DESIGN NEXT คุณสวรรณ คงขุนเทียน ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ที่คลุกคลีกับแวดวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก คุณสุวรรณ คงขุนเทียน แห่งแบรนด์โยธกา ได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อย่างใกล้ชิด
“อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ เราเป็นฐานการผลิตให้กับประเทศทางตะวันตกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศเพื่อบ้านรอบด้านเรา มีสงครามภายในและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทำให้เราสบายไม่เคยต้องพัฒนาอะไรขึ้นมาเลย พอประเทศพวกนี้สงบลง ฐาน OEM ก็ย้ายออกไปจากเรา ทำให้สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยเริ่มมองเห็นว่าถึงเวลาต้องพัฒนาแล้ว ก็เริ่มมีอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้ได้ยัดเยียดความคิดแบบอิตาเลียนหรืออเมริกันให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่แต่ไม่นานต่อมา กลับมีการตั้งคำถามว่าแล้วอัตลักษณ์ไทยล่ะจะทำอย่างไร? ผมจะบอกเลยว่าเมื่อคุณเดินตามต่างประเทศ คุณจะกลายเป็นชนชั้นสองทันที คุณไม่ได้เป็น premium product คุณไม่มีทางเทียบเขาได้ ผมบอกได้เลยว่าดีไซเนอร์คนไหนที่ทำตัวเป็นฝรั่งเก๋ไก๋ พวกนั้นจะเป็นได้แค่ชนชั้นสอง ไม่สามารถเป็นผู้นำด้านดีไซน์ได้ จะไปได้แต่ในประเทศ แต่พอก้าวไปต่างประเทศคนจะไม่ recognize ผมอยากบอกเด็กรุ่นใหม่ว่า คุณต้องเป็นทั้งสองอย่าง คุณจะเป็นฝรั่งก็ได้...แต่คุณต้องมีจิตวิญญาณของตะวันออก แล้วของที่คุณทำมาถึงจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง หรือ identify ตัวเองได้ว่าคุณคือใคร? แต่ถ้าคุณ identify ตัวเองไม่ได้ว่าเป็นคนไทย เราทำงานออกไปคนก็อาจบอกว่าเจ๋งดีเหมือนฝรั่ง แต่เขาไมได้บอกว่าเราเป็นฝรั่งนะ แล้วพอไปถึงฝรั่งเขากลับบอกว่าเราก็อปปี้ อย่างไรก็ดี พอเราทำงานออกไปเป็นแบบตะวันออก นั่นคือเรา เราจะต้องใช้วิธีการคิดแบบเรา เพื่อทำสินค้าตอบโจทย์การบริโภคและวิถีชีวิตของคนตะวันตก ไม่ใช่ทำของตามวิถีของคนตะวันตกเพื่อขายคนตะวันตก ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะขายได้แต่พวกเอเชียครับ”
แต่ทั้งนี้ คุณสุวรรณก็มองว่านักออกแบบไทยกำลังพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว
“เราพัฒนามาถูกทิศทางแล้วครับ แต่เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของนักออกแบบใหม่เพราะปัจจุบันนี้ ทัศนคติของเราเปลี่ยนไป เราไม่ได้แต่งบ้านเพื่อความคงทนอย่างเดียว แต่เราแต่งบ้านตามความรู้สึก เช่นบ้านริมทะเล ก็ต้องมีกลิ่นไอทะเล เมื่อก่อน อาจจะใช้แต่เก้าอี้ฝังมุกอย่างเดียว คนรุ่นใหม่จะเข้าใจวิถีชีวิตที่พึงจะเป็น เฟอร์นิเจอร์เกิดความเปลี่ยนแปลง กลายเป็นเหมือนเสื้อผ้า ที่มี season, mood และ tone ของตัวเอง คนจะพูดถึงเรื่องอารมณ์มากกว่าถามถึงเรื่องวัสดุ คนเริ่มรู้ว่า mood สำคัญขนาดไหนและก็อยากหาของที่เข้ากับบ้าน”
สำหรับเรื่องของงานออกแบบ นอกจากจะเป็นสิ่งที่หลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิตของเราแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกธุรกิจด้วย 
