ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจทำให้ใครต่อใครลืมความ "ออริจินัล" ของยุคเก่า หากบทเพลงเป็น ‘ข้อความ’ จากศิลปินที่ส่งถึงคนฟัง ย้อนกลับไปสมัย ‘กล่องใส่เทปสีใส’ ที่ไม่สามารถเลือกเพลงดั่งใจได้เหมือนทุกวันนี้ ดนตรียังไม่จบเพลง… เราก็เปิดข้ามไป

บางครั้งการพยายามที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้ ‘สำเร็จรูป’ จนลืมว่าคุณค่าของการรอคอยนั้น ตกหล่นหายไประหว่างทาง บางอย่างเราไม่จำเป็นต้องรวบรัดไปเสียหมด และสุดท้าย ‘เสียงกรอเทป’ นั้น จะยังเป็นเสียงแห่งความ ‘ออริจินัล’ ที่หลายคนจะเก็บไว้ในใจ... ตลอดไป
CASSETTE OLD FRIEND

ดนตรียังไม่จบเพลง…อย่าเพิ่งเปิดข้ามไป โลกนั้นหมุนเร็วและแฟชั่นก็เช่นกัน

จาก ‘แผ่นเสียง’เปลี่ยนเป็น ‘เทปคาสเซท’
จาก ‘เทปคาสเซท’ เปลี่ยนเป็น ‘CD’
จาก ‘CD’ กลายเป็นไฟล์ ‘Mp3’
(0)
Share
Looker
Keep by Looker
1555
FOLLOWER

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจทำให้ใครต่อใครลืมความ "ออริจินัล" ของยุคเก่า

"หากบทเพลงเป็น ‘ข้อความ’ จากศิลปินที่ส่งถึงคนฟัง ย้อนกลับไปสมัย ‘กล่องใส่เทปสีใส’ ที่ไม่สามารถเลือกเพลงดั่งใจได้เหมือนทุกวันนี้ ดนตรียังไม่จบเพลง… เราก็เปิดข้ามไป
บางครั้งการพยายามที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้ ‘สำเร็จรูป’ จนลืมว่าคุณค่าของการรอคอยนั้น ตกหล่นหายไประหว่างทาง บางอย่างเราไม่จำเป็นต้องรวบรัดไปเสียหมด และสุดท้าย ‘เสียงกรอเทป’ นั้น จะยังเป็นเสียงแห่งความ ‘ออริจินัล’ ที่หลายคนจะเก็บไว้ในใจ... ตลอดไป"
1 KEEP
Looker
0 LOVES
COMMENT