3. ก่อนปลูกหญ้า เติมดินผสมลงในช่องของบล็อกและโรยทรายละเอียดลงไปตามช่องว่างระหว่างบล็อกเพื่อให้มีความแน่นหนา ไม่เลื่อนไหล และไม่ทรุดตัว แล้วใช้ลูกกลิ้งสนามหญ้าบดทับอีกครั้งการบดอัดแต่ละครั้ง ให้รดน้ำก่อนแล้วบดอัด จากนั้นรดน้ำซ้ำและบดอัดซ้ำอีกครั้งจะยิ่งช่วยเพิ่มความแน่นและเรียบ
สนามหญ้าในฤดูฝนมักเฉอะแฉะจนบ่อยครั้งดูไม่น่าเดินเสียเลย ทั้งบางแห่งยังยุบตัวและมีน้ำท่วมขัง ยิ่งโดยเฉพาะบริเวณที่เราต้องเดินผ่านบ่อยๆ Step by Step เดือนนี้จึงอยากชวนคุณๆ ที่รักสนามหญ้ามาปรับเปลี่ยนสนามด้วยการปูบล็อกที่เรียกว่า Turf Block หรือบล็อกปูหญ้า
ให้กับมุมสวน เพราะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้พื้นสนามแต่ก็ยังสามารถปลูกหญ้าให้เขียวสดชื่นได้

อุปกรณ์
บล็อกปูหญ้า (มีขายตามร้านก่อสร้าง
ประมาณ 10 ก้อน/พื้นที่ 1 ตร.ม.), ทราย, ดินผสม, หญ้านวลน้อยหรือหญ้ามาเลเซียที่ต้องการปลูก, กรรไกรตัดหญ้า หากเป็นพื้นสนามหญ้าเดิม ให้รื้อหญ้าออกด้วยการแซะหญ้าเป็นผืนติดหน้าดินมาด้วยเพื่อใช้ปลูกต่อไป แล้วปรับหน้าดินให้เรียบแต่มีความลาดเอียงไปทางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 

ก่อนวางบล็อกให้โรยทรายบนหน้าดินแล้วบดอัดให้แน่น หากมีพื้นที่ไม่มากสามารถใช้หน้าจอบค่อยๆ กดไล่ แต่ถ้าพื้นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ให้ซื้อลูกกลิ้งบดอัดหน้าดินมาเป็นตัวช่วย จะทำให้ทำงานง่ายมากขึ้น กำหนดขอบเขตของบล็อกปูหญ้า ทำขอบสนามให้ชัดเจนเพื่อให้บล็อกแน่น หลังจากปูทรายและปรับอัดพื้นดินจนเรียบแล้ว วางบล็อกปูหญ้าเรียงกันจนชิด ขณะวางให้กดก้อนบล็อกลงไปให้แน่นกับเนื้อทรายและให้หน้าบล็อกวางตัวเสมอกัน ตัดหญ้าเป็นแผ่นเล็กๆ แล้วค่อยๆ ปลูกลงไปในช่องว่างของบล็อกทีละช่อง หญ้าที่ปลูกควรสูงกว่าแนวระนาบของแผ่นบล็อก เพราะทำให้ดูสวยงามและหญ้าเขียวแน่นต่อเนื่องไปกับแผ่นบล็อกไม่เป็นหลุม ทั้งยังตัดหญ้าได้ง่ายอีกด้วยหลังจากปลูกหญ้าแล้วให้โรยทรายละเอียดจนทั่ว จึงรดน้ำด้วยสายยางหรือสปริงเกลอร์ รดน้ำทุกวันเช้าและเย็นเพื่อให้หญ้าที่ปลูกเติบโตงอกงาม ในช่วง 2 อาทิตย์แรก ต้องดูแลเรื่องรดน้ำให้สม่ำเสมอและสังเกตดูว่าหากบริเวณใดหญ้าแห้งตาย
ให้แซะเปลี่ยนหญ้าเก่าออกแล้วปลูกหญ้าใหม่แทน ส่วนบริเวณใดแผ่นหญ้า
เน่าตาย หลังจากแซะออกให้ลองดูดินในบล็อก เพราะดินอาจแน่นเกินไป ทำให้น้ำขัง ให้รื้อดินออกและผสมทรายเพิ่มความร่วนซุย แล้วปลูกหญ้า เติมกลับไปให้สวยงาม 

เมื่อหญ้าเขียวเต็มสนาม บล็อกปูหญ้าดูสวยงามและเป็นสนามที่ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม ตัดแต่งหญ้าเดือนละครั้งเพื่อความเรียบร้อย และมีข้อแนะนำว่าไม่ควรใส่ปุ๋ยคอกเพราะทำให้เศษหญ้าอื่นๆ ขึ้นแทรกปน
(2)
Share
HomeDecor
Keep by HomeDecor
2995
FOLLOWER

3. ก่อนปลูกหญ้า

"เติมดินผสมลงในช่องของบล็อกและโรยทรายละเอียดลงไปตามช่องว่างระหว่างบล็อกเพื่อให้มีความแน่นหนา ไม่เลื่อนไหล และไม่ทรุดตัว แล้วใช้ลูกกลิ้งสนามหญ้าบดทับอีกครั้งการบดอัดแต่ละครั้ง ให้รดน้ำก่อนแล้วบดอัด จากนั้นรดน้ำซ้ำและบดอัดซ้ำอีกครั้งจะยิ่งช่วยเพิ่มความแน่นและเรียบ"
1 KEEP
HomeDecor
2 LOVES
grand777
nimrungnapha
COMMENT
RELATED ARTICLE
8
1
4
1
1
2
2
11
6
12