"The T" ระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองบอสตัน เวลาคือปัจจัยสำคัญสำหรับการทำธุรกิจและบริหารความคิด เมื่อคาดการณ์เวลาได้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้ สิ่งเล็กๆ แต่สำคัญนี้เป็นประเด็นที่ผู้คนมักจะเชื่อมโยงเข้ากับบอสตันและยกให้เป็นข้อได้เปรียบของบอสตัน เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ การเดินทางในบอสตันนั้นสะดวกสบาย ประหยัดทั้งเวลาและค่าโดยสาร ระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ของที่นี่มีชื่อเรียกว่า Massachusetts Bay Transportation Authority หรือ "MBTA" หรือที่สั้นไปกว่านั้นอีกคือ "The T" ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐฯ ถือเป็นเส้นเลือดสายใหญ่ใต้ดินที่นำพาและเชื่อมโยงการขนส่งทุกรูปแบบของทั้งเมืองเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน รสบัส รถไฟและเรือเฟอร์รี่ ครอบคลุมทั่วทั้งเมือง ตลอดจนยังเชื่อมต่อไปยังเมืองใกล้เคียงเพียงใช้บัตรโดยสารที่ชื่อ CharlieCard ก็สามารถเดินทางด้วยการใช้บริการระบบขนส่งได้ทุกรูปแบบอย่างสะดวกสบาย
BOSTON : From Boston to the World

ในฐานะที่เป็นเมืองใหญ่ เป็นเขตการค้าและการเดินเรือซึ่งรุ่มรวยวัฒนธรรมและเป็นแหล่งรวมของนักคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในช่วงรอยต่อระหว่างยุคบุกเบิกดินแดนและยุคแห่งการสร้างชาติ บอสตัน (Boston) จึงถือเป็นเมืองต้นทางของกระแสความคิดและความเคลื่อนไหวในหลายๆ ด้านทางประวัติศาสตร์และสังคมของสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดตั้งต้นสำคัญคือความคิดอันก้าวหน้าของผู้คนและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวย

การเป็นเมืองตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับนักแสวงหาโอกาสทางความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเพราะบอสตันมีความพร้อมในทุกด้านมากพอที่จะทำให้หลายคนให้ความไว้วางใจ และบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมของโลก ไม่ว่าจะเป็น IDEO GamerDNA หรือ Quest Diagnostics ต่างก็เลือกดำเนินกิจการที่นี่ด้วยเหตุผลหลักๆ คือบอสตัน “ตอบโจทย์” ความต้องการของพวกเขาในทุกมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยี (technology) ผู้คนที่มีหัวคิดก้าวหน้า (human) และระบบธุรกิจ (business) Athens of America :
ในสมัยกรีกโบราณ กรุงเอเธนส์คลาคล่ำไปด้วยปราชญ์เมธี นักคิด นักค้นคว้าทดลอง ศาสตร์และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ ตำราว่าด้วยองค์ความรู้ทางการเมือง วิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา บรรยากาศของความเป็นเมืองแห่งความรู้และผู้รู้นี้อาจต่างยุคต่างสมัยไปจากบอสตัน แต่มิติของการเป็นเมืองที่เป็นเบ้าหลอมความรู้และความคิดของเอเธนส์และบอสตันนั้นไม่แตกต่างกัน นี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บอสตันมีสมญานามที่ดูยิ่งใหญ่และทรงฐานะว่าเป็นเสมือนดั่ง “Athens of America” หรือ "กรุงเอเธนส์ของอเมริกา"