“งานออกแบบจะสร้างให้เกิดรายได้ครับ ปัจจุบันนี้ เราวัดกันที่รายได้การส่งออก พอคุณส่งของไปขายในตลาดภายนอก จะเห็นสเกลแค่ 1% ของ 2,500 ล้านคนทั่วโลก ก็เป็นจำนวนมหาศาลแล้ว งานออกแบบช่วยประเทศได้ด้วยการทำให้เกิดการสร้างงาน พัฒนารายได้ขึ้นมา”
คุณสุวรรณแสดงความไม่ค่อยจะเห็นด้วยนักกับการสอนการออกแบบที่ใส่ DNA ความเป็นศิลปินเข้าไปให้กับนักออกแบบ เพราะเขามองว่านักออกแบบจะต้องทำงานเพื่อคนจำนวนมาก ต้องรับใช้มวลชน ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของตัวเอง
“นักออกแบบต้องทำเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ในขณะที่ศิลปินทำงานเพื่อบำบัดตัวเอง ถ้านักออกแบบทำตัวเป็นศิลปิน ก็จะขายได้แค่ตัวเดียว ดังนั้นสิ่งสำคัญในการออกแบบคือ functional, practical ไม่ใช่ aesthetic เพียงแค่เราใส่ aesthetic เข้าไปด้วยได้ นักออกแบบจะต้องทำงานออกมาเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น นักออกแบบจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ 100% อะไรที่คุณทำขึ้นมาแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ปัจจุบันเราพูดเรื่อง green design เยอะมาก แต่บางที ก็เป็นอุดมคติเกินไป ในระดับหนึ่ง ต้องเข้าว่าเราต้องทำอะไร ไม่ใช่ว่าบอกให้เรารักษาสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่ออกแบบมาไม่ได้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน แต่เป็นการตอบโจทย์ทางการตลาดมากกว่าครับ”
“คุณจะเป็นฝรั่งก็ได้...แต่คุณต้องมีจิตวิญญาณของตะวันออก แล้วของที่คุณทำมาถึงจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง หรือ identify ตัวเองได้ว่าคุณคือใคร? แต่ถ้าคุณ identify ตัวเองไม่ได้ว่าเป็นคนไทย เราทำงานออกไปคนก็อาจบอกว่าเจ๋งดีเหมือนฝรั่ง แต่เขาไมได้บอกว่าเราเป็นฝรั่งนะ แล้วพอไปถึงฝรั่งเขากลับบอกว่าเราก็อปปี้”
ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตของคนไทยเราก็ได้แปรเปลี่ยนตามไปด้วย และสิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาก็คือรูปแบบและความหมายของงานออกแบบที่ถูกปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากในอดีตที่งานออกแบบอาจถูกนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องของความงามและสุนทรียะเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบัน คำจำกัดความของงานออกแบบกลับถูกต่อยอดขยายความออกไป คนเริ่มรู้จักและเข้าใจงานออกแบบในฐานะสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและช่วยทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่า ต่อไปงานออกแบบในประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางใด
วันนี้ idesign ได้รับเกียรติจากผู้ที่เป็นที่รู้จักและยกย่องในแวดวงการออกแบบทั้งห้าท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการด้านงานออกแบบในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของงานออกแบบที่จะมีต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย
“ความหมายของงานออกแบบในวันนี้ถูกขยายความออกไปทั้งในแง่ของงานบริการก็ได้ งานระบบก็ได้ วิธีคิดก็ได้ เลยทำให้ประโยชน์จากงานออกแบบขยายตามไปด้วย...”
