Good INPUT Good Design การพัฒนาการออกแบบที่ต้องอาศัย INPUT ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะว่าไปแล้วสอดคล้องตามหลักคิดแบบแนวพุทธ
เกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมุล วิเคราะห์ว่าแนวโน้มพฤติกรรมของคนทั่วโลกห่วงใยสุขภาพ อาหารการกินและมีการสนับสนุนสิทธิสตรีมากขึ้น หยิบยกประเด็น มาเล่าในรูปแบบของการต่อสู้ของหญิงคนหนึ่งที่อดทน มีความเก่งในตัวเอง และหนังยังถ่ายทอดให้เห็นถึงความประณีตของประสบการณ์อาหารเกาหลีทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเห็นว่าไม่ได้ฟลุ๊คหรือเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไร แต่ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยต้นเหตุที่มีการวิเคราะห์ คือการพัฒนาการออกแบบนั้นไม่ใช่แค่พัฒนาสมองซีกขวาเพียงอย่างเดียวต้องพัฒนาวิธีการหาข้อมูลและการวิเคราะห์ถึงแนวทางการออกแบบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการทำงานในสองซีกซ้ายควบคู่ไปด้วย
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2838
FOLLOWER

Good INPUT Good Design

"การพัฒนาการออกแบบที่ต้องอาศัย INPUT ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะว่าไปแล้วสอดคล้องตามหลักคิดแบบแนวพุทธ"
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
8
5
4
1
2
2
15
11
6
12
SQUARE