เมืองสร้างสรรค์อันดับที่ 3 ของสหรัฐฯ :
ริชาร์ด ฟลอริดา (Richard Florida) นักเศรษฐศาสตร์ผู้เขียนหนังสือ The Rise of the Creative Class, Revisited (2012) ได้จัดอันดับให้บอสตันเป็นเมืองสร้างสรรค์อันดับที่ 3 ของสหรัฐฯ รองจากโบลเดอร์ในรัฐโคโลราโด และซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องด้วยปัจจัยสำคัญคือสิ่งแวดล้อมของเมือง การเป็นแหล่งรวมสถานศึกษาระดับโลก วัฒนธรรมแบบเปิดและสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีชุมชนที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานควบคู่กับเทคโนโลยี หรือหากมองในแง่ของตัวเลขทางเศรษฐกิจ การเติบโต ของธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในบอสตันนั้น ถือเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากในระดับโลกและยังเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของตัวเลขการเติบโตทางธุรกิจ (GDP) ของสหรัฐฯ Kendall Square :
การเป็นเมืองแห่งการศึกษาของบอสตันได้สร้างวัฒนธรรมอันดีงามที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้คนและสังคม ทั้งยังอาจขยายไปจนถึงระดับโลกนั่นคือ “วัฒนธรรมของการเปิดกว้างและสนับสนุน” ในย่าน Kendall Square จัตุรัสซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย ทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานสเก็ตนํ้าแข็ง ตลาดสินค้าทางการเกษตร ร้านหนังสือชื่อดัง ที่ซึ่งนักศึกษา คนทำงาน ครอบครัว หรือนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้ทุกเมื่อ เพราะพื้นที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นเหมือนสังคมย่อยๆ ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิต ทำงาน และเล่นไปพร้อมๆ กันได้ นอกจากนี้ Kendall Square ยังเป็นย่านที่ธุรกิจวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สำนักงานการค้า และที่พักหลายระดับอยู่ร่วมกัน ที่น่าสนใจคืออาคารหลายแห่งในจัตุรัสแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังผู้เป็นเจ้าของรางวัลด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย Hub of the Universe :
นี่คือสมญานามหนึ่งของบอสตันซึ่งดัดแปลงมาจาก “Hub of the Solar System” ชื่อเล่นของศาลาว่าการประจำเมืองที่สร้างขึ้นในปี 1858 แต่ถึงปี 2013 บอสตันก็ยังคงความเป็น “Hub of the Universe” ในหลายๆ ด้านบอสตันเป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญของรัฐแมสซาชูเซตส์ มีประชากรหนาแน่นหลายล้านคนซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนและวัยทำงาน นอกจากบอสตันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ของคนอเมริกันแล้ว ที่นี่ยังมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยือนด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป

ด้วยความที่บอสตันเป็นเมืองที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมที่สวยงามและสะอาด รวมถึงความสร้างสรรค์ เมื่อคุณภาพชีวิตได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องเกินความคาดเดาว่าคุณภาพของความคิดก็จะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปด้วย และความเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลของบอสตันนั้นยังรายล้อมไป ด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ความรู้เฉพาะด้านหลายสิบแห่ง อาทิ Museum of Fine Arts, Institute of Contemporary Art, Museum of Science, Harvard Museum of Natural History รวมถึงย่านประวัติศาสตร์ ย่านสถาบันการศึกษา ย่านการค้าและแหล่งช้อปปิ้ง ย่านสุขภาพและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ย่านธุรกิจการเงิน แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติ
(0)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

"The T" ระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองบอสตัน

"เวลาคือปัจจัยสำคัญสำหรับการทำธุรกิจและบริหารความคิด เมื่อคาดการณ์เวลาได้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้ สิ่งเล็กๆ แต่สำคัญนี้เป็นประเด็นที่ผู้คนมักจะเชื่อมโยงเข้ากับบอสตันและยกให้เป็นข้อได้เปรียบของบอสตัน เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ การเดินทางในบอสตันนั้นสะดวกสบาย ประหยัดทั้งเวลาและค่าโดยสาร ระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ของที่นี่มีชื่อเรียกว่า Massachusetts Bay Transportation Authority หรือ "MBTA" หรือที่สั้นไปกว่านั้นอีกคือ "The T" ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐฯ ถือเป็นเส้นเลือดสายใหญ่ใต้ดินที่นำพาและเชื่อมโยงการขนส่งทุกรูปแบบของทั้งเมืองเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน รสบัส รถไฟและเรือเฟอร์รี่ ครอบคลุมทั่วทั้งเมือง ตลอดจนยังเชื่อมต่อไปยังเมืองใกล้เคียงเพียงใช้บัตรโดยสารที่ชื่อ CharlieCard ก็สามารถเดินทางด้วยการใช้บริการระบบขนส่งได้ทุกรูปแบบอย่างสะดวกสบาย"
1 KEEP
TCDC
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0