สวนแนวตั้งในบ้านทาวน์โฮม ได้รับเกียรติไปเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดจัดสวน ‘สวนแนวตั้ง...คำตอบสีเขียวของคนเมือง’ ของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีผู้ส่งแบบเข้าประกวดเกือบ 30 ทีม คัดเลือกให้จัดสวนบนพื้นที่จริง 3 ทีม โดยมีพื้นที่ด้านข้างบ้านและบนระเบียงเล็กของชั้น 2 จากผลงานสวนที่จัดออกมาให้ได้ชื่นชมจริง นำไปสู่การตัดสินรางวัลชนะเลิศและรองอันดับที่ 1และ 2 ตามลำดับ ดังนี้
ผลงานของสองหนุ่ม คณพล สุวรรณสุทธิ และ สุรเกียติ สุรธนานันต์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Rube Goldberg Machine เครื่องเล่นและสิ่งประดิษฐ์ที่มีลูกเล่นและกลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ จนเกิดเป็นกลไกที่ซับซ้อน สร้างสรรค์ และน่าสนใจ ผนวกกับการนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุรอบตัวมาปรับเพื่อให้เกิดฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย โดยสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุหรือพรรณไม้ให้เหมาะสมตามความชอบและฤดูกาลได้

สวนชนะเลิศสวนนี้มีสไตล์การออกแบบที่ให้สัมผัสของความสนุกสนานและเต็มไปด้วยไอเดีย ดึงกระป๋องนมที่เหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูก วางจังหวะให้เกิดดีไซน์ทันสมัย น่ามอง สวนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแรงบันดาลใจมาจากกลไกของเล่นโดยสื่อออกมาด้วยไม้ไผ่วางแนวเฉียง ปลูกพืชผักสวนครัวสามารถยกเปลี่ยนได้และเลือกใช้วัสดุเหลือใช้อย่างลังเก่าๆและกระป๋องนม งานนี้นักจัดสวนมือใหม่มาไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบด้วยนักศึกษา 3 คน คือ ณัฐกาญจน์ ยืนยิ่ง, บุณเรือง พูลสระคู และ จิตรลดา เห็นได้ชม
แนวคิดของการออกแบบเป็นไปตามชื่อคอนเซ็ปต์การประกวดของงาน โดยมองว่าสวนที่จัดขึ้นนี้จะเป็นคำตอบของคนเมือง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือใช้นั่งเล่น พักผ่อน และเก็บพืชผักสวนครัวและสมุนไพรจากในสวน

จากภาพ: สวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มุมสวนเล็กๆที่เน้นการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นหลัก แม้แต่ไม้เลื้อยซุ้มก็เลือกใช้ต้นขจร สำหรับสวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นี้ ดูเรียบเก๋ เน้นพรรณไม้ที่หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นพืชผักสวนครัว ส่วนบนระเบียงก็จัดให้ดูอ่อนหวานและดูแลไม่ยาก
มุมนี้คณะกรรมการแนะนำว่าหากจัดจริงอาจเลือกโมกปลูกลงดินเป็นแนวรั้วแทนการปลูกลงกระถางปูน ผลงานของสองหนุ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ชื่อว่า ภัทรพรรณ สินอนันต์และ นภพล สุขประเสริฐ โดยมีแนวคิดออกแบบที่เน้นการผสานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างตัวสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมกับภูมิสถาปัตยกรรมที่เพิ่มเข้ามา โดยเน้นวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนกันและทำให้เกิดเอกลักษณ์ของการออกแบบที่เป็น Sense of Place ด้วยการสร้างสเปซทั้งเรื่องของสีและวัสดุ รวมถึง Element ต่างๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และสามารถใช้งานได้จริง 

สวนแห่งนี้เป็นสวนเดียวที่ออกแบบให้มีบ่อน้ำเพื่อสร้างบรรยากาศ เน้นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เล็ก แม้ไอเดียอาจไม่ลงตัวเพราะสเปซที่แคบเกินกว่าจะทอดสายตาขณะพักผ่อน แต่ก็น่าชื่นชมในแง่การฉีกมุมมอง ปรับให้มีทั้งบ่อน้ำและเติมประตูจากที่จอดรถเข้าสู่สวนเสมือนการสร้างห้องเล็กๆ กลางแจ้งอีกห้องหนึ่ง ที่ทดลองไอเดียนำผืนผ้าห่มมาเป็นวัสดุปลูก (ต้องปรับปรุงอีกสักนิด) และใช้ไม้ไผ่สร้างเทคซ์เจอร์ให้เกิดความเป็นธรรมชาติ
ผู้ออกแบบบอกว่า หากปล่อยน้ำไว้สักระยะหนึ่งน้ำจะใส เพราะมีบ่อบำบัดเล็กๆซ่อนตัวอยู่ด้วย


การประกวดจัดสวน ‘สวนแนวตั้ง...คำตอบสีเขียวของคนเมือง’ นี้ สวนแต่ละแบบมีแนวคิดและคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไป บนพื้นที่สวนขนาดเล็กที่มีสเกลและแบบพื้นฐานเดียวกัน เมื่อได้เห็นสวนจริง และไอเดียที่แต่ละทีมพยายามเติมเต็มเข้าไปในสวน ทำให้อยากหยิบยกมาให้ผู้อ่านได้เห็นว่าเราสามารถประยุกต์รูปแบบสวนไปใช้กับพื้นที่เล็กในบ้านเราเช่นกัน โดยสามารถออกแบบสะท้อนความเป็นตัวเราตามสไตล์ที่เราชอบ และสามารถผสมกลมกลืนความคิด ความชอบ และประโยชน์ให้สอยอันหลากหลายได้
Board: Garden
(1)
Share
HomeDecor
Keep by HomeDecor
2995
FOLLOWER

สวนแนวตั้งในบ้านทาวน์โฮม

"ได้รับเกียรติไปเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดจัดสวน ‘สวนแนวตั้ง...คำตอบสีเขียวของคนเมือง’ ของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีผู้ส่งแบบเข้าประกวดเกือบ 30 ทีม คัดเลือกให้จัดสวนบนพื้นที่จริง 3 ทีม โดยมีพื้นที่ด้านข้างบ้านและบนระเบียงเล็กของชั้น 2 จากผลงานสวนที่จัดออกมาให้ได้ชื่นชมจริง นำไปสู่การตัดสินรางวัลชนะเลิศและรองอันดับที่ 1และ 2 ตามลำดับ ดังนี้"
1 KEEP
HomeDecor
1 LOVES
dthapkaew
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0