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) คุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้งานออกแบบของไทยพัฒนาขึ้นรวมไปถึงการสนับสนุนให้มีการบูรณาการเรื่องของงานออกแบบเข้าไปอยู่ในสังคมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับนโยบาย ซึ่งสำหรับเรื่องนี้ คุณอภิสิทธิ์ก็ได้มองว่างานออกแบบของไทยได้พัฒนามาค่อนข้างไกลแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับยุคเริ่มแรก
“การออกแบบของไทยตั้งแต่เริ่มต้น (พ.ศ.2490 จนถึง พ.ศ. 2500) อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนัก เพราะงานออกมาเป็นอย่างเช่นงานตกแต่งภายใน ซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง หรืองานออกแบบที่ผ่านทั้งศิลปะและงานออกแบบ อย่างเช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วระยะแรก งานออกแบบก็จะถูกถ่ายทอดออกมาในงานของสถาปัตย์ แต่ว่าสำหรับออกแบบงานผลิตภัณฑ์โดยตรงเนี่ย ผมว่าเราก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไทยหรือของพื้นบ้านมากกว่า ส่วนกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรม ผมว่าบังเอิญไปประจวบกับของแผนพัฒนาเศรษฐกิจในฉบับต้น ๆ ที่เราใช้ในการทดแทนการนำเข้า แต่ด้วยความที่เรายังไม่ได้ผนวกประเด็จทางการออกแบบเข้าไป เลยทำให้การออกแบบไม่ขยายตัว จนมาถึงช่วงที่เราเริ่มเศรษฐกิจเฟื่องฟู เราเริ่มการส่งออก เรารู้สึกว่าอุตสาหกรรมตอนนั้นเจริญเติบโต ซึ่งจริง ๆ แล้วเราเจริญเติบโตในฐานะผู้ผลิตแต่ไม่ได้ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น แล้วพอหลังจากปีพ.ศ. 2540 เราก็เริ่มที่จะรู้ตัวสิ่งที่เราภูมิใจเนี่ยชักจะไม่ดี ทุกคนก็เริ่มที่จะแข่งขันสูง เราก็เริ่มมองหาว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งก็มีนักออกแบบ นักลงทุนใหม่ ๆ ที่พยายามหยิบประเด็กทางการออกแบบเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็เป็นจุดเริ่มต้นเดียวกับงาน BIG + BIH เมื่อต้นปี พ.ศ. 2540 พองาน BIG + BIH เริ่มต้น ก็เริ่มมีเวทีเพิ่มมากขึ้น ทำให้การออกแบบกระจายตัวไปมากขึ้น”
เมื่องานออกแบบเริ่มกระจายตัวออกไปมากขึ้นสู่แวดวงต่าง ๆ ความหมายของงานออกแบบจึงได้ขยายตามไปด้วย และประโยชน์ที่ได้รับจากงานออกแบบจึงทบเท่าทวีคูณมากขึ้นไปอีก
“วันนี้ความหมายของงานออกแบบขยายกว้างมากกว่าสมัยก่อน จากเดิมที่พูดถึงแต่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นของที่จับต้องได้ แต่เนื่องจากว่าความหมายของงานออกแบบในวันนี้ถูกขยายความออกไป ทั้งในแง่ของงานบริการก็ได้ งานระบบก็ได้ วิธีคิดก็ได้ เลยทำให้ประโยชน์จากงานออกแบบขยายตามไปด้วย และทำให้ปลายทางสุดท้ายของการออกแบบเปลี่ยนความหมายไป
นอกจากว่างานออกแบบจะสวยงามมีประโยชน์ใช้สอยแล้ว ในความหมายโดยกว้าง งานออกแบบยังทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยหลังจากที่คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้ว งานจะเอาไปขายต่อหรือจะเอาไปทำอะไรต่ออีกประเภทหนึ่งก็จะทำให้มีเงินรายได้มากขึ้น ทำให้ภาพรวมโดยเศรษฐกิจดีขึ้น โดยเฉพาะในอนาคตที่เขาพูดกันว่าใน 10 ปีข้างหน้าเนี่ยวิธีคิด กระบวนการคิด ที่เราเรียกว่า Design Process ก็น่าจะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเริ่มจะพัฒนาคน และในท้ายสุดก็จะไปพัฒนาธุรกิจ ทำให้คนมีวิธีคิดที่หลากหลายมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แล้วก็พัฒนาธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ประโยชน์ของการออกแบบได้รับการพิสูจน์ในหลาย ๆ แง่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราเห็นตัวอย่าง เช่นตามถนนเราจะเห็นได้ถึงบริการใหม่ ๆ รูปร่างหน้าตาร้านที่ตอบสนองกับกลุ่มคนชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนที่เป็นในต่างประเทศ เราอาจจะเห็นได้เยอะแยะมากมายว่า กระบวนการออกแบบได้กลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะทำให้ธุรกิจมีความหลากหลาย ตอบโจทย์มากขึ้น สุดท้ายนี้ ผมก็เลยหวังว่าความหมายของการออกแบบ และประโยชน์จากการออกแบบคงจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนต่อไปได้ในอนาคต” “นักออกแบบเกิดมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ มีสุนทรียะที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น”
