Adding Colour to the Street by Lego & Dispatcher Worldwide
กลุ่มศิลปินที่แสนเบื่อหน่ายเมืองทึมๆ จึงพยายามสร้างสีสันให้เมืองด้วยของเล่นที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง Lego แต่จะว่าไปกลุ่มนี้เขาคงไม่ธรรมดาเพราะว่ามีเครือข่าย ทั่วโลกเลยทีเดียว อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อครีเอทีฟจากรอบโลก มาเริ่มสร้างสรรค์แรงบันดาลใจใหม่จนกลายเป็นงานประจำปีที่ Hawaii โปรเจ็กต์นี้เริ่มเมื่อปี 2010 และนับวันยิ่งมีแต่ศิลปินเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ศิลปินกลุ่มเดิมกับผลงานที่ Hawaii ที่ย้ายมาสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่ ถนน Hosier Lane เมือง Melbourne Australia
Board: TREND
(0)
Share
Daybeds
Keep by Daybeds
1204
FOLLOWER

Adding Colour to the Street by Lego & Dispatcher Worldwide

1 KEEP
Daybeds
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
1
5
1
2
2
2
15
11
6
12