TREND ด้วยโลกที่เริ่มเปลี่ยนองศาไปมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายๆ วงการต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย แม้กระทั่งวงการออกแบบ เราไม่สามารถทำงานออกแบบบนพื้นฐานที่มีการใช้แค่เพียงอารมณ์และประสบการณ์เก่าๆ ของตนเองได้อีกต่อไป การออกแบบต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไปกับมิติต่างๆ ของสังคมมากขึ้น เช่นการตลาด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดูแลสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น
 บทบาทงานออกแบบต่อสังคมจึงมีการพัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ตามเข็มทิศองศาที่เปลี่ยนไปในแต่ละขวบปี คำที่เป็นคำสำคัญมากๆ ในการออกแบบคำหนึ่งคือคำว่า เทรนด์ (trend)
มุมมองที่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคือความเข้าใจที่ว่าเทรนด์เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพียงชั่วคราว เช่น เทรนด์ปีนี้สีม่วง หรือประโยคที่ว่าทำไมต้องตามเทรนด์ หรือบอกว่าเทรนด์มาแล้วเดี๋ยวก็ไป จริงๆ แล้วเทรนด์คือทิศทางที่เป็นไปอยู่แล้ว เราจะทำตามหรือไม่ทำตามสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมเกิดขึ้น เป็นไปโดยเหตุปัจจัยของโลกใบนี้ ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองเป็นต้น
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่สนใจในการออกแบบและการสร้างแบรนด์ ปี2555 เป็นปีที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตของสื่อออนไลน์ เช่น facebook, twitter หรือ google ที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้สูงมาก ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นสื่อที่เป็นนวัตกรรมชั้นสูงที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ผมเองได้มีโอกาสฟังธรรมกถาจากท่าน ว.วชิรเมธี ว่า
“โลกปัจจุบันมีผู้ใช้สื่อชั้นสูงด้วยปัญญาที่ต่ำเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเมืองไทยใช้ช่องทางนี้นำเสนอความคิดเห็นที่ปราศจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เป็นไปเพื่อการระบายทางความรู้สึกและอารมณ์มากกว่ามุ่งเน้นสนองตัณหามากกว่าปัญญา”  เทรนด์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนบนโลกใบนี้ ดังนั้น เทรนด์จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความคิดของคน ทัศนคติของคน ความเชื่อของคน จนหล่อหลอมเป็นพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นความเชื่อของคนและสังคมในที่สุด
ถ้าไม่มีคนก็ไม่มีเทรนด์ ถ้าไม่มีเทรนด์ก็ไม่มีคน การสืบหาพฤติกรรมของคนในอนาคตที่เชื่อมต่อระหว่างยุคสมัยนั้น เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จหลายๆ แบรนด์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงการที่โลกใบนี้ได้รู้จักกับไอแพด เมื่อธุรกิจก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคความคิดสร้างสรรค์หรือ creative economy แล้ว การปรับตัวจึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อยุคสมัยใหม่มาถึง ซึ่งสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตคือการที่ธุรกิจจะตีวงเข้าหากัน อย่างแอปเปิ้ลก็สามารถยึดตลาดโทรศัพท์ส่วนบุคคลแทนโนเกีย ทั้งๆ ที่เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นมาจากคอมพิวเตอร์ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราตั้งข้อสังเกตอย่างมีเหตุมีผลได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าคุณค่าของแบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และจะกลายเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคยอมรับในที่สุด
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2838
FOLLOWER

TREND

"ด้วยโลกที่เริ่มเปลี่ยนองศาไปมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายๆ วงการต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย แม้กระทั่งวงการออกแบบ เราไม่สามารถทำงานออกแบบบนพื้นฐานที่มีการใช้แค่เพียงอารมณ์และประสบการณ์เก่าๆ ของตนเองได้อีกต่อไป การออกแบบต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไปกับมิติต่างๆ ของสังคมมากขึ้น เช่นการตลาด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดูแลสภาพแวดล้อมของโลก เป็นต้น
บทบาทงานออกแบบต่อสังคมจึงมีการพัฒนาขึ้นตามยุคสมัย ตามเข็มทิศองศาที่เปลี่ยนไปในแต่ละขวบปี คำที่เป็นคำสำคัญมากๆ ในการออกแบบคำหนึ่งคือคำว่า เทรนด์ (trend)
มุมมองที่ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องคือความเข้าใจที่ว่าเทรนด์เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพียงชั่วคราว เช่น เทรนด์ปีนี้สีม่วง หรือประโยคที่ว่าทำไมต้องตามเทรนด์ หรือบอกว่าเทรนด์มาแล้วเดี๋ยวก็ไป จริงๆ แล้วเทรนด์คือทิศทางที่เป็นไปอยู่แล้ว เราจะทำตามหรือไม่ทำตามสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมเกิดขึ้น เป็นไปโดยเหตุปัจจัยของโลกใบนี้ ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองเป็นต้น "
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
SQUARE