“คุณอรรถดา คอมันตร์” หรือ “คุณโอ๊ค”  เปิดบ้านย่านสุขุมวิท พร้อมคำบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจที่มีส่วนหล่อหลอมให้เขาหลงเสน่ห์ในของโบราณ ที่พลิกปูมไปดูประวัติ แล้วต้องทึ่งว่าหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เพราะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทในครือ Thai Star Group (ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการเดินเรื่อระหว่างประเทศและตัวแทนสายการบิน ตลอดจนด้านเรียลเอสเตท,  เทรดดิ้งและรีสอร์ต ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว) และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์สถานกงสุล สาธารณรัฐเบนินอีกด้วย
ภายหลังจากที่ “สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” หรือ SIAM Days of Glory วางจำหน่ายจนกลายเป็นหนังสือที่ขึ้นแทนระดับเบสต์เซลเลอร์ที่ขายดิบขายดีไปทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  “พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย” ขึ้นท่านเป็นบุคคลผุ้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่หาตัวจับยากคนหนึ่งของไทย เพราะไม่เพียงความรู้ความเชี่ยวชาญด้านของโบราณที่สั่งสมมานานกว่ายี่สิบปีแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นนักสะสมของเก่าอันดับต้นๆ ของเมืองไทย “เสน่ห์ของของเก่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนมากกว่า หากเล่นตามค่านิยมของตลาดของพวกนี้จะมีราคาขึ้นไปเรื่อย กลายเป็นของหายากและถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง แต่สำหรับผมไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่เคยขายของ ของเราออกไปเลย มีแต่ซื้อเก็บไว้เรื่อยๆ เรื่องเสน่ห์มันอธิบายยากเพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคล มันมีคุณค่าและความผูกพันทางจิตใจ” 	“เสน่ห์ของของเก่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนมากกว่า หากเล่นตามค่านิยมของตลาดของเก่าจะมีราคาขึ้นไปเรื่อยกลายเป็นของหายาก อาจถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง แต่สำหรับผมไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะวาเราไม่เคยขายของของเราออกไปเลยมีแต่ซื้อเก็บไว้เรื่อยๆ เรื่องเสน่ห์มันอธิบายยากเพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคล มันเป็นคุณค่าและความผูกพันทางจิตใจมากกว่าเหมือนของเก่าบางชิ้นได้มาอย่างปาฏิหาริย์ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของเราด้วยเพราะปัจจุบันของเก่าดีๆ ก็ออกไปอยู่เมืองนอกซะเยอะ  จากความรักความชอบรังสรรค์ขึ้นเป็นของสะสมทีทรงคุณค่า แม้กาลเวลาล่วงเลยผ่านกลับสร้างประโยชน์มากมายมหาศาลกับคนรุ่นหลังๆ ผ่านตัวอักษรที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เราชื่นชมกับความฝันอันยิ่งใหญ่ของ “คุณอรรถดา  คอมันตร์” ได้อย่างไรกัน
(0)
Share
Slimup
Keep by Slimup
1809
FOLLOWER

“คุณอรรถดา คอมันตร์” หรือ “คุณโอ๊ค”

"เปิดบ้านย่านสุขุมวิท พร้อมคำบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจที่มีส่วนหล่อหลอมให้เขาหลงเสน่ห์ในของโบราณ ที่พลิกปูมไปดูประวัติ แล้วต้องทึ่งว่าหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เพราะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทในครือ Thai Star Group (ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการเดินเรื่อระหว่างประเทศและตัวแทนสายการบิน ตลอดจนด้านเรียลเอสเตท, เทรดดิ้งและรีสอร์ต ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว) และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์สถานกงสุล สาธารณรัฐเบนินอีกด้วย"
1 KEEP
Slimup
0 LOVES
COMMENT