สำหรับแวดวงการออกแบบอุตสาหกรรมแล้ว ชื่อของ FIF Design Studio เป็นชื่อที่คุ้นหูกันมานานกว่าสิบปี ด้วยคุณภาพผลงานออกแบบของสตูดิโอ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของผู้ใช้งานให้ดีขึ้น ผ่านทางงานออกแบบของพวกเขา ซึ่งหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้ FIF Design Studio ยังคงรักษาปณิธานนี้ไว้ได้อย่างไม่สั่นคลอนนั้นก็คือคุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ดำรงตำแหน่ง Executive Director ของสตูดิโอนั่นเอง
ด้วยความที่คุณพงศธร อยู่ในแวดวงการออกแบบอุตสาหกรรมมานาน เขาเลยมีโอกาสได้เห็นถึงพัฒนาการของวงการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
“งานออกแบบอุตสาหกรรมของไทยเราน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้วครับ เป็นการพัฒนาสินค้าของตัวเองเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน แต่พอมีการส่งเสริมการลงทุน ที่เปิดโอกาสให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุน เราก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองมาเป็นฐานการผลิตให้กับต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ จนในยุคนี้ มุมมองของเราเริ่มเปลี่ยนไป เราเริ่มอยากพัฒนาสินค้าของเราเองขึ้นมาครับ เราต้องดำเนินแนวทางเหมือนอย่างเกาหลีที่ตอนแรกก็ล้มลุกคลุกคลาน จนถึงจุดหนึ่งที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกาหลีก็ติดระดับบน หรืออย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีน มีการทำภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ทั้งนี้คุณพงศธรมองว่า โอกาสในการเติบโตของสินค้าอุตสาหกรรมในบ้านเรายังคงมีอีกมากมาย เพียงแค่สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงอาจจะเป็นการแข่งในเรื่องของดีไซน์แทนที่จะเป็นเรื่องเทคโนโลยี
“วันนี้ เราไม่จำเป็นต้องแข่งเรื่องเทคโนโลยีหรอกครับแค่เอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาต่อยอด ปรับปรุงให้เป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนไทย เพราะยังมีช่องว่างอยู่อีกเยอะตามความต้องการที่แตกต่างกันไป”
การที่งานออกแบบจะต้องสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตและทำให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นดีขึ้นเป็นสิ่งที่คุณพงศธรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
“นักออกแบบต้องมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ นั่นคือหัวใจและหน้าที่หลัก นักออกแบบเกิดมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ มีสุนทรียะที่เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น เช่นมีการออกแบบอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้เร็วขึ้น ในกรอบเชิงกายภาพและจิตใจ เป็นหน้าที่หลักของนักออกแบบที่จะต้องมองว่าเราจะออกแบบเพื่อสังคมไหน มองรูปแบบสังคมที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย”
แต่ถึงแม้ว่านักออกแบบจะต้องมองดูสังคมในองค์รวมอย่างไร แต่เขามองว่าการออกแบบต่อไปในอนาคตก็จะยังต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว
“ผมอยากบอกว่าการเริ่มต้นคือการมีความตั้งใจที่ดีในการทำให้วิถีชีวิตของคนดีขึ้น เราเริ่มจากการมองคนในบ้านในครอบครัว เป็นเพื่อน ญาติพี่น้อง เราเห็นอะไรบางอย่างที่คิดว่าน่าจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น สังคมของเขาดีขึ้น แล้วเราก็พัฒนาขึ้นมา เพราะประเทศก็คือคนหลาย ๆ ครอบครัวมารวมตัวกัน สิ่งที่เป็นจริงคือคนหนึ่งคน ความสำคัญในครอบครัว ทำยังไงให้คนตรงนี้มีความสุข พอความสุขเหล่านั้นกระจายตัว ทุกคนก็มีความสุข ประเทศก็จะมีความสุขครับ
หากเราจัดการกับหน่วยเล็ก ๆในสังคมได้ หน่วยเล็ก ๆ นั้นก็จะกระทบภาพใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อประเทศเอง บางทีสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อาจส่งผลใหญ่หลวงได้ บางทีแค่สินค้าที่สร้างรอยยิ้มก็อาจก่อให้เกิดคนอื่นมีความสุข จะกระทบไปเป็นลูกโซ่ครับ” DESIGN
“ผมอยากให้นักออกแบบคิดว่าทำงานออกแบบไม่ใช่แค่เพื่อขายใคร แต่อยากให้ออกแบบเพื่อตอบรับกับแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมหรืองานออกแบบที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ...”
ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมานี้ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจกับธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนั่นเองเป็นที่มาของกระแส Eco Design หรือ Green Design ซึ่งใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาเป็นวัตถุดิบ คำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งกระบวนการในการผลิตก็ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมอีกด้วย และหนึ่งในนักออกแบบที่เป็นหัวหอกในการบุกเบิกเทรนด์ในเมืองไทยก็คือ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ OSISU นั่นเอง
โดยทางผศ.ดร.สิงห์เห็นว่า พัฒนาการงานออกแบบของไทยเริ่มดีขึ้นและหลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ แต่ความใส่ใจในเรื่องของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
“ผมว่านักออกแบบเก่งขึ้น กระบวนการคิดมีมากขึ้น มีการทำออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น ผมว่า 10 ปีมานี้ มีการพัฒนาไปเยอะ อย่างเมื่อ 5 ปีที่แล้วเรายังไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การออกแบบมากนัก แต่เดี๋ยวนี้มีมากกว่าแต่ก่อนเยอะ แค่ไม่ได้หมายความว่า เป็นแบบ eco แล้วเพียงแค่เราจะเริ่มเห็นพวกการออกแบบที่มีการนำความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามามากขึ้นครับ”
และแน่นอนว่า ผศ.ดร.สิงห์เองมีความคิดเห็นว่า งานออกแบบมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของวิถีชีวิตและธุรกิจอย่างไม่สามารถแยกกันได้
“งานออกแบบเป็นธุรกิจอยู่แล้ว เป็นธุรกิจมาตั้งแต่ต้นอยู่ที่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเท่านั้น ตอนนี้ก็มีบริษัทออกแบบมากขึ้น มีนักเรียนที่ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น การออกแบบเป็นธุรกิจด้วยตัวเองอยู่แล้วครับ ส่วนในชีวิตประจำวันนั้น การออกแบบเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของคน เช่น เสื้อผ้า ดังนั้น การออกแบบเป็นทุกสิ่งทุกอย่าในชีวิตประจำวัน หนีไม่พ้น อะไรก็หนีไม่พ้นเรื่องการออกแบบ ทั้งหมดล้วนมีการออกแบบ แต่จะดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนผ่านกระบวนการออกแบบแต่จะบอกว่าออกแบบมาอย่างดีที่สุดแล้วคงไม่ใช่เพราะเราเองยังไม่รู้เลยว่าการออกแบบที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหน ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อย ๆ”
อย่างไรก็ดี ผศ.ดร.สิงห์มองว่านักออกแบบไม่ควรจะให้ความสำคัญแต่เรื่องของธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ควรจะมองถึงประโยชน์ที่งานออกแบบจะมีต่อผู้ใช้และสังคมในภายภาคหน้าอีกด้วย
“ผมอยากให้นักออกแบบคิดว่าทำงานออกแบบไม่ใช่เพื่อขายใคร แต่อยากให้ออกแบบเพื่อตอบรับกับแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมหรืองานออกแบบที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับภัยธรรมชาติเพราะทุกวันนี้งานดีไซน์ส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบธุรกิจ ถ้าไม่มีใครซื้อก็ไม่ออกแบบมา จึงไม่มีของที่ใช้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา พอไม่มีก็มานั่งเสียใจว่ารู้อย่างนี้น่าจะทำไปตั้งนานแล้ว อย่างพวกขยะที่เกิดจากน้ำท่วมตอนนี้มีมาก แต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาช่วย ผมจะทำคนเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้ ผมเลยต้องการให้ทุกคนมีส่วนช่วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปด้วย
ทิศทางงานดีไซน์ต่อไปก็ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ต่อไปในอนาคตงานออกแบบจะเป็นอะไรที่รองรับพวกภัยพิบัติมากขึ้น ต่อไปคนจะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปต้องผ่านการออกแบบหมด คือไม่ใช่แต่บ้านแต่รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ ด้วย ต่อไปเรื่องพวกนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนแล้วล่ะครับ”

DESIGN NEXT
“เสน่ห์เป็นเรื่องสำคัญกับทุกเรื่อง ถ้าเราทำอะไรแบบไม่มีเสน่ห์ก็ขาดคนสนใจขาดคนยอมรับ...”
