นักออกแบบรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภัทรพรรณ สินอนันต์และนภพล สุขประเสริฐ สวนแต่ละแบบมีแนวคิดและคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไป บนพื้นที่สวนขนาดเล็กที่มีสเกลและแบบพื้นฐานเดียวกัน เมื่อได้เห็นสวนจริง และไอเดียที่แต่ละทีมพยายามเติมเต็มเข้าไปในสวน ทำให้อยากหยิบยกมาให้ผู้อ่านได้เห็นว่า เราสามารถประยุกต์รูปแบบสวนไปใช้กับพื้นที่เล็กในบ้านเราเช่นกัน โดยสามารถออกแบบสะท้อนความเป็นตัวเราตามสไตล์ที่เราชอบ และสามารถผสมกลมกลืนความคิด ความชอบ และประโยชน์ให้สอยอันหลากหลายได้
ได้รับเกียรติไปเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดจัดสวน ‘สวนแนวตั้ง...คำตอบสีเขียวของคนเมือง’ ของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีผู้ส่งแบบเข้าประกวดเกือบ 30 ทีม คัดเลือกให้จัดสวนบนพื้นที่จริง 3 ทีม โดยมีพื้นที่ด้านข้างบ้านและบนระเบียงเล็กของชั้น 2 จากผลงานสวนที่จัดออกมาให้ได้ชื่นชมจริง นำไปสู่การตัดสินรางวัลชนะเลิศและรองอันดับที่ 1และ 2 ตามลำดับ ดังนี้

แนวคิดการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Rube Goldberg Machine เครื่องเล่นและสิ่งประดิษฐ์ที่มีลูกเล่นและกลต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ จนเกิดเป็นกลไกที่ซับซ้อน สร้างสรรค์ และน่าสนใจ ผนวกกับการนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุรอบตัวมาปรับเพื่อให้เกิดฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย โดยสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุหรือพรรณไม้ให้เหมาะสมตามความชอบและฤดูกาลได้ สวนชนะเลิศสวนนี้มีสไตล์การออกแบบที่ให้สัมผัสของความสนุกสนานและเต็มไปด้วยไอเดีย ดึงกระป๋องนมที่เหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูก วางจังหวะให้เกิดดีไซน์ทันสมัย น่ามอง สุรเกียติ สุรธนานันต์ และคณพล สุวรรณสุทธิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้นักจัดสวนมือใหม่มาไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบด้วยนักศึกษา 3 คน คือ ณัฐกาญจน์ ยืนยิ่ง, บุณเรือง พูลสระคู และ จิตรลดา เห็นได้ชม 

แนวคิดของการออกแบบเป็นไปตามชื่อคอนเซ็ปต์การประกวดของงาน โดยมองว่าสวนที่จัดขึ้นนี้จะเป็นคำตอบของคนเมือง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือใช้นั่งเล่น พักผ่อน และเก็บพืชผักสวนครัวและสมุนไพรจากในสวน ส่วนบนระเบียงก็จัดให้ดูอ่อนหวานและดูแลไม่ยาก และมีน้ำล้นสร้างความเคลื่อนไหวให้กับการพักผ่อน มุมนี้คณะกรรมการแนะนำว่าหากจัดจริงอาจเลือกโมกปลูกลงดินเป็นแนวรั้วแทนการปลูกลงกระถางปูน
ได้แก่ จิตรลดา เห็นได้ชม,ณัฐกาญจน์ ยืนยิ่ง และ บุณเรือง พูลสระคู โดยมีแนวคิดออกแบบที่เน้นการผสานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างตัว สถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิม กับภูมิสถาปัตยกรรมที่เพิ่มเข้ามา โดยเน้นวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนกันและทำให้เกิดเอกลักษณ์ของการออกแบบที่เป็น Sense of Place ด้วยการสร้างสเปซทั้งเรื่องของสีและวัสดุ รวมถึง Element ต่างๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และสามารถใช้งานได้จริง ที่ทดลองไอเดียนำผืนผ้าห่มมาเป็นวัสดุปลูก (ต้องปรับปรุงอีกสักนิด) และใช้ไม้ไผ่สร้างเทคซ์เจอร์ให้เกิดความเป็นธรรมชาติ ผู้ออกแบบบอกว่า หากปล่อยน้ำไว้สักระยะหนึ่งน้ำจะใส เพราะมีบ่อบำบัดเล็กๆซ่อนตัวอยู่ด้วย
Board: Garden
(0)
Share
HomeDecor
Keep by HomeDecor
2995
FOLLOWER

นักออกแบบรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภัทรพรรณ สินอนันต์และนภพล สุขประเสริฐ

"สวนแต่ละแบบมีแนวคิดและคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไป บนพื้นที่สวนขนาดเล็กที่มีสเกลและแบบพื้นฐานเดียวกัน เมื่อได้เห็นสวนจริง และไอเดียที่แต่ละทีมพยายามเติมเต็มเข้าไปในสวน ทำให้อยากหยิบยกมาให้ผู้อ่านได้เห็นว่า เราสามารถประยุกต์รูปแบบสวนไปใช้กับพื้นที่เล็กในบ้านเราเช่นกัน โดยสามารถออกแบบสะท้อนความเป็นตัวเราตามสไตล์ที่เราชอบ และสามารถผสมกลมกลืนความคิด ความชอบ และประโยชน์ให้สอยอันหลากหลายได้"
1 KEEP
HomeDecor
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0