู ราคา 95 บาท จาก แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-เซตน้ำชา Pink Rose แก้ว และจานรอง ราคา 225 บาท จากแผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
หลายต่อหลายครั้งที่ศิลปะตะวันตกในยุคประวัติศาสตร์ มักจะถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในงานออกแบบในยุคปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างศิลปะแบบบาโร้คที่แสดงถึงความหรูหรา อลังการ วิจิตรบรรจง และเต็มไปด้วยรายละเอียด ที่งดงามทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และงานออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งชวนให้นึกถึงประเทศฝรั่งเศส ในสมัยควีนมารี อ็อง ตัวแน็ต

NOTE : กระจกประดับสีทอง ราคา 22,000 บาท จาก Subvara Furniture
-เชิงเทียนขนาดใหญ่ 
ราคา 9,500 บาท จาก Subvara Furniture
-กรอบรูปสีทอง ราคา 412 บาท จาก SB Design Square
-กรอบรูปขอบทอง ไซส์ 1.65 x 1.27 ราคา 85,000 บาท จาก Subvara Furniture
-ตุ๊กตาเซรามิกประดับ ราคา 2,800 บาท จากแผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-หมอนอิงสีทอง ราคา 550 บาท จาก Subvara Furniture
-ถาดใส่ของอเนกประสงค์ ราคา 3,636 บาท จาก SB Design Square
-แว่นตากรอบดำ ราคา 16,500 บาท จาก Moo Eyewear
-Cleopatra Daybeds ราคา 85,000 บาท จาก Subvara Furniture
-โต๊ะข้าง ราคา 35,000 บาท จาก Subvara Furniture
-พรม ราคา 6,800 บาท จาก Express Carpet
-ถาดใส่ผลไม้ ราคา 9,500 บาท จาก Subvara Furniture
Board: TAKE HOME
(6)
Share
Daybeds
Keep by Daybeds
1204
FOLLOWER

Decorating in the Baroque Style

"ขอบคุณสถานที่ ร้าน Subvara Furniture ถนนพระราม 9 เลขที่ 48 ซอย ศูนย์วิจัย 8 แยก 4
NOTE: -โต๊ะอาหารทรงกลม ราคาสอบถามที่ Subvara Furniture
-ดอกกุหลาบประดิษฐ์ ราคา 395 บาท จาก แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-พานวางเค้ก ราคา 395 บาท จาก แผนก
Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-กาน้ำชา Pink Rose ราคาสอบถามที่แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-ชั้นวางเค้ก 2 ชั้น ราคา 5,990 บาท จาก แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-ขนม Macaron หลากสี ราคาสอบถามที่ Centara Hotel & Resort
-โถแก้วใสทรงสูง ราคาสอบถามที่แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-หนังสือ Kyoto Fashion ราคา 500 บาท จาก Hard Cover The Art Book Shop
-แว่นตากรอบขาว ราคา 16,500 บาท จาก Moo Eyewear
-ขนมเค้ก French Pastry
ราคาสอบถามที่ Centara Hotel & Resort
-ผ้าเช็ดปากสีชมพู ราคา 95 บาท จาก แผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
-เซตน้ำชา Pink Rose แก้ว และจานรอง ราคา 225 บาท จากแผนก Living ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
"
1 KEEP
Daybeds
6 LOVES
kondee.konnee
anna.cho.5832
myfirstnameisbetty
fscipmt
giftpiya
lalapina
COMMENT