ในขณะที่หลายคนอาจมองว่า งานออกแบบเป็นเรื่องราวของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานที่สวยงามออกมา คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร ในฐานะบรรณาธิการบริหารนิตยสารไอดีไซน์ ที่อยู่คู่กับวงการออกแบบของไทยมานานหลายสิบปี กลับมองว่า งานออกแบบมีมิติที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากกว่านั้น
“สำหรับผม การออกแบบหมายความค่อนข้างกว้าง เพราะการออกแบบ มีจุดสำคัญคือการช่วยแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิต การออกแบบเลยเข้ามาเกี่ยวกับข้องวิถีชีวิตของคนเราค่อนข้างมาก แต่เราอาศัยการออกแบบหรือการแก้ไขปัญหาชีวิตผ่านรูปแบบจากประเทศอื่น แล้วเราก็ทำตาม น่าเสียดายที่เรามีต้นทุนความคิด ต้นทุนความชอบ ความไม่ชอบ ต้นทุนความเก่งของเราเอง แต่เราไม่มีโอกาสเคลื่อนต้นทุนเหล่านี้ให้เกิดศักยภาพสูงสุด เรากลับไปมองคนอื่นว่าทำยังไง เราน่าจะทำอย่างนั้นได้บ้าง ขั้นตอนการเลียนแบบเพื่อการเรียนรู้ไม่ผิด แต่ต้องใช้เวลาสั้น ๆ แล้วหาเส้นทางของตัวเองให้ได้ แต่เส้นทางการเลียนแบบเพื่อการเรียนรู้ของเรากลับยาวมาก ไม่รู้จะเริ่มมีเส้นทางของตัวเองจริง ๆ เมื่อไหร่? บางครั้งเราเห็นประเทศในยุโรป หรือบางประเทศในเอเชีย เราก็อยากจะเป็นอย่างเขา เรามี่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังยืนอยู่บนข้อได้เปรียบอะไร ผมอยากจะบอกว่าการออกแบบเกี่ยวพันกับคำอื่น ๆ อีก 4 คำคือ 1. วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรม (Culture) 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 3. การออกแบบ (Design) 4. นวัตกรรม (Innovation) 4 คำนี้จริง ๆ  แล้วเกี่ยวข้องกันโดยตรง ต้นทุนของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นวัฒนธรรมในอดีตเท่านั้นนะครับ ปัจจุบัน เราอยู่ในวิถีชีวิตยุคดิจิตอล เพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายอย่างที่บางครั้ง เราไม่ได้ดูต้นทุนในปัจจุบัน หรือโอกาสในอนาคต เราไปดูแต่ต้นทุนอดีตกาลเท่านั้น ส่วนคำว่าความคิดสร้างสรรค์ ณ เวลานี้สำคัญมากในบ้านเรา แต่เราไม่มีแม้กระทั่งวิชาความคิดสร้างสรรค์ ตอนเราเรียนอนุบาล ประถม มัธยมขึ้นมา อาจมีวิชาศิลปะ ดนตรี แต่กลับไม่มีวิชาความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง ๆ ที่วัยเด็กเป็นวัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ พอถึงระดับมหาวิทยาลัย มาบอกว่าเราต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป ก็น่าเสียดายที่เราไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้ เราจึงต้องอาศัยการเลียนแบบ ประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่จะเอาชนะได้ด้วยเทคโนโลยีเพราะประเทศเราไม่ได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านนี้ แต่ถ้าเราฝึกให้ดี เป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ เราก็มีโอกาสที่จะเป็นประเทศชั้นนำได้เช่นเดียวกัน ก็ต้องเริ่มกันจากพื้นฐานการศึกษาเลยล่ะครับ ดีไซน์มีเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นดีไซน์จะเข้ามาเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของเราค่อนข้างมาก มีประโยชน์ อาจเป็นดีไซน์ที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก หนุ่มสาวหรือคนพิการก็ได้ ดังนั้น ดีไซน์ไม่ได้หมายถึงคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นเท่านั้น