แนวโน้มการออกแบบร้านค้าปลีก (ตอนที่ 4) สำหรับการที่เราจะพัฒนาแบรนด์ร้านค้านั้น นอกจากมีพื้นฐานด้านสินค้าและบริการที่ดีแล้ว ต้อง มีระบบการพัฒนาการออกแบบร้านค้าหรือเรียกว่า Atmosphere experience
ไม่ใช่แค่การออกแบบร้านค้าอย่างเดียวแต่รวมถึงชุดพนักงาน (chothing) , อุปกรณ์จานชาม (utensils), สื่อ ณ จุดขาย (point of sale material) แม้กระทั่งเพลงที่ใช้เปิดภายในร้าน เป็นองค์ประกอบทางกราฟฟิกที่ให้อารมณ์สื่อถึงความสนุกสนาน, อบอุ่น, เป็นมิตร กราฟิกชิ้นนี้เรียกว่า boho graphic เมื่อไปอยู่กับ Mascot มังกรบาร์บิกอนจะยิ่งส่งเสริมอารมณ์ความสนุกสนานและความมีเสน่ห์ของ แบรนด์ได้เป็นอย่างดี การออกแบบชิ้นนี้ได้ใช้เทคนิคทางการออกแบบที่เรียกว่า Offbeat เป็นพื้นฐานการจัดองค์ประกอบศิลป์แบบซ้ำแต่เป็นจังหวะที่มีมิติ โดยใช้เส้นวงกลมและวงรีเป็นพื้นฐานการออกแบบ
(0)
Share
idesign
Keep by idesign
2838
FOLLOWER

แนวโน้มการออกแบบร้านค้าปลีก (ตอนที่ 4)

"สำหรับการที่เราจะพัฒนาแบรนด์ร้านค้านั้น นอกจากมีพื้นฐานด้านสินค้าและบริการที่ดีแล้ว ต้อง มีระบบการพัฒนาการออกแบบร้านค้าหรือเรียกว่า Atmosphere experience"
1 KEEP
idesign
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
SQUARE