“Fashions fade, Style is eternal”......จงแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเอง สิ่งที่อีฟแซงต์โลรองต์ (Yves Saint Laurent) กล่าวไว้มีความหมายโดยนัยว่า วันหนึ่งแฟชั่นจะจางหาย แต่สไตล์จะคงอยู่ถาวร หลายๆ ครา เรามักจะให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนของแฟชั่นจนลืมตั้งคำถามว่าสิ่งใดคือ ‘ตัวเรา’ กันแน่?

หากเราลองนึกดูดีๆในวันหนึ่งสไตล์ของเราอาจกลายมาเป็นแฟชั่นอย่าง ‘ชั่วคราว’ ก็เป็นได้ แต่ในทางกลับกันไม่มีทางที่เราจะสามารถนำแฟชั่นมาเป็นสไตล์ของเราได้ตลอดไป ไม่อย่างนั้น ‘ตัวตน’ ของเราก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ... อย่างไม่มีจุดหมาย

ทั้งหมดนี้อาจไม่ได้หมายถึง ‘เสื้อผ้า’ เท่านั้น... แฟชั่นอาจไม่ได้หมายถึง ‘สิ่งที่คนส่วนมากสวมใส่ในระยะเวลาหนึ่ง’ สไตล์อาจไม่ได้หมายถึง ‘สิ่งที่เราสวมใส่ตลอดไป’ ตัวตนจริงๆอาจอยู่ข้างใน...หาใช่เปลือกนอกไม่
(0)
Share
Looker
Keep by Looker
1555
FOLLOWER

“Fashions fade, Style is eternal”......จงแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเอง

"สิ่งที่อีฟแซงต์โลรองต์ (Yves Saint Laurent) กล่าวไว้มีความหมายโดยนัยว่า วันหนึ่งแฟชั่นจะจางหาย แต่สไตล์จะคงอยู่ถาวร หลายๆ ครา เรามักจะให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนของแฟชั่นจนลืมตั้งคำถามว่าสิ่งใดคือ ‘ตัวเรา’ กันแน่?
หากเราลองนึกดูดีๆในวันหนึ่งสไตล์ของเราอาจกลายมาเป็นแฟชั่นอย่าง ‘ชั่วคราว’ ก็เป็นได้ แต่ในทางกลับกันไม่มีทางที่เราจะสามารถนำแฟชั่นมาเป็นสไตล์ของเราได้ตลอดไป ไม่อย่างนั้น ‘ตัวตน’ ของเราก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ... อย่างไม่มีจุดหมาย
ทั้งหมดนี้อาจไม่ได้หมายถึง ‘เสื้อผ้า’ เท่านั้น... แฟชั่นอาจไม่ได้หมายถึง ‘สิ่งที่คนส่วนมากสวมใส่ในระยะเวลาหนึ่ง’ สไตล์อาจไม่ได้หมายถึง ‘สิ่งที่เราสวมใส่ตลอดไป’ ตัวตนจริงๆอาจอยู่ข้างใน...หาใช่เปลือกนอกไม่"
1 KEEP
Looker
0 LOVES
COMMENT