แต่เกี่ยวพันกับสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่าง ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไร? ผู้คนต่างชาติ ศาสนา ต่างวิธีคิด แต่ดีไซน์กลับมีความเชื่อมโยงให้เกิดความสะดวกสบายเหล่านั้นได้อย่างไร? ดีไซน์จริง ๆ มีความเกี่ยวพันค่อนข้างลึกซึ้งกับคำว่าผู้ใช้มากกว่าความสวย สุดท้ายคำว่า innovation เทคโนโลยีก้าวไปไกลมากนะครับ ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเหล่านั้น เราก็สามารถนำสิ่งที่มีมาต่อยอดได้ ดังนั้น นวัตกรรม ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ทั้งวิถีชีวิต ทั้งโลกธุรกิจและอื่น ๆ รายรอบ มีศํกยภาพที่ดีขึ้น”
นอกจากความเกี่ยวพันที่ลึกซึ้งระหว่างงานออกแบบและวิถีชีวิตแล้ว คุณสักกฉัฐยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญที่งานออกแบบมีต่อธุรกิจของบ้านเราอีกด้วย
“ผมคิดว่าการออกแบบจะช่วยสร้างศักยภาพ เสน่ห์ให้กับสินค้าและบริการของประเทศไทยได้อย่างมาก เสน่ห์เป็นเรื่องสำคัญกับทุกเรื่อง ถ้าเราทำอะไรแบบไม่เสน่ห์ ก็ขาดคนสนใจ ขาดคนยอมรับ ถ้าดีไซน์ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับทั้งธุรกิจ สินค้า บริการ ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ผมว่าประเทศไทยก็น่าสนใจกว่าเดิมเยอะมาก มากกว่าการนำทรัพยากรมาใช้ให้สูญเปล่า ดีไซน์ยังมีอีกหลากหลายมิติที่จะสร้างเสน่ห์ให้ได้อย่างต่อเนื่องครับ”
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2837
FOLLOWER

DESIGN NEXT คุณสวรรณ คงขุนเทียน ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท โยธกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

"ในฐานะผู้ที่คลุกคลีกับแวดวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก คุณสุวรรณ คงขุนเทียน แห่งแบรนด์โยธกา ได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อย่างใกล้ชิด
“อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ เราเป็นฐานการผลิตให้กับประเทศทางตะวันตกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศเพื่อบ้านรอบด้านเรา มีสงครามภายในและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทำให้เราสบายไม่เคยต้องพัฒนาอะไรขึ้นมาเลย พอประเทศพวกนี้สงบลง ฐาน OEM ก็ย้ายออกไปจากเรา ทำให้สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยเริ่มมองเห็นว่าถึงเวลาต้องพัฒนาแล้ว ก็เริ่มมีอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้ได้ยัดเยียดความคิดแบบอิตาเลียนหรืออเมริกันให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่แต่ไม่นานต่อมา กลับมีการตั้งคำถามว่าแล้วอัตลักษณ์ไทยล่ะจะทำอย่างไร? ผมจะบอกเลยว่าเมื่อคุณเดินตามต่างประเทศ คุณจะกลายเป็นชนชั้นสองทันที คุณไม่ได้เป็น premium product คุณไม่มีทางเทียบเขาได้ ผมบอกได้เลยว่าดีไซเนอร์คนไหนที่ทำตัวเป็นฝรั่งเก๋ไก๋ พวกนั้นจะเป็นได้แค่ชนชั้นสอง ไม่สามารถเป็นผู้นำด้านดีไซน์ได้ จะไปได้แต่ในประเทศ แต่พอก้าวไปต่างประเทศคนจะไม่ recognize ผมอยากบอกเด็กรุ่นใหม่ว่า คุณต้องเป็นทั้งสองอย่าง คุณจะเป็นฝรั่งก็ได้...แต่คุณต้องมีจิตวิญญาณของตะวันออก แล้วของที่คุณทำมาถึงจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง หรือ identify ตัวเองได้ว่าคุณคือใคร? แต่ถ้าคุณ identify ตัวเองไม่ได้ว่าเป็นคนไทย เราทำงานออกไปคนก็อาจบอกว่าเจ๋งดีเหมือนฝรั่ง แต่เขาไมได้บอกว่าเราเป็นฝรั่งนะ แล้วพอไปถึงฝรั่งเขากลับบอกว่าเราก็อปปี้ อย่างไรก็ดี พอเราทำงานออกไปเป็นแบบตะวันออก นั่นคือเรา เราจะต้องใช้วิธีการคิดแบบเรา เพื่อทำสินค้าตอบโจทย์การบริโภคและวิถีชีวิตของคนตะวันตก ไม่ใช่ทำของตามวิถีของคนตะวันตกเพื่อขายคนตะวันตก ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะขายได้แต่พวกเอเชียครับ”
