THE SCHOOL OF EXCELLENCE โรงเรียนช่าง...เพื่อพัฒนาฝีมือให้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น  ทักษะช่างฝีมือที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้น เปรียบเสมือนวัฒนธรรมและมรดกที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิดและความสามารถของคนรุ่นก่อน โรงเรียนช่างจึงเป็นเหมือนสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษา เพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาคุณค่า และฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้ชำนาญ เพื่อนำทักษะเหล่านั้นไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากประเภทที่รองรับและมีความต้องการความเชี่ยวชาญในเชิงช่าง เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการผลิตที่ต้องอาศัยความประณีตเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าของชิ้นงานเป็นสำคัญ

โทมัส ไมเออร์ (Tomas Maier) ดีไซเนอร์และ ครีเอทีฟของแบรนด์เครื่องหนังอย่าง บอตเตกา เวเนตา (Bottega Veneta) เคยกล่าวไว้ว่า “ทักษะช่างฝีมือชาวอิตาลีคือจุดเริ่มต้น จนถึงในวันนี้การทำงานร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์ และช่างฝีมือก็ยังเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เรา ทำ” แต่ในขณะที่มีผู้คนมากมายซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมต้องการทำงานในตำแหน่งดีไซเนอร์ ความต้องการทำงานในตำแหน่งช่างฝีมือกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง

ด้วยเหตุนี้ บอตเตกา เวเนตา จึงต้องพลิกมุมมองที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้เสียใหม่ แต่แทนที่จะเลือกมองหาฐานการผลิตจากพื้นที่ที่ค่าจ้างแรงงานถูกกว่าเพื่อ ประหยัดต้นทุนในการผลิต บอตเตกา เวเนตา กลับตัดสินใจลงทุนกับอนาคต โดยสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรการตัดเย็บ และออกแบบเครื่องหนัง 3 ปี สำหรับนักเรียนใน ช่วงอายุ 18-25 ปี ภายใต้โครงการ 'La Scuola della Pelletteria Bottega Veneta' ตั้งแต่ปี 2006 ร่วมกับสถาบันศิลปะและงานฝีมือแห่ง วิเชนซา (School of Art and Crafts of Vicenza) เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการประกอบอาชีพและความสามารถในการเข้าถึงการผลิตและการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียวกันต่อไปในอนาคต
(2)
Share
TCDC
Keep by TCDC
2147
FOLLOWER

THE SCHOOL OF EXCELLENCE โรงเรียนช่าง...เพื่อพัฒนาฝีมือให้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

"ทักษะช่างฝีมือที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้น เปรียบเสมือนวัฒนธรรมและมรดกที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิดและความสามารถของคนรุ่นก่อน โรงเรียนช่างจึงเป็นเหมือนสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษา เพื่อเรียนรู้วิธีการรักษาคุณค่า และฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้ชำนาญ เพื่อนำทักษะเหล่านั้นไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากประเภทที่รองรับและมีความต้องการความเชี่ยวชาญในเชิงช่าง เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการผลิตที่ต้องอาศัยความประณีตเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าของชิ้นงานเป็นสำคัญ
โทมัส ไมเออร์ (Tomas Maier) ดีไซเนอร์และ ครีเอทีฟของแบรนด์เครื่องหนังอย่าง บอตเตกา เวเนตา (Bottega Veneta) เคยกล่าวไว้ว่า “ทักษะช่างฝีมือชาวอิตาลีคือจุดเริ่มต้น จนถึงในวันนี้การทำงานร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์ และช่างฝีมือก็ยังเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เรา ทำ” แต่ในขณะที่มีผู้คนมากมายซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมต้องการทำงานในตำแหน่งดีไซเนอร์ ความต้องการทำงานในตำแหน่งช่างฝีมือกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิง
ด้วยเหตุนี้ บอตเตกา เวเนตา จึงต้องพลิกมุมมองที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้เสียใหม่ แต่แทนที่จะเลือกมองหาฐานการผลิตจากพื้นที่ที่ค่าจ้างแรงงานถูกกว่าเพื่อ ประหยัดต้นทุนในการผลิต บอตเตกา เวเนตา กลับตัดสินใจลงทุนกับอนาคต โดยสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรการตัดเย็บ และออกแบบเครื่องหนัง 3 ปี สำหรับนักเรียนใน ช่วงอายุ 18-25 ปี ภายใต้โครงการ 'La Scuola della Pelletteria Bottega Veneta' ตั้งแต่ปี 2006 ร่วมกับสถาบันศิลปะและงานฝีมือแห่ง วิเชนซา (School of Art and Crafts of Vicenza) เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงในการประกอบอาชีพและความสามารถในการเข้าถึงการผลิตและการเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียวกันต่อไปในอนาคต"
1 KEEP
TCDC
2 LOVES
parichart.pichai
npassadorn
COMMENT