แต่ทั้งนี้ คุณสุวรรณก็มองว่านักออกแบบไทยกำลังพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว
“เราพัฒนามาถูกทิศทางแล้วครับ แต่เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของนักออกแบบใหม่เพราะปัจจุบันนี้ ทัศนคติของเราเปลี่ยนไป เราไม่ได้แต่งบ้านเพื่อความคงทนอย่างเดียว แต่เราแต่งบ้านตามความรู้สึก เช่นบ้านริมทะเล ก็ต้องมีกลิ่นไอทะเล เมื่อก่อน อาจจะใช้แต่เก้าอี้ฝังมุกอย่างเดียว คนรุ่นใหม่จะเข้าใจวิถีชีวิตที่พึงจะเป็น เฟอร์นิเจอร์เกิดความเปลี่ยนแปลง กลายเป็นเหมือนเสื้อผ้า ที่มี season, mood และ tone ของตัวเอง คนจะพูดถึงเรื่องอารมณ์มากกว่าถามถึงเรื่องวัสดุ คนเริ่มรู้ว่า mood สำคัญขนาดไหนและก็อยากหาของที่เข้ากับบ้าน”
สำหรับเรื่องของงานออกแบบ นอกจากจะเป็นสิ่งที่หลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิตของเราแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกธุรกิจด้วย
“งานออกแบบจะสร้างให้เกิดรายได้ครับ ปัจจุบันนี้ เราวัดกันที่รายได้การส่งออก พอคุณส่งของไปขายในตลาดภายนอก จะเห็นสเกลแค่ 1% ของ 2,500 ล้านคนทั่วโลก ก็เป็นจำนวนมหาศาลแล้ว งานออกแบบช่วยประเทศได้ด้วยการทำให้เกิดการสร้างงาน พัฒนารายได้ขึ้นมา”
คุณสุวรรณแสดงความไม่ค่อยจะเห็นด้วยนักกับการสอนการออกแบบที่ใส่ DNA ความเป็นศิลปินเข้าไปให้กับนักออกแบบ เพราะเขามองว่านักออกแบบจะต้องทำงานเพื่อคนจำนวนมาก ต้องรับใช้มวลชน ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของตัวเอง
“นักออกแบบต้องทำเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ในขณะที่ศิลปินทำงานเพื่อบำบัดตัวเอง ถ้านักออกแบบทำตัวเป็นศิลปิน ก็จะขายได้แค่ตัวเดียว ดังนั้นสิ่งสำคัญในการออกแบบคือ functional, practical ไม่ใช่ aesthetic เพียงแค่เราใส่ aesthetic เข้าไปด้วยได้ นักออกแบบจะต้องทำงานออกมาเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น นักออกแบบจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำ 100% อะไรที่คุณทำขึ้นมาแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ปัจจุบันเราพูดเรื่อง green design เยอะมาก แต่บางที ก็เป็นอุดมคติเกินไป ในระดับหนึ่ง ต้องเข้าว่าเราต้องทำอะไร ไม่ใช่ว่าบอกให้เรารักษาสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่ออกแบบมาไม่ได้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน แต่เป็นการตอบโจทย์ทางการตลาดมากกว่าครับ”
“คุณจะเป็นฝรั่งก็ได้...แต่คุณต้องมีจิตวิญญาณของตะวันออก แล้วของที่คุณทำมาถึงจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง หรือ identify ตัวเองได้ว่าคุณคือใคร? แต่ถ้าคุณ identify ตัวเองไม่ได้ว่าเป็นคนไทย เราทำงานออกไปคนก็อาจบอกว่าเจ๋งดีเหมือนฝรั่ง แต่เขาไมได้บอกว่าเราเป็นฝรั่งนะ แล้วพอไปถึงฝรั่งเขากลับบอกว่าเราก็อปปี้”
"
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
SQUARE